Advertentie
ANP Rotterdam Straat afval
sociale zekerheid

Regionale brede welvaart neemt toe

De brede welvaart is dit jaar toegenomen, maar regionale verschillen zijn niet kleiner geworden. Zo blijkt uit de regionale Monitor Brede Welvaart 2023 van het CBS, gemaakt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Nog steeds is de brede welvaart relatief laag in h...

Regionale brede welvaart neemt toe
bouwen en wonen

Smurfendorp wordt snel populair

Steeds meer gemeenten staan de ontwikkeling van tiny houses te, al gaat het niet overal van een leien dakje.

Smurfendorp wordt snel populair
ruimte en milieu

De bouwbattle: inbreiden of uitbreiden?

De een wil de weilanden in om de bouw te versnellen. De ander zoekt het binnenstedelijk. Debat tussen Friso de Zeeuw en Wouter Veldhuis.

De bouwbattle: inbreiden of uitbreiden?
Kennispartners

Nieuwe rekenmodellen voor risico’s bij hevige regenval

Simulatie van de werkelijkheid voor betere voorbereiding.

Nieuwe rekenmodellen voor risico’s bij hevige regenval
Protesterende boeren begin dit jaar in Leeuwarden.
natuur en milieu

Provincies openen aanval op lage drempelwaarde stikstof

Provincies openen aanval op lage drempelwaarde stikstof
participatie

Tussendenken is juist nu nodig

De verbetering van de relatie tussen burger en overheid ontstaat vooral in tussenruimtes, door tussenpersonen en met ‘tussendenken’.

Tussendenken is juist nu nodig
natuur en milieu

Brandbrief aan provincie om eendenslachterij Ermelo

Al jaren klagen burgers en dierenrechtenorganisaties over stank, herrie en dierenmishandeling. Het vertrouwen in de gemeente Ermelo is weg.

Brandbrief aan provincie om eendenslachterij Ermelo
Kennispartners

IVBN en NEPROM delen zorg over Wet betaalbare huur

In gezamenlijk advies aan de Raad van State.

IVBN en NEPROM delen zorg over Wet betaalbare huur
Kennispartners

GOW30: ijsbreker in de mobiliteitstransitie

Zes tips voor succesvolle implementatie.

GOW30: ijsbreker in de mobiliteitstransitie
Advertentie
Een dronefoto van het terrein van Tata Steel.
ruimte en milieu

Gemeenten willen zo snel mogelijk rijksafspraken met Tata

Gemeenten willen zo snel mogelijk rijksafspraken met Tata
Koning Willem-Alexander bracht afgelopen november, samen met demissionair minister Adema van LNV, een bezoek aan een veehouder van wie de dieren getroffen zijn door het blauwtongvirus.
ruimte en milieu

Rijk, provincies en agrariërs sluiten convenant landbouwinnovatie

Rijk, provincies en agrariërs sluiten convenant landbouwinnovatie
mpg duurzaam bouwen
Kennispartners

Duurzamer bouwen

Duurzamer bouwen
uitstoot industrie
ruimte en milieu

Belgische klimaatzaak: uitstoot 55 procent omlaag in 2030

Belgische klimaatzaak: uitstoot 55 procent omlaag in 2030
Windmolens op Bonaire
ruimte en milieu

Vier Nederlandse eilanden in EU-proef energietransitie

Vier Nederlandse eilanden in EU-proef energietransitie
Natuurgebied Kamperhoek, dat wordt beheerd door het Flevo-landschap.
ruimte en milieu

VNG tevreden over huidige tekst Natuurherstelwet

VNG tevreden over huidige tekst Natuurherstelwet

Opinie

Almar Otten

Bestuurlijke daadkracht, plaag of zegen?

De gemeente Deventer en de provincie Overijssel botsen over de plaatsing van de windmolens. Hoe voorkom je een bestuurlijk moeras?

Bestuurlijke daadkracht, plaag of zegen?
Friso de Zeeuw

Volkshuisvesting met Geert

‘Voldoende betaalbare woningen voor Nederlanders’ behoort tot de vier speerpunten van de PVV. Zijn Geerts voorstellen haalbaar?

Volkshuisvesting met Geert
Ingezonden

Aanpak woningtekort kan veel eenvoudiger

Het woningtekort is urgenter en nijpender dan ooit. De aanpak kan anders, simpeler, en minder complex.

Aanpak woningtekort kan veel eenvoudiger

Blog

Joris Winters

De kiezers keuzes voor de woningmarkt

Wat kan een nieuw kabinet doen aan de woningbouwopgave?

De kiezers keuzes voor de woningmarkt
Mark Kuijpers

Versoepel, vergun en vernieuw!

Acht praktische oplossingen voor het aanpakken van het woningtekort.

Versoepel, vergun en vernieuw!
Jan van Vulpen

Klimaatadaptatie en de Omgevingswet

Vanwege klimaatverandering zijn aanpassingen van de fysieke leefomgeving nodig.

Klimaatadaptatie en de Omgevingswet
Advertentie