Advertentie
sociaal / Nieuws

Ministerie houdt succesvol werklozenproject Assen op

Een succesvol project bij de politie in Drenthe om werkzoekende jongeren werkervaring op te laten doen is door de Nationale Politie wegens geldgebrek stopgezet. Volgens de minister is het project in afwachting van landelijke uitrol "on hold". Onbegrijpelijk, vindt initiatiefnemer en het Assense PvdA-raadslid Hilly Vrieling.

25 september 2013

Landelijke uitrol zou het project voor jonge werkzoekenden in Assen moeten krijgen. Minister Opstelten noemde het een “best practice”. Maar het project ligt al een tijdje stil. Onbegrijpelijk, vindt PvdA-raadslid en initiatiefnemer Hilly Vrieling.

Stopzetten project onvermijdelijk
Vrieling wil opheldering over de voortgang van het stilgelegde werklozenproject in Assen. Waarnemend burgemeester Carry Abbenhues gaat minister Opstelten een nieuwe brief sturen of op een andere manier aandacht vragen voor het project. In juni stuurde de inmiddels opgestapte loco-burgemeester Jaap Kuin al een brief waarin hij Opstelten meldde dat de Nationale Politie Regio Noord het project zou stopzetten om “budgettaire redenen”. Dat zou onvermijdelijk zijn. Kuin noemde het een ongewenste ontwikkeling dat in deze tijd een succesvol leerwerkproject wordt stilgelegd.

Landelijke uitrol onderzoeken
Sinds 2011 kregen acht jongeren een BBL-plek bij de politie Drenthe. Zes daarvan ronden het project dit jaar af. De samenwerking werd door politie en gemeente als zeer positief ervaren. Na een motie van PvdA-Kamerlid Achmed Marcouch besloot de minister een landelijke uitrol te onderzoeken. Op basis daarvan stond in Assen al een nieuwe groep van 18 jongeren klaar voor het project, maar die kunnen door het stopzetten niet beginnen met hun opleiding. De gemeente Assen wilde destijds deze ongewenste beslissing "met klem" onder de aandacht brengen van Opstelten.

Project "on hold"
De vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie nam de brief van Kuin in juni voor kennisgeving aan. Minister Opstelten reageerde even later. Hij begrijpt de zorg van Assen, maar wil beleid om werkervaringsplaatsen voor werkloze jongeren aan te bieden bij de Nationale Politie ook landelijk eenduidig voeren. Met het oog hierop is besloten om het project in Assen, wat hij wel een best practice noemt, “on hold” te zetten. De motie-Marcouch zou wel aan de orde komen in een overleg met regioburgemeesters op 8 juli.

Schrijnend voor 18 jongeren
‘Dat overleg heeft nooit plaatsgevonden’, vertelt Vrieling die hierover vragen stelde aan waarnemend burgemeester Abbenhues. Ook wilde ze weten hoe het onderzoek er nu voor staat. ‘Het is een teleurstellende situatie. Jongeren willen graag gebruik maken van de werkervaringsplaatsen. Als er geen geld is voor twee jaar, dan maar een jaar. Het gaat om de werkervaring. Je kunt het niet maken om zo’n project zomaar stop te zetten.’ Ze wijst op de 18 jongeren die klaarstonden, maar in september niet konden beginnen. ‘Dat was schrijnend.’

Rammelende buidel van Asscher
Het project werd gefinancierd door de Nationale Politie, maar het valt Vrieling op dat minister Asscher tegenwoordig ook met zijn buidel rammelt. ‘Als het geld niet van Opstelten kan komen, dan maar van Asscher. Vrieling wijs erop dat ambassadeur aanpak jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk ook in Assen is geweest. 'Er zijn nu 80 jongeren aan het werk. Maar 1500 jongeren staan hier en in de buurgemeenten nog aan de kant.'

Geen geld, geen onderzoek
Ze richt haar hoop op de burgemeester die vanwege de sluiting van de kazerne in Assen vaak in Den Haag is. ‘Ze reageerde positief en zou de minister op het stilzetten van het project aanspreken. Als er geen geld is, dan hoeft er ook geen onderzoek plaats te vinden. Ik hoop dat wel geld wordt gevonden en de nieuwe groep in januari wel kan beginnen.’

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie