Advertentie
Stemming. Bron: Shutterstock
sociaal

Gemeenten eisen perspectief Jeugdhervorming

Meerdere gemeenten vinden dat de VNG alleen akkoord moet gaan met de Hervormingsagenda Jeugd als er vanaf 2026 een ‘gezond financieel perspectief voor gemeenten’ is geregeld. Dat staat in een motie van het Groninger college van B en W, waar gemeenten tijdens het VNG Jaarcongres over kunnen stemmen. ...

Gemeenten eisen perspectief Jeugdhervorming
sociaal

Hotel- en accommodatieregeling verlengd tot 2025

Gemeenten lopen 3.700 plekken achter op taakstelling statushouders.

Hotel- en accommodatieregeling verlengd tot 2025
sociaal

Regie beleid energiearmoede ontbreekt

Knelpunten die in november ‘op korte termijn’ moesten worden aangepakt zijn nog steeds niet opgelost.

Regie beleid energiearmoede ontbreekt
Kennispartners

Verkenning naar een regionaal Talentfonds in regio Utrecht

Scholing inzetten in de sectoren met de grootste personeelstekorten.

Verkenning naar een regionaal Talentfonds in regio Utrecht
SW-ANP
sociaal

Friese motie voor medewerkers sociale werkvoorzieningen

Friese motie voor medewerkers sociale werkvoorzieningen
sociaal

Maatregelen tegen overgewicht bereiken studenten niet

Terwijl kinderen onder de 18 minder vaak te zwaar zijn, neemt de problematiek onder studenten alleen maar toe.

Maatregelen tegen overgewicht bereiken studenten niet
juridisch

Wijkrechter en cultuuromslag nodig tegen wantrouwen burger

Het vertrouwen in instituties is laag. Bestuurlijke mildheid en lokale rechtspraak zijn nodig, blijkt tijdens de Week van de Rechtsstaat.

Wijkrechter en cultuuromslag nodig tegen wantrouwen burger
Kennispartners

Onderzoek circulaire vaardigheden & LLO-aanbod

Opdrachtgever: Provincie Utrecht

Onderzoek circulaire vaardigheden & LLO-aanbod
Kennispartners

Ga aan de slag met de i-Scan Sociaal Domein!

Integraal sociaal domein veel terugkerende bestuurlijke opgave.

Ga aan de slag met de i-Scan Sociaal Domein!
Advertentie
Zorg-lokaal
Kennispartners

Op zoek naar meer grip op verantwoorde zorg?

Op zoek naar meer grip op verantwoorde zorg?
bijstandsexperiment-begeleiding.jpg
sociaal

Arnhem schrapt deel bijstandsregels

Arnhem schrapt deel bijstandsregels
Eric van der Burg
sociaal

‘Gemeenten verantwoordelijk voor medisch materiaal’

‘Gemeenten verantwoordelijk voor medisch materiaal’
schulink
Kennispartners

Betere intake schuldhulp nog belangrijker

Betere intake schuldhulp nog belangrijker
UWV Rotterdam
sociaal

Afname bijstandsontvangers stagneert

Afname bijstandsontvangers stagneert
Een vrouw met een rollator op de markt. Bron: Van Rijn photography / Shutterstock
sociaal

SCP: één op zes kampt met stapeling problemen

SCP: één op zes kampt met stapeling problemen

Opinie

Ingezonden

VNG en rijk: help je werkenden met een beperking!

De VNG en het rijk kijken naar elkaar waardoor arbeidsbeperkten werkende armen dreigen te worden.

VNG en rijk: help je werkenden met een beperking!
Geerten Boogaard

Rechters strijden om alles-of-nietslijn

Rechters werden vaak door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State afgekapt als men problemen van ouders wilde oplossen.

Rechters strijden om alles-of-nietslijn
Ingezonden

Stel bij GALA de aanpak centraal

Door personeelstekorten bestaat het gevaar dat gemeenten zich alleen richten op onderdelen waar ze al actief in zijn.

Stel bij GALA de aanpak centraal

Blog

Erik Vermathen

Dat pakken ze ons niet meer af

Als je wist wat je zou gaan meemaken in je leven, zou je er dan aan beginnen?

Dat pakken ze ons niet meer af
Evelien Meester

Koersvast het nieuwe jaar in

Mensbeelden over mensen die aangewezen zijn op een bijstandsuitkering veranderen van hulpbehoevend naar potentiële fraude en weer terug.

Koersvast het nieuwe jaar in
Erik Vermathen

Lotgenoten, wat gaan we doen?

De schaduw van problemen die dringend om een oplossing vragen, verduistert steeds vaker ons geloof in een goede toekomst.

Lotgenoten, wat gaan we doen?
Advertentie