sociaal / Partnerbijdrage

Een integraal sociaal domein

Dé bestuurlijke opgave voor veel gemeenten

11 juli 2022
Zorg-Lokaal

Nu (bijna) alle coalitieakkoorden zijn gesloten, zijn de colleges van burgemeester en wethouders druk bezig om de ambities uit het coalitieakkoord te vertalen naar een concreet collegeprogramma. De verwachting is dat een integraal sociaal domein, net als in de afgelopen jaren, een veel terugkerende bestuurlijke opgave zal zijn.

Veel gemeenten richten zich alleen op een integraal beleid/integrale verordening en/of het inrichten van één toegang. Terwijl afstemming tussen alle bedrijfsonderdelen (beleid, toegang, bedrijfsvoering en toezicht), juist heel belangrijk is voor de integraliteit.

Wil je kunnen bepalen wat nodig is voor een integraal sociaal domein? En de daarbij horende afstemming tussen de interne bedrijfsonderdelen? Dan is het van belang om eerst de huidige situatie te inventariseren. Op basis van deze inventarisatie kan vervolgens worden bepaald welke stappen genomen moeten worden. Dit in het veranderproces naar een volledig integrale denk- en werkwijze. Nu is het dan ook hét moment om de peilstok erin te houden. En je als gemeente af te vragen: in hoeverre is mijn gemeente integraal georganiseerd?

De i-Scan Sociaal Domein

De i-Scan Sociaal Domein geeft inzicht in de mate waarin de interne bedrijfsonderdelen van een gemeente integraal zijn georganiseerd. Samen met Wyzer en PLANgroep onderzoeken wij middels de i-Scan Sociaal Domein in circa 4 weken de integraliteit tussen de vier bedrijfsonderdelen:

  • beleid
  • toegang
  • bedrijfsvoering
  • toezicht

In het kader van integraliteit is het belangrijk dat niet alleen de integraliteit tussen de vier bedrijfsonderdelen wordt onderzocht, maar ook tussen de verschillende domeinen. De i-Scan kan daarom uitgevoerd worden voor de domeinen Wmo 2015, Jeugdwet én Wgs. Je kan zelf kiezen welke en hoeveel domeinen worden gescand.

Aanpak

Op elk bedrijfsonderdeel voeren wij een korte scan uit door middel van een documentenstudie en kwalitatieve interviews met de stakeholders van het betreffende onderdeel. Vervolgens analyseren wij de uitkomsten integraal en verwerken wij alles in een rapportage. De rapportage geeft inzicht in de huidige situatie. Dit middels een tekst en een visuele klantreis, van aanvraag tot de verwerking van de beschikking en het toezicht daarop. Vervolgens formuleren wij een conclusie op basis van de analyse en vertalen wij deze in aanbevelingen. Ook de aanbevelingen verwerken wij in een visuele interne klantreis.

Resultaten

In een traject van circa 4 weken zorgt de i-Scan Sociaal Domein voor:

  • inzicht in de integraliteit tussen de interne bedrijfsonderdelen;
  • een duidelijk beeld van de klantreis binnen de gemeentelijke processen;
  • een 0-meting die als startpunt van de verbeterreis fungeert;
  • aanbevelingen om de integraliteit te vergroten.

Indien gewenst, kan de i-Scan na een nog nader te bepalen periode herhaald worden, zodat de voortgang en daarmee de effectiviteit van het beleid gemonitord wordt.

Meer informatie?

Wil je meer weten? Klik dan hier voor de whitepaper of neem contact op met Marcella van Berlo via 06 23 64 47 44 of marcella.van.berlo@zorg-lokaal.nl.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.