DuurzaamDoor

DuurzaamDoor is een kennisprogramma om de transitie naar een duurzamer Nederland te realiseren, dan wel versneld te realiseren. De focus ligt daarbij op een nieuwe kijk op of op een efficiëntere manier van samenwerken

DuurzaamDoor richt zich specifiek op regionaal en landelijk opererende ambtenaren, met de focus op de thema’s Circulaire Economie, Natuurinclusief Bouwen, Energie, Onderwijs en Voedsel.

DuurzaamDoor is een samenwerkingsverband tussen publieke en private organisaties. Het programmabureau is ondergebracht bij RVO, in opdracht van het ministerie van LNV.

DuurzaamDoor
 • Graadt van Roggenweg 200
 • 3531 AH Utrecht

DuurzaamDoor helpt, leert en bouwt!

Onze thema’s:

 • Biodiversiteit
 • Voedsel
 • Regionale netwerken
 • Circulaire economie
 • Water
 • Omgevingswet
 • Energie
 • Onderwijs
 • Sociale innovatie
DuurzaamDoor

Projecten

In onze projectendatabase kunt u zoeken op bijvoorbeeld thema, domein of provincie. Hier bevinden zich alle DuurzaamDoor initiatieven.

DuurzaamDoor