• Kennispartner

  HEVO | Experts in huisvesting en vastgoed

  Wij huisvesten voor de toekomst. Wij maken onze beloftes waar!

 • Kennispartner

  bbn adviseurs

  bbn. Een betere wereld vol mogelijkheden.

 • Kennispartner

  AethiQs

  Het adviesbureau voor maatschappelijk relevante organisaties.  

 • Kennispartner

  Schulinck Sociaal Domein

  Wolters Kluwer Schulinck biedt juridische ondersteuning in het sociaal domein voor u als gemeente. Met advies, kennisbanken en opleidingen.

 • Kennispartner

  Verder

  Een organisatie gedreven door kwaliteit, betrouwbaarheid en betrokkenheid die streeft naar zekerheid voor cliënt en burger.

 • Kennispartner

  Oracle

  Hier houden we je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen die Oracle ziet binnen het publieke domein.

 • Kennispartner

  EIFFEL

  Wij zijn EIFFEL. Groot in interim capaciteit, steengoed in consultancy.

 • Kennispartner

  Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten

  Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.

 • Kennispartner

  Royal HaskoningDHV

  Royal HaskoningDHV is een wereldwijd onafhankelijk adviserend ingenieursbureau.

 • Kennispartner

  Duurzame infra en SEB

  Samen met de hele sector werken het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen aan duurzame infra en aan schoon en emissieloos bouwen.

 • Kennispartner

  Engage Process

  Het eenvoudigste en meest effectieve procesmanagement platform dat door meer dan 200 Gemeenten en andere lokale overheden wordt gebruikt.

 • Kennispartner

  Metafoor

  Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling is een landelijk opererend advies- en detacheringsbureau.

 • Kennispartner

  BNG Bank

  BNG Bank is van en voor de publieke sector.

 • Kennispartner

  Branchevereniging Bodemenergie

  Branchevereniging Bodemenergie is de brancheorganisatie voor alle organisaties die aan open en gesloten bodemenergiesystemen werken.

 • Kennispartner

  BMC

  BMC is hét adviesbureau voor de publieke sector.

 • Kennispartner

  TotalEnergies

  TotalEnergies Clean Fuels. Committed to better energy.

 • Kennispartner

  Geerts & Partners, Transitium Groep en &BAS: Samen zie je meer

  Mensen gelukkig maken met mooi en goed werk.

 • Kennispartner

  Netwerken voor Jonge Ambtenaren

  Netwerken voor Jonge Ambtenaren

 • Kennispartner

  EIFFEL

  Wij zijn EIFFEL. Groot in interim capaciteit, steengoed in consultancy.

 • Kennispartner

  AT Osborne

  Consultants en managers met hart voor vernieuwing. Specialisten voor ruimtelijke vraagstukken.

 • Advertentie