BDO Accountants & Adviseurs

De accountants en adviseurs van BDO begrijpen dat een efficiënte bedrijfsvoering enerzijds en een maatschappelijk takenpakket anderzijds een spanningsveld oplevert

Veranderende verwachtingen in de maatschappij, bezuinigingen, wijzigingen in wet- en regelgeving, marktwerking: het zijn turbulente tijden in de publieke sector. Voor (lokale) overheden staat de vraag centraal hoe ze de omslag naar bedrijfsmatiger werken kunnen maken zonder maatschappelijke relevantie te verliezen. De accountants en adviseurs van BDO begrijpen dat een efficiënte bedrijfsvoering enerzijds en een maatschappelijk takenpakket anderzijds een spanningsveld oplevert. Wij hebben oog voor die complexiteit en voelen ons erbij betrokken. Sterker nog, het geeft ons die extra drive om u met scherp advies en praktische oplossingen te ondersteunen. Dit doen we inmiddels voor tientallen gemeentes, SW-bedrijven en waterschappen vanuit 28 vestigingen in het land.

BDO
  • Boogschutterstraat 35
  • 7324 AE Apeldoorn

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten

Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die een relatie hebben met ons brede werkgebied.

Meer informatie of aanmelden

BDO Accountants & Adviseurs

Inburgering

Naar een succesvolle implementatie van de nieuwe Wet Inburgering.

Download hier de pdf en lees er meer over

 

 

BDO Accountants & Adviseurs