Alle whitepapers

Onderzoek zorglevering

Stuur- en managementinformatie voor jouw gemeente

Is de burger tevreden over de geleverde zorg? Is de zorg die aan een burger werd toegekend, geleverd conform de gemaakte afspraken? Is het gewenste resultaat bereikt? Zorg-Lokaal maakt het voor jouw gemeente inzichtelijk! De data uit het onderzoek geeft jouw gemeente stuur- en managementinformatie voor grip op verantwoorde zorg(inzet),

Zorg-Lokaal voerde de afgelopen jaren, namens tientallen gemeenten, duizenden huisbezoeken en telefonische onderzoeken uit. Al deze data is verzameld in ons Dashboard Sociaal Domein. Samen met jouw gemeente stellen we de onderzoeksaanpak vast. Uiteindelijk worden alle meetresultaten verwerkt in een onderzoeksrapportagetool.

Deze informatie doorvertaald naar ons Dashboard Sociaal Domein geeft jouw gemeente:

  • Stuur- en managementinformatie
  • Grip op de kwaliteit van de geleverde zorg
  • Een goed beeld van de prestaties van de zorgaanbieders
  • De mogelijkheid om verbetergesprekken door contractmanagers aan te gaan

Andere voordelen zijn:

  • Het onderzoek wordt gedaan door een ervaren onderzoeksteam
  • Uiteindelijk gaat de kwaliteit van de geleverde zorg omhoog, wat resulteert in tevreden burgers

Benieuwd wat Zorg-Lokaal voor jouw gemeente kan betekenen? Maak vrijblijvend een afspraak via 088-0079494 of download het whitepaper!

Whitepaper aanvragen

Aanhef