• juridisch

  Integriteitsmoeheid

  Ik verbaas mij erover dat iedereen overal iets van moet vinden, zonder feiten te kennen. Onbewust draagt men zo bij aan integriteitsmoeheid.

  26 juli 2022
  Integriteitsmoeheid
 • sociaal

  Vergeet hulpverlener niet bij partnerkeuze jeugdzorg

  Laat niet alleen wethouders en beleidsmedewerkers het jeugdzorgbeleid bepalen, maar betrek daar vooral ook de hulpverleners bij.

  25 juli 2022
  Vergeet hulpverlener niet bij partnerkeuze jeugdzorg
 • carrière

  Meteen het goede gesprek voeren

  De integriteitscommissie van het ministerie van Justitie en Veiligheid bestaat 2 jaar. Waarom is dat belangrijk?

  22 juli 2022
  Meteen het goede gesprek voeren
 • bestuur en organisatie

  Als angst regeert

  Willen ambtenaren vrijuit kunnen spreken, dan is daar een psychologisch veilige context voor nodig.

  22 juli 2022
  Als angst regeert
 • juridisch

  Openbaarheid van informatie is (ook) een verdelingsvraagstuk

  Dat een Wob-verzoek wordt genegeerd of vertraagd is merkwaardig en onwenselijk, maar niet geheel onbegrijpelijk.

  19 juli 2022
  Openbaarheid van informatie is (ook) een verdelingsvraagstuk
 • carrière

  De angst voor de blauwe envelop

  Als je wil dat mensen die het nodig hebben een beroep doen op voorzieningen, dan moet je van het aanvraagproces een veilige omgeving maken.

  21 juli 2022
  De angst voor de blauwe envelop
 • carrière

  Werf eens een vrouw

  Te vaak hoor ik nog: ze (lees: vrouwen) zijn er niet, of: we kunnen ze niet vinden. Wat kunnen jij en ik vandaag nog doen?

  28 juli 2022
  Werf eens een vrouw
 • bestuur en organisatie

  Een sterk lokaal bestuur kan Van Rey aan

  De vraag is wat een hernieuwd wethouderschap van een veelbesproken en veroordeelde wethouder als Van Rey betekent voor het lokaal bestuur.

  15 juli 2022
  Een sterk lokaal bestuur kan Van Rey aan
 • financiën

  Herijking gemeentefonds biedt kans om verschillen te verkleinen

  De laatste fase van de herijking van het gemeentefonds biedt de kans om de solidariteit te vergroten.

  12 juli 2022
  Herijking gemeentefonds biedt kans om verschillen te verkleinen
 • sociaal

  Hugo de Jonge geeft en neemt

  Hugo de Jonge (CDA) geeft en neemt: wat de minister van Wonen aan de ene kant vereenvoudigt, maakt hij aan de andere kant ingewikkelder.

  11 juli 2022
  Hugo de Jonge geeft en neemt
 • bestuur en organisatie

  Voor de bühne

  Het college in Almere is opgestapt omdat de inkomsten van de Floriade tegenvallen. Het demissionaire college, niet het nog te vormen college

  08 juli 2022
  Voor de bühne
 • carrière

  Waar een wil is, is een registratie weg

  Sommige registraties zijn noodzakelijk. Maar als u, ambtenaar signalen krijgt over onterechte registraties, neem die dan alsjeblieft serieus

  07 juli 2022
  Streetpainting
  Waar een wil is, is een registratie weg
 • sociaal

  Participatiewet op de schop

  Beleid en bijpassende processen zijn bij uitkeringsgerechtigden altijd gericht op structurele en collectieve rechtsgelijkheid.

  07 juli 2022
  Participatiewet op de schop
 • sociaal

  Actieleren

  In sommige wijken bedenken wijkbewoners samen met maatschappelijke organisaties en de gemeente oplossingen voor hun problemen. Actie-leren.

  07 juli 2022
  Actieleren
 • bestuur en organisatie

  Shared spaces voor horeca en omwonenden

  Restaurants en cafés moeten op training hoe hun clientèle buiten rustig te houden.

  06 juli 2022
  Shared spaces voor horeca en omwonenden
 • bestuur en organisatie

  Ja, ook boeren stemmen mee over stikstofbeleid

  Het is niet meer dan logisch dat besluiten die Provinciale Staten nemen ook de belangen van individuele leden raken. Ook bij landbouwbeleid.

  05 juli 2022
  Ja, ook boeren stemmen mee over stikstofbeleid
 • sociaal

  Decentralisatie kan anders en moet beter

  In de zorgsector wordt in het algemeen gemakkelijk geld uitgegeven aan lichte zorg, waarbij lang niet altijd de effectiviteit aantoonbaar is

  05 juli 2022
  Decentralisatie kan anders en moet beter
 • bestuur en organisatie

  Wetsvoorstel vertrouwenspersonen gaat niet ver genoeg

  De voorgestelde verplichtstelling van een vertrouwenspersoon is goed, maar het voorstel kan op een aantal punten echt beter.

  05 juli 2022
  Wetsvoorstel vertrouwenspersonen gaat niet ver genoeg
 • carrière

  Verandering zonder vooruitgang

  De verandering in de abortuswet in Amerika roept vragen op of dit soort veranderingen in wetgeving ook in Nederland mogelijk zijn.

  30 juni 2022
  Verandering zonder vooruitgang
 • bestuur en organisatie

  Bang voor de boeren

  De opening van het VNG-congres was niet door koningin Maxima, maar door een vertegenwoordiger van de Farmers Defence Force.

  28 juni 2022
  Farmers for defense
  Bang voor de boeren
Advertentie