Advertentie

'Terror' Dick vs. the lone wolves

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Dick Schoof over gevaarlijke eenlingen, samenwerking met burgemeesters en jihadgangers.

15 juni 2013

Dick Schoof, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, hanteert een lijst van Potentieel Gevaarlijke Eenlingen (PGE’s). ‘We willen  – als er een evenement is – graag weten waar ze zijn.’

Jihad-gangers
Schoof geeft voor het eerst dat hij drie maanden geleden aantrad een exclusief interview aan Binnenlands Bestuur. Daarin vertelt hij onder meer over de aanpak van jihad-gangers naar Syrië, radicalisering en vooral over gevaarlijke eenlingen. Jihad-gangers moeten volgens hem bij terugkomst lokaal worden opgevangen door een netwerk van gemeente, politie en als dat aan de orde is, de moskee. ‘We sluiten ze niet op, dat kan niet. We houden ze in de gaten. We zeggen niet hoe dat gaat. Je kunt ervan op aan dat we de terugkeerder selectief monitoren. Ook de AIVD speelt daar een belangrijke rol in. Ook bij het weggaan, trouwens. We kunnen niet iedereen in het vizier houden. Het gaat om een vroege onderkenning van mogelijke terroristen. Daarna willen we alleen mensen in de gaten houden die een serieuze bedreiging vormen. We zijn geen politiestaat.’

Potentieel gevaarlijke eenlingen
Speciale aandacht heeft hij voor Potentieel Gevaarlijke Eenlingen. Voor het eerst maakte Nederland kennis met dat fenomeen met de aanslag op Koninginnedag in Apeldoorn in 2009. ‘Die gebeurtenis heeft ons nog eens met nadruk gewezen op deze lone wolves, eenzame wolven, zoals ze worden genoemd. Het overzicht wordt samengesteld uit informatie die de politie en de inlichtingendiensten hebben. Het zijn niet per definitie terroristen. Het kunnen ook verwarde mensen zijn waarvan je niet weet wat ze gaan doen. We willen – als er een evenement is – graag weten waar ze zijn. Het is een variabel overzicht. Niet iedereen op die lijst heeft belangstelling voor elk evenement. We letten ook niet permanent op ze. We willen voorkomen dat ze op een plek komen waar wij ze niet willen hebben.’

Geen gouden regels 
Hoe doe je dat, ze worden tenslotte nergens van verdacht? En gaan ze wel naar een plek waar de overheid ze niet wil hebben, wat dan? ‘Dan wordt er even mee gepraat. Of er gaat iemand naast staan. Er is een heel scala aan mogelijkheden. Het kan ook zijn dat wordt vastgesteld dat iemand er wel is, maar volstrekt ongevaarlijk is. Het gaat om proportionaliteit, je kunt ter plekke beslissen om in te grijpen of niet. Hier zijn geen gouden regels voor te maken.In Nederland ligt het vastleggen van lijstjes met personen altijd gevoelig. Waar komt de informatie vandaan, mag ik weten waarom ik op die lijst sta en hoe kan ik ervan af? Allemaal legitieme vragen. Net als de vraag, wie er allemaal kennis kunnen nemen van die lijst met honderd ‘gevaarlijke burgers’?

Goede balans
Schoof: ‘Mijn beeld is dat die informatie-uitwisseling goed verloopt. Dat hoor ik terug van de burgemeesters. Het gaat op een manier waarvan de burgemeesters zeggen: dit deugt staatsrechtelijk nog. En de Inlichtingendiensten hebben de indruk dat ze informatie wisselen, zonder dat ze het gevoel hebben dat alles op straat terecht komt. Er zit een goede balans in. Meer kan ik er niet over zeggen.’ 

Lees hier het hele interview in Binnenlands Bestuur nummer 12, 7 juni 2013. 

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

True
Linkse terroristen moeten volgens hem lokaal worden opgevangen door een netwerk van gemeente, politie en als dat aan de orde is, de vakbond.
m.berkelaar
‘Dan wordt er even mee gepraat. Of er gaat iemand naast staan. Er is een heel scala aan mogelijkheden. Het kan ook zijn dat wordt vastgesteld dat iemand er wel is, maar volstrekt ongevaarlijk is. Het gaat om proportionaliteit, je kunt ter plekke beslissen om in te grijpen of niet. Hier zijn geen gouden regels voor te maken.In Nederland ligt het vastleggen van lijstjes met personen altijd gevoelig. Waar komt de informatie vandaan, mag ik weten waarom ik op die lijst sta en hoe kan ik ervan af? Allemaal legitieme vragen. Net als de vraag, wie er allemaal kennis kunnen nemen van die lijst met honderd ‘gevaarlijke burgers’?

Inderdaad, leuke vragen. Waar blijft het antwoord? Hier worden mensen die MOGELIJK terrorist zouden kunnen zijn al gevolgd, zonder iets te hebben misdaan. Terwijl keer op keer blijkt dat lieden die werkelijk tot actie overgaan meestal NIET eerder opvielen.

Hoe past dit staatsrechtelijk nog? Schoof doet me denken aan iemand die in de zwartste periode van de Europese geschiedenis dezelfde methoden ook gebruikte. Zijn naam begon met een H, de rest mag u zelf invullen.
Bas / logicus
Jihad-gangers moeten volgens Schoof bij terugkomst lokaal worden opgevangen door een netwerk van gemeente, politie en als dat aan de orde is, de moskee. De Nederlandse gemeentes hebben honderdduizenden spookburgers nog in de administratie staan. Dus is hun heb ik weinig vertrouwen.

Als een agent dergelijke lieden aanspreekt krijgt hij verbaal te horen: kankert op man, waar bemoei je, je mee? En als de agent hier op in gaat krijgt deze een klacht wegens discriminatie aan zijn broek.

Precies in het straatje van extremisten advocaat, Mohammed Enait. Een gematigde moslim wordt door deze extremisten evengoed als een afvallige hond beschouwd. En volgens hun extremistische interpretatie van de Koran mag men afvallige honden slachten. De imams staan met ware doodsverachting vast in de rij om met dergelijke verdwaalde psychopaten in discussie te treden.Beste heer Schoof, Nederlandse militairen komen na een enkele lichte combat ervaring (soms zelfs op afstand) al terug met PTSS verschijnselen. Sommige moeten zelfs worden opgenomen in een psychiatrische kliniek. U wilt de Nederlandse bevolking toch niet wijsmaken dat het goed gaat met de Jihad lieden die aanwezig waren en actief deelnamen aan de realisatie van het onthoofdingsfilmpje: http://madbello.nl/70443/video-nederlandse-ontho … en dat we ons echt geen zorgen hoeven te maken. Voordat deze Jihad lieden vertrokken hadden ze al last van ernstige norm vervaging en geen enkel respect voor onze Nederlandse waarden. Ze worden daar in Syrië regelmatig geconfronteerd met de extremiteiten van oorlogsvoering waar onze soldaten niet aan bloot staan.

Dergelijke lieden kunnen, willen en zullen zich nooit meer aanpassen aan een maatschappij met normen & waarden zoals wij die kennen mits we dit niet afdwingen gebruikmakend van de wijze waarop zij dat profileren in hun reclamefilmpjes.Ons rest vier mogelijkheden:

1. We doen bij hun wat zij bij anderen deden

2. We ontnemen hun Nederlands paspoort en ze mogen Nederland niet meer in.

3. We gooien ze in de gevangenis en smelten de sleutel

4. We tolereren hun terugkomst en ontvangen ze met open armen en staan hun toe om de door hun opgedane ellendige kennis toe te passenAd 1 daarmee verlagen we ons tot hun niveau dus zullen de verlichten onder ons dit afkeuren

Ad 2 jurisprudentie ontbreekt en we willen de allochtone gemeenschap uit angst om PvdA stemmers

te verliezen niet kwetsen. Bovendien zit hun moederland ook niet op ze te wachten.

Ad 3 doen we alleen bij zware psychopaten pas na een misdrijf en dan moet de dader vrijwillig mee

willen werken aan een onderzoek. Ik kan nu al voorspellen dat deze Jihad lieden zichzelf niet

zien als psychopaten.

Ad 4 wanneer gaat de NoordZuidlijn ook al weer open. 2017? Hebben ze nog even tijd om zaken

goed te organiseren. Lekker op z’n Hollands de put dempen nadat het kalf verdronken is.Dus meneer Schoof, u heeft een groter probleem dan u wenst te erkennen. Zeker gezien de wegbezuiniging van 200 AIVD’ers.

Advertentie