AT Osborne

Consultants en managers met hart voor vernieuwing. Specialisten voor ruimtelijke vraagstukken.

AT Osborne draagt met duurzame oplossingen bij aan de inrichting van de leefomgeving. Onze focus ligt op toekomstbestendige infrastructuur, een gezonde samenleving en een duurzame leefomgeving. Dit doen wij met name voor publieke opdrachtgevers, zoals gemeenten, provincies, ministeries, Rijkswaterstaat, waterschappen, drinkwaterbedrijven, Prorail en zorginstellingen. Door ambities en opgaven te bundelen, proberen we ze optimaal te realiseren.

Met ruim 150 specialisten, (juridische) consultants en (project)managers, werken wij met onze opdrachtgevers aan het beste resultaat.

AT Osborne
  • J.F. Kennedylaan 100
  • 3741 EH Baarn
AT Osborne

Duurzame oplossingen voor inrichting van leefomgeving

Bekijk hier onze video.

AT Osborne