DuurzaamDoor

DuurzaamDoor is een kennisprogramma om de transitie naar een duurzamer Nederland te realiseren, dan wel versneld te realiseren. De focus ligt daarbij op een nieuwe kijk op of op een efficiëntere manier van samenwerken

DuurzaamDoor richt zich specifiek op regionaal en landelijk opererende ambtenaren, met de focus op de thema’s Circulaire Economie, Natuurinclusief Bouwen, Energie, Onderwijs en Voedsel.

DuurzaamDoor is een samenwerkingsverband tussen publieke en private organisaties. Het programmabureau is ondergebracht bij RVO, in opdracht van het ministerie van LNV.

LEF-talks: samen circulaire opgaves versneld realiseren

9 december 2022 | 14:15 | online

Op vrijdag 9 december a.s. zijn de LEF-talks voor en door ambtenaren. In deze LEF-talks praten we over de lessen en inzichten uit het werk van ambtenaren. Afgelopen jaar zijn diverse ambtenaren versterkt in hun rol om klimaat en circulaire opgaves versneld te realiseren: leren transformeren.

Programma en aanmelden

DuurzaamDoor

DuurzaamDoor helpt, leert en bouwt!

Onze thema’s:

  • Biodiversiteit
  • Voedsel
  • Regionale netwerken
  • Circulaire economie
  • Water
  • Omgevingswet
  • Energie
  • Onderwijs
  • Sociale innovatie
DuurzaamDoor

Projecten

In onze projectendatabase kunt u zoeken op bijvoorbeeld thema, domein of provincie. Hier bevinden zich alle Duurzaam Door initiatieven.

DuurzaamDoor