EIFFEL

Wij zijn EIFFEL. Groot in interim capaciteit, steengoed in consultancy.

In compacte teams helpen wij organisaties in public en profit om hun prestaties te verbeteren. En mee te bewegen met verandering. Door functies tijdelijk te vervullen, processen slimmer in te richten en strategieën te implementeren. We hebben een aantal specialistische teams die actief zijn in het fysieke domein bij de lokale overheid. We hebben een Team Omgevingswet dat gemeenten helpt met implementatie van de Omgevingswet. Vanuit ons label Palladio zijn we ster in integraal projectmanagement voor infrastructurele projecten. Dat doen we voor megaprojecten als de Zuidas, maar ook voor kleine lokale herontwikkelingen.  Met de recente acquisitie van Ruimte in Advies hebben we ons nog verder versterkt in de diverse takken van het fysieke domein.

Zo helpen we onze klanten voorblijven.

Event

Kennisevent | 13 oktober

Op het kennisevent 'Tussen beleidslijnen en politieke context' staan we stil bij de grote thema’s en bijbehorende uitdagingen op lokaal niveau. Hoe creëer je de ruimte, de focus, het budget en het draagvlak om op deze thema’s voor te blijven, in plaats van slechts bij te blijven? Het komt allemaal aan bod!

Meld je aan!

EIFFEL