Hans Bekkers

 • carrière / Nieuws

  Kleinere gemeenten komen niet aan personeel

  Kleinere gemeenten komen nauwelijks aan personeel. Via externe inhuur proberen ze de problemen op te lossen.

  19 mei 2022
  personeel-gezocht---shutterstock-1417226231.jpg
  Kleinere gemeenten komen niet aan personeel
 • financiën / Nieuws

  Utrecht ziet provinciale ozb niet zitten

  Als de motorrijtuigenbelasting als eigen inkomstenbron vervalt, ziet de provincie Utrecht daar het liefst een ingezetenenheffing voor terug.

  16 mei 2022
  Kleingeld
  Utrecht ziet provinciale ozb niet zitten
 • financiën / Nieuws

  Gemeenten vrezen Brusselse bureaucratie

  Gemeenten en provincies voelen zich genegeerd bij het opstellen van het coronaherstelplan. Maar ze werken wel braaf mee aan vervolgstappen.

  10 mei 2022
  geld Europa
  Gemeenten vrezen Brusselse bureaucratie
 • carrière / Nieuws

  De hamvraag bij cao rijk: koopkrachtbehoud of niet?

  Traditiegetrouw beloven de onderhandelingen over een nieuwe cao voor rijksambtenaren lastig te worden. De vakbonden willen prijscompensatie.

  09 mei 2022
  CAO
  De hamvraag bij cao rijk: koopkrachtbehoud of niet?
 • financiën / Nieuws

  De louterende werking van geel

  Fraude met EU-subsidies komt in Nederland niet of nauwelijks voor. Een van de redenen: de vele controles. Zeven keer zelfs als je pech hebt.

  05 mei 2022
  Nederland verbeterde de administratie van EU-subsidies na gele kaart
  De louterende werking van geel
 • financiën / Nieuws

  Gestage toename salariskosten gemeenten

  Gemeenten zijn steeds meer kwijt aan personeelskosten. In vijf jaar tijd stegen de kosten per inwoner gemiddeld met circa 90 euro.

  05 mei 2022
  Gemeenten zien de salariskosten jaar op jaar stijgen
  Gestage toename salariskosten gemeenten
 • carrière / Nieuws

  Oproep vakbond: ‘Iedereen jaarlijks vrij op Bevrijdingsdag’

  Bepaald oneerlijk is het: de meeste ambtenaren zijn vrij op 5 mei, in de marktsector moet gewoon worden doorgebuffeld op Bevrijdingsdag.

  04 mei 2022
  Heel werkend Nederland vrij op 5 mei, vindt CNV
  Oproep vakbond: ‘Iedereen jaarlijks vrij op Bevrijdingsdag’
 • financiën / Nieuws

  Gemeenten op rand financieel ravijn

  Geen enkele gemeente weet hoeveel geld er na 2026 zal zijn en dat maakt het voor nieuwe coalities heel lastig om toekomstplannen te maken.

  04 mei 2022
  Ravijn
  Gemeenten op rand financieel ravijn
 • financiën / Nieuws

  VNG blijft onderhandelen over gemeentefonds

  Hoewel gebelgd, de VNG blijft in gesprek met het rijk over de manier waarop de herverdeling van het gemeentefonds zijn beslag moet krijgen.

  03 mei 2022
  De VNG blijft onderhandelen in de hoop op beter
  VNG blijft onderhandelen over gemeentefonds
 • ruimte en milieu / Nieuws

  Max 60 op provinciale wegen Utrecht

  Op een beperkt aantal provinciale wegen mag straks nog maar 60 kilometer per uur worden gereden. Het leidt tot minder uitstoot en geluid.

  26 april 2022
  60 km per uur bord
  Max 60 op provinciale wegen Utrecht
 • financiën / Nieuws

  Procesbegeleider toekomst financiering gemeenten

  Over amper anderhalve maand moet er een rapport liggen met daarin de hoofdlijnen voor een andere bekostiging van gemeenten en provincies.

  25 april 2022
  Rekenen-geld-shutterstock-168257117.jpg
  Procesbegeleider toekomst financiering gemeenten
 • financiën / Nieuws

  Bureaucratisch onkruid: specifieke uitkeringen

  Het rijk zadelt gemeenten op met administratieve lasten door steeds meer specifieke uitkeringen te verstrekken. Stop daarmee is het devies.

  23 april 2022
  Rijk stapelt administratieve lasten
  Bureaucratisch onkruid: specifieke uitkeringen
 • sociaal / Nieuws

  Hoe scoort mijn wijk?

  Van de vier grote steden scoort Utrecht in sociaal-economisch opzicht het minst slecht. Rotterdam bivakkeert in de staartgroep.

  24 april 2022
  Leefbaarheid
  Hoe scoort mijn wijk?
 • financiën / Nieuws

  Dat rekenkamerrapport? Euh, in de la misschien

  B&W van De Wolden gaat rekenkamerrapporten ‘helder vertalen’ richting ambtelijke organisatie. Dat om het wegzakken ervan te voorkomen.

  22 april 2022
  Rekenkamer-shutterstock-131206217-2.png
  Dat rekenkamerrapport? Euh, in de la misschien
 • bestuur en organisatie / Redactioneel

  No show, so what?

  Vaste commissievergaderingen van de Tweede Kamer worden niet goed bezocht door de verschillende fracties.

  25 april 2022
  No show, so what?
 • carrière / Nieuws

  Ambtenaren Stichtse Vecht trekken het niet meer

  Het piept en kraakt in de ambtelijke organisatie van Stichtse Vecht. Door onder meer ziektes en vacatures is de werkdruk te hoog opgelopen.

  21 april 2022
  Hoge werkdruk eist tol
  Ambtenaren Stichtse Vecht trekken het niet meer
 • financiën / Nieuws

  Gelderland gaat op de kleintjes letten

  Onderzoek wijst uit dat Gelderland vergeleken met andere provincies per inwoner veel meer geld uitgeeft. Tijd voor een herijking.

  20 april 2022
  Gelders provinciehuis in Arnhem
  Gelderland gaat op de kleintjes letten
 • financiën / Nieuws

  EU investeert miljard in Zuid-Nederland

  Duurzaam bouwen krijgt een steuntje in de rug van de Europese Unie. Althans in het zuiden van het land, dat een miljard subsidie krijgt.

  20 april 2022
  Europees geld
  EU investeert miljard in Zuid-Nederland
 • financiën / Nieuws

  Provinciale ozb als serieuze optie

  De provincies verliezen de opcenten op de motorrijtuigenbelasting als belangrijke inkomstenbron. De twaalf buigen zich over een alternatief.

  20 april 2022
  geld belastingenvelop
  Provinciale ozb als serieuze optie
 • sociaal / Nieuws

  Openingszet herstart Hervormingsagenda Jeugd

  Om te komen tot betere jeugdhulp, is het nodig aantal regio’s voor jeugdzorg te verminderen en te laten samenvallen met veiligheidsregio’s.

  12 april 2022
  sociaal-werk-gezin-jeugdhulp-jeugdzorg.jpg
  Openingszet herstart Hervormingsagenda Jeugd