Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Waterschappen heffen ruim kwart miljard meer in 2023

De hoogte van lokale heffingen verschilt per waterschap. In het ene waterschap betalen huishoudens bijna twee keer zoveel dan in het andere.

09 maart 2023
Waterschapsbelastingen-shutterstock-696404956.1.jpg

De waterschappen verwachten meer dan 3,5 miljard euro te heffen in 2023. Dat is 260 miljoen euro meer dan in 2022. De heffingen worden betaald door huishoudens, boeren, natuurbeheerders en bedrijven in het gebied van het waterschap. Dit meldt CBS op basis van begrotingscijfers van de waterschappen.

Zuiveren en beschermen

Nederland telt 21 waterschappen. Deze hebben een paar hoofdtaken: bescherming tegen hoogwater en wateroverlast en waterzuivering. Voor de eerste taak verwachten de waterschappen in 2023 1,9 miljard euro te heffen. Voor het zuiveren van met name afvalwater verwachten de waterschappen 1,6 miljard euro in rekening te kunnen brengen.

Wegenheffing

Naast deze twee heffingen hebben de waterschappen nog inkomsten uit wegenheffingen voor het beheer van een deel van de wegen en fietspaden in hun regio en uit de verontreinigingsheffing, die in rekening gebracht wordt als er afvalwater rechtstreeks in oppervlaktewater wordt geloosd.

Grote verschillen

Het meeste van de heffingen worden betaald door huishoudens. De hoogte van de lokale heffingen verschilt per waterschap en hangt af van de WOZ-waarde van de woning en het aantal bewoners. In het Waterschap Scheldestromen in de provincie Zeeland betaalt bijvoorbeeld een meerpersoonshuishouden met een koopwoning, met een WOZ-waarde van 370 duizend euro, het meest: 551 euro per meerpersoonshuishouden. In het Waterschap De Dommel in de provincie Noord-Brabant betaalt een meerpersoonshuishouden met een koopwoning met dezelfde WOZ-waarde het minst: 288 euro.

Eenpersoons huishoudens

Eenpersoons huishoudens betalen een lager tarief dan meerpersoonshuishoudens, zelfs als de WOZ-waarde gelijk is. Ze worden aangeslagen voor één ‘vervuilingseenheid’, terwijl meerpersoons huishoudens voor drie van deze eenheden worden aangeslagen, ongeacht de daadwerkelijke grootte van het huishouden. Maar de heffingstarieven voor eenpersoons huishoudens kunnen ook per waterschap sterk verschillen. Eenpersoonshuishoudens in het Waterschap De Dommel betalen de helft in vergelijking tot de heffingen van een eenpersoonshouden in Wetterskip Fryslân.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Nico Bos
Deze belasting zal best wel goed besteedt worden, maar wie bepaald de ultieme grens van deze heffing en hoeveel komt er terecht in de reeds welgevulde reservepot (tientallen miljoenen in mijn locale regio volgens hun jaarverslag). Moeten we als burgers gewoon stil blijven zitten als we gemolken worden?
Hielco Wiersma
Verschil in waterschaptarieven behoren er helemaal niet te zijn. Waterschappen van Limburg tot Zeeland tot de Randsteden zijn van elkaar afhankelijk. Iedere Nederlander heeft tenslotte belang bij droge voeten. Het is daarom tijd om alle waterschaptarieven in ons gelijk te schakelen via een systeem dat ze in een redelijk aantal jaren naar elkaar toegroeien. De beschikbare financiële kunnen op basis van prioriteitstelling over de waterschappen worden verdeeld. De inning kan centraal dan wel beperkt decentraal of via het belastingstelsel worden geregeld.
Voordelen:
1. het werkt efficiënter en effectiever.
2. besparing op veel bureaucratie en administratieve rompslomp.
3. besparing op personeel dat elders kan worden ingezet.
4. verdeling van de financiële middelen op basis van behoefte en prioriteitstelling.
Advertentie