sociaal / Partnerbijdrage

Grip krijgen én houden op verantwoorde jeugdzorg

Hoe krijg je als gemeente meer grip op externe verwijsroutes?

14 september 2023
zorg-lokaal jeugdzorg

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om jeugdhulp aan te bieden aan een jeugdige, ook na een verwijzing. Een van onze meest belangrijke adviezen voor gemeenten om meer grip te krijgen op externe verwijsroutes, is om een overlegstructuur in te richten met korte communicatielijnen, waarbij de externe verwijzers de gemeente weten te vinden wanneer zij een verwijzing doen waarbij ze twijfelen of dit binnen de gecontracteerde afspraken valt. Echter, dit is niet de enige methode voor gemeenten om meer grip te creëren. De volgende methode kan hier bijvoorbeeld ook aan bijdragen.

Inzet wijkteams en POH

Wijkteams en de POH kunnen worden ingezet om in een vroeg stadium problemen bij jeugdigen en/of gezinnen in het vizier te krijgen. Door vroegtijdig problemen bij jongeren te signaleren, kunnen er wellicht nog preventieve maatregelen ingezet worden, waardoor de jeugdige en/of het gezin niet direct binnen de jeugdhulp geholpen hoeft te worden. Verder zorgen korte communicatielijnen tussen de wijkteams en de POH ervoor dat de POH tijdig met de wijkteams kan overleggen over de inzet van jeugdhulp, waardoor de wijkteams kunnen toelichten welke aanbieders en welke zorgvormen gecontracteerd zijn. Zo kan er een passende oplossing gevonden worden die zowel voor de jeugdige en/of het gezin, de gemeente en de POH schikt.

In de whitepaper van Zorg-Lokaal over dit onderwerp staan nog veel meer adviezen voor gemeenten en informatie over grip houden op verantwoorde jeugdzorg. Download deze hier.

Meer informatie nodig?
Met een verscheidenheid aan expertises en jarenlange ervaring in het Sociaal Domein kunnen de consultants van Zorg-Lokaal helpen bij complexe vraagstukken zoals 'hoe versterk ik de grip op toegang tot de jeugdhulp als gemeente?'

U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen om de uitdagingen binnen uw gemeente te bespreken.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Bureaucratie en vergadercultuur in de Jeugdzorg moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Intake en thuisbezoek kan in de meeste situaties door één persoon, wel met gedegen kennis en professionaliteit, plaatsvinden. Het communiceren via wijkteams kan tot het uiterste worden beperkt tot de meer gecompliceerde zorgvragers.