Louis Cornelisse

 • carrière / Achtergrond

  Nooit meer doorverwijzen

  Amsterdam heeft een revolutionaire aanpak gekozen om haar burgers aan de loketten, de telefoon en digitaal te helpen. Met de opzet van ‘1 Stad 1 Dienstverlening’ wordt de afhandeling van producten en vragen niet alleen sneller, de lange rijen zullen tot het verleden behoren.

  06 december 2013
  Nooit meer doorverwijzen
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  Amsterdam speelt 'winkeltje' met burger

  Amsterdam heeft een revolutionaire aanpak om haar burgers aan de loketten, de telefoon en digitaal te helpen. Lange rijen zullen tot het verleden behoren. ‘We hebben heel goed gekeken naar call-centers en retailbedrijven', zegt Jos Maessen, directeur dienstverlening en facilitair management in de hoofdstad over de opzet van ‘1 Stad 1 Dienstverlening’.

  09 december 2013
  Amsterdam speelt 'winkeltje' met burger
 • digitaal / Nieuws

  Loketambtenaar tevreden over eigen prestaties

  Ambtenaren die in direct contact staan met de burger, vinden dat hun dienstverlening van hoog niveau is.

  28 oktober 2013
  Loketambtenaar tevreden over eigen prestaties
 • financiën / Nieuws

  Uitstel invoering schaderegeling

  ‘Veel gemeenten zijn simpelweg nog niet klaar’, zegt juriste Christa Lagerweij. ‘Sommige gemeenten hebben een eigen regeling die moet worden aangepast.'

  05 juli 2013
  Uitstel invoering schaderegeling
 • bestuur en organisatie / Achtergrond

  ‘Terror’ Dick vs. the lone wolves

  Ruim drie maanden is Dick Schoof baas bij het Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid dat in het nieuwe ministerie van Veiligheid en Justitie huist.

  14 juni 2013
  ‘Terror’ Dick vs. the lone wolves
 • financiën / Nieuws

  Uitstel invoering schaderegeling gemeenten

  De nadeelcompensatieregeling, die er voor moet zorgen dat burgers hun schade vergoed krijgen die is veroorzaakt door gemeentelijk handelen, wordt uitgesteld.

  06 juli 2013
  Uitstel invoering schaderegeling gemeenten
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  'Terror' Dick vs. the lone wolves

  Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Dick Schoof over gevaarlijke eenlingen, samenwerking met burgemeesters en jihadgangers.

  15 juni 2013
  'Terror' Dick vs. the lone wolves
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  Gemeenten laks met claimrecht

  Bij 43 procent van de gemeenten wordt niet gewezen op de mogelijkheid een dwangsom bij niet tijdig beslissen te claimen omdat een wettelijke of redelijke termijn is verstreken

  23 november 2012
  Gemeenten laks met claimrecht
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  Tjibbe Joustra: ‘te veel veiligheidsregio’s’

  In het interview met Binnenlands Bestuur pleit Tjibbe Joustra voor minder veiligheidsregio’s, met name met het oog op de communicatie.

  29 april 2012
  Tjibbe Joustra: ‘te veel veiligheidsregio’s’
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  ‘Vertrouwenscommissies stellen burgemeester verkeerde eisen’

  Binnen vertrouwenscommissies die de sollicitanten voor een burgemeestersfunctie selecteren, wordt soms te veel waarde gehecht aan een Haags netwerk.

  30 maart 2012
  ‘Vertrouwenscommissies stellen burgemeester verkeerde eisen’
 • bestuur en organisatie / Achtergrond

  Fusiebevel verdeelt Gooi

  Vrijwel alle Bussumers zijn tegen een fusie met de buren. Die gemeenten moeten ons daarom met rust laten, vindt burgemeester Milo Schoenmaker. Zijn collega’s in Naarden, Muiden en Weesp denken daar geheel anders over.

  20 januari 2012
  Fusiebevel verdeelt Gooi
 • sociaal / Nieuws

  Ambtenaar mag meer zeggen dan hij denkt

  Uit loyaliteit of angst houdt menig ambtenaar zijn privémening voor zich. Maar de vrijheid van meningsuiting laat veel meer toe dan ambtenaren - en hun bazen - denken.

  26 augustus 2011
  Ambtenaar mag meer zeggen dan hij denkt
 • bestuur en organisatie / Achtergrond

  Meepraten op z’n Zandvoorts

  Zandvoort geeft de straat en het strand terug aan bewoners en ondernemers. ‘Maak samen regels en spreek elkaar daar op aan’, is het devies van een inspraakproject. ‘Zo ontstaat een Algemene Plaatselijke Verordening vóór en dóór het volk’.

  29 juli 2011
  Meepraten op z’n Zandvoorts
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  Gemeente wijst vaker verzoek om informatie af

  De monitor Wet dwangsom van het ministerie van Binnenlandse Zaken laat een zeer wisselend beeld zien waar het de tijdige afhandeling door gemeenten betreft van informatieverzoeken.

  29 juli 2011
  Gemeente wijst vaker verzoek om informatie af
 • digitaal / Nieuws

  Heilig geloof in databases is tanende

  De Tweede Kamer gaat experts horen over het centraal opslaan van de biometrische gegevens in het paspoort. Een aantal gemeenten heeft laten weten niet mee te willen werken aan een landelijke database.

  15 april 2011
  Heilig geloof in databases is tanende
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  Aantal klachten over overheid toegenomen

  De Nationale Ombudsman heeft vorig jaar ruim 30.000 telefoontjes en 14.000 klachten over de overheid ontvangen. Dat is een stijging van veertien procent. Bijna 1900 klachten hadden betrekking op gemeenten, waterschappen en provincies.

  16 maart 2011
  Aantal klachten over overheid toegenomen
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  Alle giften politieke partij openbaar

  Politieke partijen moeten alle giften die ze binnenkrijgen, openbaar maken. Dat staat in een initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks en D66.

  04 maart 2011
  Alle giften politieke partij openbaar
 • bestuur en organisatie / Achtergrond

  Holland en de rest

  Voor een Randstadprovincie is weinig enthousiasme te bespeuren. Vier burgemeesters uit vier Randstadprovincies betwijfelen het nut van zo’n bestuurlijke fusie. ‘Dat wordt al snel Holland tegenover de rest van Nederland.'

  11 februari 2011
  Holland en de rest
 • ruimte en milieu / Nieuws

  Invoering Wabo problematisch: ambtenaren gaan weer over op papier

  De digitale aanvraag van omgevingsvergunningen stuit op veel plaatsen op zulke grote problemen, dat gemeenten weer naar de ‘papieren’ procedure terugkeren.

  04 februari 2011
  Invoering Wabo problematisch: ambtenaren gaan weer over op papier
 • bestuur en organisatie / Achtergrond

  'De tijd van bromsnor is voorbij'

  De Raad van Korpschefs was verdeeld, maar is nu unaniem voorstander van de vorming van een nationale politie. ‘Om aan slagkracht te winnen, zijn we over onze eigen schaduw heen gesprongen’, zegt voorzitter Leon Kuijs.

  12 november 2010
  'De tijd van bromsnor is voorbij'