Zorg-Lokaal

Stuur- en managementinformatie voor rechtmatig en doelmatig verantwoorde zorginzet vanuit sociaal domein (Wmo/Jeugdwet).

In het dynamische speelveld van Wmo en Jeugdwet worstelen veel gemeenten met de bijbehorende, complexe, administratieve processen. Die op orde krijgen en er valide data uit genereren, vraagt veel specialistische kennis en capaciteit. Zeker omdat het IT-landschap van gemeenten vaak versnipperd is, zijn kennis en capaciteit niet altijd in huis. Wij helpen gemeenten met de complexe administratieve processen rond Wmo en Jeugdwet efficiënt en effectief in te richten. Dit doen we met professionele mensen met kennis van applicaties, processen en relevante wetgeving binnen het sociaal domein. Uit processen van gemeenten genereren wij realtime en voorspellende data. Ook onderzoeken wij of geleverde zorg rechtmatig is uitgevoerd. Door data samen met gemeenten te analyseren, geven we ze inzicht in de huidige zorginzet. Een stuur om gericht te werken aan beleid voor de toekomst. Samen met gemeenten draagt Zorg-Lokaal al 15 jaar lang bij aan grip op verantwoorde zorg voor iedere burger.

Zorg-Lokaal
  • Wilhelminastraat 41
  • 6131 KM Sittard
Over Zorg-Lokaal

Over ons

Zorg-Lokaal helpt gemeenten om de administratie rondom toegekende zorg verantwoord uit te voeren. Dit levert gemeenten of regio’s valide en relevante data voor stuur- en managementinformatie. Samen verder met grip op verantwoorde zorg.

Bekijk de video

Zorg-Lokaal

Informatieverzoek

Gemeenten die de administratie Wmo/Jeugdwet door Zorg-Lokaal laten uitvoeren hebben stuur- en managementinformatie vanuit een totaalconcept. Kiest ook uw gemeente voor Zorg-Lokaal? Vraag dan hier een vrijblijvend gesprek aan.

Zorg-Lokaal