Advertentie

ingezonden stukken

Hier staan de voorwaarden als u wilt publiceren, reactie geven, uitgebereide opiniestukken schrijven of een andere bijdrage wilt leveren.

Publiceren op www.binnenlandsbestuur.nl

Op iedere inzending van een bijdrage of informatie aan één van de websites van en/of het tijdschrift Binnenlands Bestuur zijn van toepassing de publicatievoorwaarden van Sijthoff Media Groep BV. 

Een kopie kan kosteloos bij de uitgever worden opgevraagd. Inzending van een bijdrage impliceert steeds toestemming aan de uitgever om de bijdrage geheel of gedeeltelijk verder te exploiteren door opname en/of publicatie in enige databank, informatiedrager (al of niet elektronisch) of middels online beschikbaarstelling in enig netwerk.

Reacties op www.binnenlandsbestuur.nl

De redactie van Binnenlandsbestuur.nl stelt uw reacties op artikelen op prijs. Daarom houden wij de mogelijkheid om te reageren laagdrempelig.

Voor het plaatsen van reacties is het nodig dat u zich eenmalig registreert. Uw naam komt bij het bericht te staan, uw e-mailadres niet.

Reacties verschijnen direct op de website en worden niet vooraf door de redactie beoordeeld. De redactie kan een geplaatste reactie wel van de website verwijderen.

Dit zal echter uitsluitend gebeuren wanneer:

  1. Er sprake is van racistisch, discriminerend of anderszins beledigend taalgebruik.

  2. Er in de reactie links of verwijzingen staan naar websites, producten of diensten met het kennelijke doel reclame te maken voor deze websites, producten of diensten.

  3. De reactie niets toevoegt aan het artikel waarop wordt gereageerd of aan de reeds gepubliceerde reacties.

  4. Een reactie dermate veel spel- en/of grammaticale fouten bevat dat deze door de redactie als niet leesbaar wordt beoordeeld.

  5. Reacties geheel of grotendeels in hoofdletters zijn geschreven.

  6. Reacties die algemeen geaccepteerde fatsoensnormen overschrijden.

Voor de leesbaarheid van de reacties vragen wij u:

  • De reactie voor verzending te controleren op spel- en/of grammaticale fouten.

  • De tekst kort en bondig te houden.

  • Geen gebruik te maken van overmatige leestekens.

  • Hoofdletters te gebruiken waar ze horen: aan het begin van een zin, bij plaatsnamen en bij eigennamen.

Opiniebijdragen voor Binnenlands Bestuur

Opiniebijdragen voor de website (max. 500 woorden) kunt u sturen aan info@binnenlandsbestuur.nl. De redactie beoordeelt of deze geplaatst kunnen worden in het magazine of op de site. Uiteraard krijgt u bij plaatsing tijdig bericht hiervan. Bijdragen voor de rubriek opinie dienen uit te gaan van een duidelijke stelling, die wordt onderbouwd en beargumenteerd. De opiniebijdragen dienen uit te dagen tot discussie. De tekst wordt gepubliceerd zonder voetnoten en afbeeldingen en mag geen tussenkoppen en opsommingen bevatten. Binnenlands Bestuur publiceert uitsluitend unieke content. Wanneer bijdragen reeds elders gepubliceerd zijn, zal Binnenlands Bestuur deze niet op de website of in het magazine publiceren. Wanneer ingezonden bijdragen erop gericht zijn producten of diensten onder de aandacht te brengen, zullen deze niet worden gepubliceerd. 

Ingezonden

De rubriek Ingezonden staat open voor bijdragen in de vorm van een reactie op een eerder geplaatst artikel in Binnenlands Bestuur (max. 500 woorden). Bijdragen voor de rubriek Ingezonden worden online of in het magazine geplaatst. U kunt deze sturen naar info@binnenlandsbestuur.nl

Advertentie
Advertentie