• Europa

  In dit dossier vindt u artikelen over ontwikkelingen die in relatie staan tot de Europese Unie en het Europees Parlement: over de uitwerking van Europese besluitvorming op lidstaten, de Europese politieke agenda, samenwerking tussen lidstaten en beschikbare Europese fondsen. De publicatie van deze artikelen is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het mediafonds van de Europese Unie. 

  30 november 2023
  cyberbeveiliging
  Europa
 • Tweede Kamerverkiezingen 2023

  Op 22 november 2023 zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat om een vervroegde verkiezing na de val het kabinet-Rutte IV op 7 juli 2023.

  14 november 2023
  wilders-ANP-484523632.jpg
  Tweede Kamerverkiezingen 2023
 • Prinsjesdag 2023

  Op Prinsjesdag spreekt de koning in de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal de Troonrede uit. Daarin geeft de regering aan wat de belangrijkste plannen zijn voor het komende jaar. Ook biedt de minister van Financiën de Tweede Kamer de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan. In dit dossier vindt u de belangrijkste plannen voor de lokale overheden.

  18 september 2023
  Prinsjesdag 2023
  Prinsjesdag 2023
 • Bouwcrisis

  Opnieuw is er een bouwcrisis. Door de stijgende bouwkosten en de oplopende rente komt de betaalbaarheid van woningen in het geding. Andere oorzaken zijn het feit dat bouwlocaties lastiger zijn om te ontwikkelen, gebrek aan menskracht bij gemeenten en stikstof, bereikbaarheidskwesties en omliggende bedrijven met milieucontouren.

  15 augustus 2023
  Extra etage
  Bouwcrisis
 • Kunstmatige intelligentie (AI)

  Kunstmatige intelligentie (AI) wordt meer en meer gebruikt. Er zijn echter verkeerde ideeën in omloop over AI. Men moet gaan investeren in laagdrempelinge voorlichting over AI, ook voor ambtenaren en bestuurders.

  08 augustus 2023
  Een gerechtshamer boven de letters AI
  Kunstmatige intelligentie (AI)
 • Hervormingsagenda jeugd

  Er wordt hard gewerkt aan de hervormingsagenda jeugd die moet leiden tot een kwalitatief goed en financieel houdbaar jeugdstelsel. Deze agenda heeft als doel knelpunten in de jeugdzorg structureel aan te pakken. Een ander doel is het jeugdzorgstelsel financieel houdbaar maken voor de toekomst.

  08 augustus 2023
  sociaal-werk-gezin-jeugdhulp-jeugdzorg-bescherming.jpg
  Hervormingsagenda jeugd
 • Financiële situatie gemeenten: ravijnjaar 2026

  Er moet snel duidelijkheid komen over de financiële situatie van met name van gemeenten vanaf 2026. Gemeenten, maar ook Tweede Kamerleden, waarschuwden al geruime tijd voor het financieel ravijn dat na 2025 zou ontstaan. Tot die tijd zijn ze redelijk zeker van hun inkomsten, mede door de vastzetting van het zogeheten accres.

  08 augustus 2023
  Bezuinigen
  Financiële situatie gemeenten: ravijnjaar 2026
 • Jeukwoorden

  Wat zijn volgens gemeenteambtenaren de ergste jeukwoorden van 2023? Ae&O fonds Gemeenten verzamelde ze. Gemeenteambtenaren ergeren zich aan woorden die onduidelijk zijn, zoals geitenpaadje, weefselstructuur of wendbare organisatie. Ook zit er veel ergernis in woorden of uitdrukkingen die mooi klinken, maar waarvoor een duidelijker alternatief bestaat. Zoals bijvoorbeeld de uitdrukking: Aan de lat staan (hard werken), laaghangend fruit (wat we meteen kunnen doen) of verderbrengen (helpen).

  08 augustus 2023
  Slaapverwekkend
  Jeukwoorden
 • Beste bestuurder 2022

  Voor de 14e keer werd de verkiezing Beste Lokale Bestuurder werd georganiseerd door het vaktijdschrift Binnenlands Bestuur in samenwerking met onderzoeksbureau Necker.

  02 februari 2023
  Petra Dassen-Housen
  Beste bestuurder 2022
 • Verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen 2023

  Op 15 maart 2023 werden de verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen gehouden.

  19 januari 2023
  Windmolens met het dorp Urk op de voorgrond.
  Verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen 2023
 • Oekraïne

  De oorlog in de Oekraïne werpt veel vragen op, ook voor gemeenten. Hoe moeten ze omgaan met hun contracten met de Russische gasleveranciers Gazprom. Wat moet je doen als mensen uit je gemeente vertrekken om te gaan vechten tegen het Russische leger? Welke zorgen hebben de inwoners van de gemeente en hoe ga je daar als bestuurder mee om? In dit dossier vindt u de berichten over de laatste ontwikkelingen waarmee gemeenten te maken hebben in verband met de oorlog in de Oekraïne.

  01 maart 2022
  vluchtelingen Oekraïne
  Oekraïne
 • In de clinch

  In de clinch is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht. In dit dossier vindt u alle bijdragen bij elkaar. 

  02 december 2021
  In de clinch - weegschaal
  In de clinch
 • De strijd voor zelfstandigheid

  Herindelingen gaan regelmatig gepaard met gedoe, maar soms wordt het wel erg bont gemaakt. Het fusieproces rondom Scherpenzeel is daar een voorbeeld van. Gekonkel, gefoezel en gestook door alle spelers maken het tot een ‘dirty’ herindelingstraject. Het gaat hard tegen hard. Binnenlands Bestuur volgt het proces op de voet.

  07 september 2021
  Berends
  De strijd voor zelfstandigheid
 • Dossier: de ministeries

  Historici van de Radboud Universiteit staan in deze serie stil bij de geschiedenis van belangrijke ministeries. Wat moeten de bewindspersonen over hun ministerie weten? 

  13 juli 2021
  Dossier: de ministeries
 • Dossier: Gevallen wethouders

  Jaarlijks verlaten zo'n 200 wethouders tijdelijk of vroegtijdig het college van burgemeesters en wethouders. BInnenlands Bestuur heeft nieuws en achtergronden.

  15 januari 2021
  Dossier: Gevallen wethouders
 • Dossier: Ambtenaar in oorlogstijd

  Binnenlands Bestuur presenteert tot mei een serie artikelen waarin de beleidsmaatregelen van een aantal departementen worden uitgelicht.

  26 mei 2020
  Dossier: Ambtenaar in oorlogstijd
 • Dossier: Huishoudelijke hulp

  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huishoudelijke hulp (hh1), onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Van het budget dat het rijk hiervoor aan gemeenten beschikbaar stelt, is sinds januari 2015 gemiddeld 40 procent afgegaan. Onder meer om deze bezuinigingen op te vangen, hebben veel gemeenten hun beleid aangepast. Gemeenten zijn er mee gestopt, hebben geschrapt in het aantal uren of hebben het beleid op een andere leest geschoeid ('schoon en veilig' huis). Binnenlands Bestuur volgt de ontwikkelingen en de gevolgen van de gemeentelijke beleidskeuzes. 

  17 juni 2015
  Dossier: Huishoudelijke hulp
 • Dossier: Omgevingswet

  Het wordt wel vergeleken met de grootste wetgevingsoperatie sinds de invoering van de Grondwet in 1848. De Omgevingswet vervangt tientallen wetten en honderden ministeriële regelingen en AMvB's over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water, die relevant zijn voor de leefomgeving. Veel gemeenten, provincies en waterschappen experimenteren al met de nieuwe mogelijkheden die de wet biedt. Volgens planning wordt in 2019 de huidige wet- en regelgeving vervangen door de Omgevingswet.

  06 november 2012
  Dossier: Omgevingswet
 • Dossier: Mystery Burger

  Binnenlands Bestuur zet iedere week een Mystery Burger op de publieke tribune, om te kijken waar het mis gaat in het debat en om tips te geven voor verbetering.

  18 juni 2012
  Dossier: Mystery Burger
 • Dossier: cao gemeenteambtenaren

  Na anderhalf jaar onderhandelen ligt er eindelijk: een principe-akkoord voor een nieuwe cao voor gemeente ambtenaren. Maar of de cao doorgaat, blijft de vraag. In het geactualiseerde stabiliteitsprogramma, oftewel het wandelgangenakkoord, is de nullijn voor ambtenaren afgesproken. Of die nullijn ook al van kracht wordt voor 2012 is punt van heftige discussie.

  09 mei 2012
  Dossier: cao gemeenteambtenaren
Advertentie