Advertentie

'Gemeenten moeten actief zijn tegen buitensporige inkomens'

Minister Kamp van economische zaken vindt dat gemeenten en provincies die aandeelhouder zijn van bedrijven, zich actief moeten bemoeien met buitensporige salarissen.

31 maart 2016

Gemeenten en provincies moeten zich in hun rol als aandeelhouder actief opstellen tegen buitensporige salarissen van topfunctionarissen. Dat stelt minister Kamp van Economische Zaken in antwoord op Kamervragen over het inkomen van de directeur van Delta NV.

Forse loonsverhoging
De provincie Zeeland en verschillende gemeenten die aandelen van het Zeeuwse energiebedrijf Delta in bezit hebben toonden zich begin februari verbolgen over het feit dat het salaris van topman
Arnoud Kamerbeek in 2015, ondanks de slechts resultaten van het bedrijf, een forse loonsverhoging had ontvangen. Kamerbeek verdiende in 2014 nog 4 ton. Vorig jaar werd dat opgehoogd tot 5,2 ton, terwijl het personeel van het bedrijf al jarenlang op de nullijn zit. Minister Plasterk noemde de loonsverhoging ‘krankjorum’. De rel over het salaris leidde begin maart tot het vertrek van Kamerbeek. De topman kreeg een vertrekpremie van een kleine 8 ton mee, anderhalf jaarsalaris.

Aandeelhouders
Kamerleden Joyce Vermue, John Kerstens en Albert de Vries van de PvdA vroegen minister Kamp hoe hij tegenover de salarisverhoging stond. Kamp wijst erop dat de beloning van topfunctionarissen bij de overheid en semi-overheid wordt gereguleerd door de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Dat geldt echter niet voor overheidsdeelnemingen in NV’s en BV’s. Delta NV is een 100 procent overheidsdeelneming. De aandelen zijn in handen van gemeenten en provincies. De reden dat het bedrijf niet onder de WTN valt is dat de overheid als aandeelhouder het beloningsbeleid voldoende zou kunnen beïnvloeden.

Actieve opstelling
In de beantwoording van de vragen wijst Kamp specifiek op de verantwoordelijkheid van de decentrale overheden om die taak serieus te nemen. Hij stelt dat van de aandeelhouders op decentraal niveau ‘een actieve opstelling mag worden verwacht’. Kamp zegt dat het wenselijk zou zijn als de aandeelhouders van Delta NV zich op dit punt expliciet uitspreken, waarbij het ‘heel wel voor te stellen is’ dat zij ervoor kiezen de WTN ‘als referentienorm’ te hanteren en het inkomen van een minister dus als maximum te stellen. Ook geeft de minister aan dat het kabinet tijdens de evaluatie van de WTN heeft aangekondigd dat de reikwijdte van de WTN zal worden herzien. Het is de bedoeling dat ook deelnemingen waarbij gemeenten, provincies of waterschappen aandeelhouders zijn, zoals Delta NV, onder de wet komen te vallen.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Gerben
Zoveelste bewindspersoon die zelf niks doet.

Maar het probleem doodleuk op bordje gemeenten legt.

#zakhooi
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Flipper / The Highly Skilled & Nyenrode Crackin' Dolphin
Topmensen mogen topsalarissen verdienen, mits ze dat waard zijn en vakbekwaam zo'n beetje alles goed weten te regelen. Dan moet een ton meer of minder niet uitmaken. Als je verdiensten voor: "XXX" ??? Groot zijn ? Dan mag je ook best flink aardig verdienen !Het grote probleem is echter dat zogenaamde "Topmensen" er vaak een rotzooitje van maken- eigenlijk niet capabel zijn, op hun positie zijn gekomen niet door kwaliteit maar door zoiets als: "Ons kent ons", enzovoorts. Hun prestaties zijn om te huilen, en als zij dàn nog tonnen meekrijgen cq verdienen ??? Tsja, dan mag je wat mij betreft dààr wel iets aan doen.Het is dus inderdaad wél te gek voor woorden dat in het voorbeeld hier genoemd, ene Arnoud Kamerbeek in 2015, ondanks de slechts resultaten van het bedrijf, een forse loonsverhoging kreeg. Maar eigenlijk dan nog... Niet hij is daar verantwoordelijk voor, maar degenen die er zorg voor dragen dat ie dat krijgt !!!

Flipper
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
doeterniettoe / -
Begrijpelijk, de politiek wil vooral niet te veel doen aan topsalarissen.Het zo echter veel beter kunnen: de directie krijgt 50% erbij, dus de werknemers ook. Gewoon, bij wet regelen. Ben je van dit laffe doorschuifsysteem af en doe je daadwerkelijk iets aan zowel de bizarre salarissen als voor de 'gewone' werknemer.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie