Alle whitepapers

Prestatielevering pgb

Onderzoek biedt grip en sturingsmogelijkheden, met als resultaat een betere kwaliteit van zorg en besparing van kosten. Binnen het onderzoek van de prestatielevering Pgb geven we antwoord op de onderstaande hoofdvragen:

  • Is de ondersteuning/jeugdhulp die aan cliënt werd toegekend, geleverd conform de gemaakte afspraken? 
  • Sluit de geleverde ondersteuning/jeugdhulp aan bij de declaraties?
  • Is de cliënt tevreden over de geleverde ondersteuning/jeugdhulp?

Waarom is het belangrijk?

Gemeenten hebben onvoldoende zekerheid over de geleverde prestaties in het kader van de verantwoording binnen de Wmo en Jeugdwet. Met de onderzoeken prestatielevering pgb helpt Zorg-Lokaal gemeenten om een onderbouwde uitspraak te kunnen doen over de pgb-bestedingen richting hun accountant. Hiervoor onderzoeken wij een steekproef. De bevindingen uit dit onderzoek worden vervolgens geëxtrapoleerd naar de totale populatie budgethouders.

Wat houdt het onderzoek in?

Het onderzoek bestaat uit case study’s naar budgethouders uit de steekproef. Hierbij worden verschillende dataverzamelingsmethodes gecombineerd: een dossieronderzoek en een interview met de budgethouder en/of diens (wettelijk) vertegenwoordiger. Per case study wordt een individuele rapportage opgesteld die verslag doet van het dossieronderzoek en het interview met de budgethouder op basis van een gestandaardiseerde vragenlijst.

De aanpak

Om inzicht te krijgen in de budgethouder, de ondersteuning/jeugdhulp en de bestedingen, starten we met een dossieronderzoek. Hierin worden de beschikking, zorgovereenkomst en declaraties onderzocht. Eventuele inconsistenties of opvallende zaken worden vervolgens genoteerd en meegenomen in het interview met de budgethouder en/of diens (wettelijke) vertegenwoordiger.

Tijdens het interview wordt de prestatielevering verder onderzocht aan de hand van een vragenlijst en eventuele aanvullende vragen vanuit het dossieronderzoek. Het dossieronderzoek, de gegeven antwoorden door cliënt, de bevindingen van de onderzoeker en eventuele gevonden signalen vormen samen de individuele rapportage.

Aan het einde van het onderzoek wordt er een eindrapportage opgesteld die verslag doet over:

  • De resultaten per onderzoeksvraag;
  • Overkoepelende bevindingen;
  • Eventuele verschillen tussen Wmo en Jeugdwet; en
  • Bevindingen en eventuele adviezen ten aanzien van de bedrijfsvoering.

Whitepaper aanvragen

Aanhef