Advertentie

Tjibbe Joustra: ‘te veel veiligheidsregio’s’

In het interview met Binnenlands Bestuur pleit Tjibbe Joustra voor minder veiligheidsregio’s, met name met het oog op de communicatie.

29 april 2012

Tien veiligheidsregio’s in plaats van 25 lijkt Tjibbe Joustra, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, meer dan voldoende.

Doorlooptijden
Ruim een jaar is Joustra voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. In die tijd werden grote onderzoeken afgerond naar de schietpartij in Alphen aan den Rijn en de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk. De volgende grote klus is de treinbotsing bij Amsterdam Sloterdijk. In een interview met Binnenlands Bestuur zegt Joustra de doorlooptijden van de onderzoeken terug te willen brengen. Nu moet er binnen een jaar een rapport liggen. Dat lukt niet altijd. ‘Toch wil ik dat we die termijnen verkorten, zonder dat de kwaliteit wordt aangetast. Want ik begrijp dat bestuurders en betrokkenen zo snel mogelijk na een ongeval in actie willen komen’, zegt hij.

Erg veel onderzoeken
Na een ongeval is vaak de eerste reflex van een gemeente om zelf onderzoek te gaan doen. Joustra: ‘Ik kan me voorstellen dat organisaties na een ingrijpende gebeurtenis aan zelfreflectie willen doen. Een veiligheidsregio of een brandweerkorps wil weten hoe zijzelf gefunctioneerd hebben. Maar wat je nog steeds ziet, is dat er wel erg veel onderzoeken worden ingezet. Met als gevolg dat burgers en ook bestuurders zelf op het laatst niet weten of dit nu het laatste onderzoek is en welk onderzoek gewichtig is en welk wat minder. Dat maakt het allemaal niet helder.’

Minder veiligheidsregio's
In het interview met Binnenlands Bestuur pleit Joustra voor minder veiligheidsregio’s, met name met het oog op de communicatie. Eén van de hoofdconclusie uit het OvV-onderzoek naar de brand bij Moerdijk was dat de crisiscommunicatie faalde. De betrokken autoriteiten waren niet ‘rolvast’ waardoor er bestuurlijke drukte ontstond, waar de buitenwereld om heldere antwoorden vroeg. Met als bredere conclusie dat een calamiteit waarbij meerdere Veiligheidsregio’s betrokken zijn, wat communicatie betreft al snel een warboel wordt.

‘De Veiligheidsregio’s worden geëvalueerd’, zegt Joustra diplomatiek. ‘Je kunt je voorstellen dat daaruit komt dat de veiligheidsregio’s dezelfde grenzen krijgen als de nieuwe politie-eenheden. Dus van 25 terug naar tien eenheden. Dat zou geen vreemde uitkomst zijn. Het zou alleen al handig als het gaat om de meldkamers.’

Vliegende brigade
Hij ziet naar aanleiding van Moerdijk ook wel wat in het idee om een centrale unit voor communicatie te creëren. Een landelijke voorziening, met specialisten op het gebied van crisiscommunicatie die als een soort ‘vliegende brigade’ ingevlogen kan worden. Ook als het geen nationale ramp is, maar een forse calamiteit die de grenzen van verschillende gemeenten en regio’s overschrijdt.

Reacties: 15

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Unweit / lezer
Typisch weer zo'n reactie vanaf de zijlijn terwijl notabene deze betrokkene als geen andere in het veld heeft gestaan en daarom dus ook best verweten mag worden zich niet eerder hierover te hebben uitgelaten.

Dit wat JOUSTRA kennelijk nu pas ook zelf kon ervaren was voor iedere zorgzame betrachter van deze hele constructie reeds lang te onderkennen en te benoemen.

Daarom al vind ik tamelijk onvoldoende en zie ik hierin toch echt aanleiding om nu eens op die plek waar JOUSTRA nog zit iemand neer te zetten die dingen aanpakt en wijzigt met de steun in de rug van de betrokken minister.

JOUSTRA is voor mij zo'n persoon niet, die hopt van de ene baan naar de andere en zo naar zijn pensioen en is daardoor reeds bij voorbaat niet meer dan een tussenpaus die op de inventaris let.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Uitstekend idee van de heer Joustra. Laten we er alleen niet 10 maar 12 regio's van maken. Die bestuurlijke laag bestaat namelijk al. die heet provincie en kan zich prima over deze taak ontfermen zonder dat we daar een aparte bestuurslaag voor in het leven moeten roepen.
PVe / sr. adviseur
Eens met Broadcaster. Van oudsher had de CdK een taak op het gebied van de civiele verdeding (toenmalige BB) en de rampenbestrijding. Indertijd (ik spreek over de jaren tachtig) was het Kabinet van de CdK in Zuid-Holland heel actief op dit gebied. Zij verzorgden opleidingen, er waren gesprekskringen om de ambtenaren "bij te spijkeren". M.i. zou dat nu ook weer die kant heen kunnen.
O. ten Hove
Velen snappen niet waarom Joustra steeds een hige functie krijgt terwijl hij bij het UWV de boel in het hionderd liet lopen. Hij werd de baas van de AIVD, waar hij blijkbaar met stille trom vertrok (ook weer een puinhoop van gemaakt) en nu hoofd van de Onderzoeksraad vor Veiligheid? Hoe komt het dat dit soort personen altijd gedekt worden door hun politieke vrienden, en lagere ambtenaren het kunnen vergeten als ze een iets fouts doen.Op dit punt Leers. Een goede burgemeester blijkbaar. Streng integriteitsbeleid in Maastricht en hard tegen de ambtenaren die 'fout' waren... totdat bij hemzelf de maat werd genomen met zijn vakantiehuis op de Balkan. Tranen met tuiten... de ambteanren hebben geen tekomst, maar hij werd minister... Als dit op de Antillen gebeurt wordt er hard geroepen dat het bestuur orrupt is, maar in Nederland kan dit zomaar,,, Misselijkmakend... zoals ook de benoeming van Donner waar Opstelten, Donner en Rutte de boel voorlogen...
J.G.A.M. Mulder / ambtenaar
Katen wij in navolging van de suggestie van broadcaster om de veiligheidsregio's weer onder te brengen bij de provincie aanvullen met de suggestie om de onderzoeksraad op te heffen. Wij hebben in Nederland al jaren een onderzoeksinstantie, die dan ook nog eens actie kan ondernemen. Benoem een officier van justitie tot landelijk officier indien de oorzaak van een ramp moet worden onderzocht. Ook justitie behoort onafhankelijk te zijn.
Marchand
Los van het feit dat een fenomeen als de Veiligheidsraad al een onzinnig gremium is voor die ene ramp per jaar die een gemiddeld auto-ongeluk overstijgt en veiligheid als thema een ondertussen uitgehold, uitgemolken en in het rijtje brood-spelen-veiligheid hoort, ontbreken steekhoudende argumenten vanuit Joustra. Graag weer gewoon gaan doen, lokaal of regionaal zaken gewoon regelen en..... niet onbelangrijk.......er kunnen nu eenmaal dingen gebeuren, misschien eens goed om dat gewoon te accepteren (normale kansberekening) en weer snel aan de slag te gaan met wel belangrijke werkzaamheden.
John Wijsmuller / geen
Mijn vertrouwen in de Onderzoeksraad voor Veiligheid was geheel gebaseerd op het voorzitterschap van de heer Pieter van Vollenhoven.Niet het aantal veiligheidsregio’s, maar de voorzitter is voor mij de doorslaggevende factor.
Gert-Jan Ludden / Directeur
Eens met de analyse van minder veiligheidsregio's, maar het aantal van 10 is onjuist. Het is niet logisch de politie of justitiele landkaart in deze te volgen. Het beheer moet het gezag volgen in plats van andersom; m.a.w. da landkaart van het Openbaar Bestuur moet leidend zijn. Niets is zo congruent als de provincie. In totaal dus 12 veiligheidsregio's die samenvallen met de provinciegrenzen en dan is de bestuurlijke opschaling ook logisch. In dat kader kunnen we werken met 12 provinciale brandweren, politekorpsen, GHOR'n, Waterschappen en arrondissementen. In een dergelijke opzet zouden we het in Nederland weer begrijpen. Crisisbeheersing is namelijk eemvoud en logica.
Hans
Eindelijk, eindelijk weer een sprankje hoop dat we de rampenbestrijding eindelijk echt gaan professionaliseren, want het is wrang om te zien dat er telkens rampen en rampjes nodig zijn om te beseffen dat een lokale of regionale bestuurlijke hoed niet past op een professioneel opererende rampenorganisatie! Alle oefeningen ten spijt. Vraag: hoe ziet dhr. Joustra dit voor de BES-eilanden?
Fred (ambtenaar) / ambtenaar
Tjonge, van dit soort opmerkingen van de beste man word ik een beetje simpel. Hoe lang zijn we al bezig met de ontwikkelingen mbt de veiligheidsregio's. Ik sluit mij geheel aan bij de opmerking van mijn collega Broadcaster.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Zou één centraal gelegen veiligheidsinstelling met een goed geoutilleerde vliegende brigade niet mogelijk zijn? Dan zijn we tenminste echt uit de communicatieproblemen! En ... wordt er ook nog eens doelmatig gewerkt.
J. Goderie / Kabinetchef
Van 25 naar 10 veiligheidsregio's... je hoeft geen raketgeleerde te zijn om die 'oplossing' te zien aankomen. Jarenlang is er gestreefd naar een (gebieds)congruente organisatie voor de hulpdiensten. De inkt van de Wet op de veiligheidsregio is nog niet droog of we gaan de blauwe kolom op een grotere schaal organiseren. En dat voornemen is nog niet geformaliseerd of de roep om opschaling van de veiligheidsregio is er al weer. Alsof schaalvergroting de oplossing voor communicatieproblematiek is, waarbij we en passant ook maar weer vergeten dat we met de instelling van de veiligheidsregio hebben gezocht naar een vorm van verlengd lokaal bestuur. Omdat niemand kennelijk op wéér een nieuwe BON-discussie zit te wachten. En omdat aan het eind van de dag door de hele samenleving toch naar die ene persoon wordt gekeken: de lokale bestuurder. In dit licht is mijn devies: houdt op met knutselen aan hulpstructuren en ga de discussie over de reikwijdte van en het draagvlak onder het lokaal bestuur toch nog maar eens echt aan...
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Er wordt op lokaal/regionaal niveau door héél veel mensen soms druk geoefend (kosten ????). En als er dan zéér incidenteel eens een ramp moet worden bestreden gaat er frequent het nodige mis. Kortom, hoogste tijd voor professionalisering.
JW van Dalen / dominee
Waarom niet direct één (Europese) veiligheidsdienst ipv het tien minuscule dienstjes in Nederland?

Dan weet je zeker dat de toedracht van een ramp in de doofpot belandt

Van 25 naar 10 is overigens ook maar arbitrair.

Gerben Welling / bestuurder huisartsenpost
Wat zouden de gevolgen zijn voor de diensten die in het OOV deel werken? Ambulancezorg ook naar tien diensten? Waartoe leidt dit wel niet. Wie maakt zijn kerntaak ondergeschikt aan 2% van het werk?

Voor veiligheid heb je wel expertise nodig en dus volume. Het gedrag van mensen beïnvloedt je niet zomaar, we hebben het bij incidenten vaak over gedrag van mensen.
Advertentie