Advertentie
sociaal / Nieuws

Jeugdonderzoek dit keer wel representatief

Het vervolgonderzoek naar de jeugdhulpgelden representatief. Dat stelt minister Hugo de Jonge (VWS, jeugd) in antwoorden op Kamervragen van René Peters (CDA).

12 juni 2020
loep---pixabay.jpg

In het vervolgonderzoek naar de jeugdhulpgelden wordt niet gekeken naar waar het gemeentelijk zorggeld nu naar toe gaat. Doel van het verdiepende onderzoek is te bepalen of en hoeveel structureel extra geld voor de jeugdzorg nodig is. Het wordt een representatief onderzoek.

Ondermaats

Dat schrijft minister Hugo de Jonge (VWS) in antwoord op vragen van het CDA-Kamerlid René Peters. Die stelde dat het eerste onderzoek naar de besteding van het jeugdzorggeld – dat een soort ‘follow the money’-achtig onderzoek moest worden – ondermaats was. Dat onderzoek – onder negen gemeenten en dertien jeugdhulpaanbieders – is begin dit jaar verschenen. Het Kamerlid wilde weten hoe de minister in het vervolgonderzoek zou gaan waarborgen dat daaruit ‘heel helder duidelijk wordt waar gemeentelijk jeugdzorggeld daadwerkelijk heen gaat’. ‘Het vervolgonderzoek heeft tot doel om te bepalen of, en zo ja in welke mate, er structureel extra middelen nodig zijn voor jeugd. Het heeft dus niet als doel om een ‘follow the money’-onderzoek te worden’, schrijft De Jonge in de woensdag verschenen antwoorden op de in januari gestelde Kamervragen.

Representatief

Het vervolgonderzoek wordt, in tegenstelling tot het eerste onderzoek, representatief, benadrukt De Jonge in zijn antwoorden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Andersson Elffers Felix (AEF) in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut. ‘Met het onderzoek kunnen de verantwoordelijke partijen op basis van gedegen onderbouwing bepalen welke middelen structureel nodig zijn voor jeugdhulp onder welke randvoorwaarden’, stelt AEF in zijn plan van aanpak.

Aanpassingen Jeugdwet

Het onderzoek, dat eind dit jaar wordt opgeleverd, moet antwoord geven op vier vragen. Er moet in kaart worden gebracht hoeveel budget gemeenten structureel nodig hebben ‘voor een doelmatige en doeltreffende uitvoering van de huidige Jeugdwet, binnen de context van de transformatiedoelen van de Jeugdwet’. Ook moet antwoord komen op de vraag welke (budgettaire) maatregelen genomen kunnen worden om ervoor te zorgen dat gemeenten de Jeugdwet doelmatig en doeltreffend uitvoeren. Dan moet er antwoord komen op de vragen of er structureel extra middelen nodig zijn en of en welke aanpassingen in de Jeugdwet of in het jeugdstelsel de uitgaven kunnen beteugelen. De onderzoekers kijken naar de jaren 2015-2019.

Alle gemeenten

Er wordt onder meer een diepte-onderzoek gedaan, waarvoor tussen de acht tot tien gemeenten en eenzelfde aantal zorgaanbieders worden benaderd. De voorlopige conclusies daarvan worden aan alle gemeenten voorgelegd, waarbij zij worden gevraagd of ze zich in de conclusies herkennen. Dat gebeurt ook bij zoveel mogelijk aanbieders.  

Het onderzoek zou aanvankelijk in het najaar worden opgeleverd, zo had De Jonge eerder aan de Kamer toegezegd. Uit het plan van aanpak van AEF blijkt dat dit einde van het jaar wordt. Het is daarmee niet gezegd dat het onderzoek dan ook meteen naar de Kamer wordt gestuurd. Een volgend kabinet besluit, mede op basis van de onderzoeksuitkomsten, of en hoeveel structureel extra geld voor de jeugdhulp naar gemeenten gaat.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
VWS heeft zich weer eens aardig laten beetnemen via een matig 1e onderzoek (de geijkte tactiek bij onderzoekbureaus). Uiteraard hadden zodanige randvoorwaarden voor dit onderzoek moeten worden gesteld dat het eindresultaat gelijktijdig op tafel lag. Met dit aanvullende onderzoek wordt tijd verloren en VWS draait op voor extra kosten!
Advertentie