Advertentie

algemene voorwaarden en privacy statement

Algemene Voorwaarden en Privacy Statement van Binnenlands Bestuur

 

Dit is de website van Binnenlands Bestuur, onderdeel van Sijthoff Media Groep BV, gevestigd te Amsterdam. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Binnenlands Bestuur bv accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Zowel voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Binnenlands Bestuur is verstrekt als voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Binnenlands Bestuur. De websites van Binnenlands Bestuur bv bevatten links naar websites van derden en Binnenlands Bestuur is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Algemene Voorwaarden: abonnementen en adverteren

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten betrekking hebbende op het afsluiten van abonnement(en), adverteren of promoties op binnenlandsbestuur.nl zijn van toepassing de Abonnementsvoorwaarden en Advertentievoorwaarden.
Een exemplaar van de Abonnementsvoorwaarden vindt u hier (PDF).
Een exemplaar van de Advertentievoorwaarden vindt u hier (PDF).

Algemene Voorwaarden: educatie en events

De Algemene Voorwaarden voor educatie en events verzorgd door Sijthoff Media: klik hier(PDF)

Auteursrecht

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Binnenlands Bestuur is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Binnenlands Bestuur. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Binnenlands Bestuur bv. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.

Publiceren op een site van Binnenlands Bestuur

Op iedere inzending van een bijdrage of informatie aan één van de sites van Binnenlands Bestuur bv zijn van toepassing de Standaard Publicatievoorwaarden van Binnenlands Bestuur (Pdf), in de Standaard Publicatievoorwaarden dient onder 'bijdragen aan tijdschriften' tevens 'bijdragen aan elektronische uitgaven' verstaan te worden. Inzending van een bijdrage impliceert steeds toestemming aan de uitgever om de bijdrage geheel of gedeeltelijk verder te exploiteren door opname en/of publicatie in enige databank, informatiedrager (al of niet elektronisch) of middels online beschikbaarstelling in enig netwerk.

Privacy en cookie statement

Dit is het Privacy en Cookie Statement van Binnenlands Bestuur, onderdeel van Sijthoff Media BV, gevestigd te Amsterdam.

Binnenlands Bestuur neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met klantenservice@binnenlandsbestuur.nl.

Download het Privacy Statement.

Advertentie
Advertentie