Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Brabantse Delta moet belastingen opnieuw berekenen

Het inwonertal van het gebied bleek toch niet met 160.000 bewoners gegroeid.

31 augustus 2023
De Bergsche Maas.
De Bergsche Maas is deel van het beheergebied van waterschap Brabantse Delta.ANP

Waterschap Brabantse Delta moet de verdeling van de belastingheffing in het eigen beheergebied helemaal opnieuw berekenen. Dat maakte dagelijks bestuurder Karin van den Berg, die namens coalitiepartij Water Natuurlijk de financiën beheert, woensdag onverwacht bekend. Er zijn twee grote fouten ontdekt in de berekening van de belasting. Eén daarvan is dat in het gebied, dat zich uitstrekt van Tilburg tot Rosendaal, 160.000 inwoners minder wonen dan op papier stond.

Coördinator Planning & Control

Certus Groep in opdracht van de Bel Combinatie
Coördinator Planning & Control

Fiscalist

JS Consultancy
Fiscalist

Het waterschapsbestuur trekt de in juli gepresenteerde kostentoedelingsverordening in, waarvan de inzagetermijn van zes weken komende zondag zou aflopen.

Lof toegezwaaid

Karin van den Berg moest tijdens de algemene vergadering woensdagavond noodgedwongen lof toezwaaien aan oppositielid Louis van der Kallen van de partij Ons Water, die tot twee keer toe schriftelijk had gevraagd om de cijfers in te mogen zien op basis waarvan de belastingen berekend waren.

Toen bleek dat adviesbureau TAUW, dat in opdracht van het dagelijks bestuur een rapport had opgesteld, met het verkeerde aantal inwoners had gerekend: niet 800.000, maar bijna 965.000. Dat leverde een dichtheid op van 565 inwoners per km2. Dat laatste is relevant, omdat die dichtheid aangeeft welk percentage van de belasting bij de bewoners mag terecht komen. Dit percentage was door het nieuwe dagelijkse bestuur opgehoogd tot 33 procent.

Maar wordt met het juiste inwonertal van 800.000 gerekend, dan komt de dichtheid ruim onder de 500 inwoners per km2 uit. Dat betekent dat het toedelingspercentage niet hoger mag zijn dan 30 procent, zo staat in de eigen toelichting bij de nu verworpen kostentoedelingsverordening.

Een tweede misstap

Dagelijks bestuur Karin van den Berg zegt dat de fout is gemaakt door de belastinginner van het waterschap: Belastingsamenwerking West-Brabant, die de cijfers had ingevoerd in het datasysteem Waves van de Unie van Waterschappen. Op basis hiervan had adviesbureau TAUW gewerkt. Toen die fout was blootgelegd en zekerheidshalve alle cijfers opnieuw onder de loep lagen, bleek dat de organisatie van de waterschap ook zelf een fout had gemaakt: de verhouding tussen de belastingcategorieën gebouwd, ongebouwd en natuur klopte niet.

Het is opvallend dat oppositiepartij Ons Water, die de schriftelijke vragen had gesteld, zich eerder niet had geschaard achter een persbericht dat een ander deel van de oppositie ruim een week eerder naar buiten bracht. Daarin beschuldigden Partij voor de Dieren, PvdA, 50Plus en AWP het dagelijks bestuur ervan dat het de inwoners een lastenverzwaring oplegde, maar de agrarische sector werd ontzien. De partijen suggereerden dat dit te maken had met de invloed van de BBB, die in maart de grootste partij werd in het waterschap. Wel is portefeuillehouder Karin van den Berg lid van de Brabantse afdeling van GroenLinks.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Er gaat veel te veel mis bij de belastinginning van Waterschappen. Hoogste tijd om om voor alle burgers en bedrijven in ons land uniforme tarieven te hanteren. Daarbij kan tevens worden overgegaan tot meer centralisatie van de ICT-toepassingen en de inning. Dat realiseert minder personeelskosten en een efficiënte(re) inning.
De Waterschappen onderbrengen bij regio's en/of opgeschaalde gemeenten of provincies is een nog betere methode.
Advertentie