Advertentie
financiën / Nieuws

Waterschapsbelasting stijgt fors

Huishoudens met een eigen woning gaan volgend jaar gemiddeld 30 euro meer betalen

ANP
09 november 2022
waterschap-waterschapsbelasting.jpg

De waterschapsbelasting voor gezinnen met een eigen woning gaat volgend jaar met gemiddeld 30 euro omhoog. Dat verwacht de Unie van Waterschappen na een inventarisatie onder de 21 waterschappen. De waterschapsbelastingen stijgen volgens de Unie sterker dan de afgelopen jaren. Vorig jaar bedroeg de stijging voor gezinnen met een eigen woning nog 9 euro.

Klimaatverandering

Volgens de Unie wordt de verhoging veroorzaakt door investeringen om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen en de stijgende prijzen. "Waterschappen kregen in 2022 net zoals iedereen in Nederland te maken met grote prijsstijgingen. Met name de sterk gestegen energiekosten hakken er bij veel waterschappen behoorlijk in. Bij sommige waterschappen zijn de belastingontvangsten dit jaar onvoldoende om alle kosten te dekken", aldus bestuurslid van de Unie van Waterschappen Vincent Lokin.

Complexer

Lokin zegt dat er waterschappen zijn die twee en soms wel bijna drie keer zoveel gaan betalen voor de energie die zij inkopen. "Bij sommige waterschappen loopt een contract met lage vaste prijzen nog door, maar andere waterschappen waren genoodzaakt onlangs een nieuw contract met veel hogere tarieven af te sluiten." Daarbij komt volgens Lokin dat het werk van de waterschappen steeds complexer wordt door bijvoorbeeld extremer weer, de hogere eisen aan schoon en voldoende water en de zuivering van rioolwater.

Tariefsvoorstellen

Hoe hoog de waterschapsbelastingen zullen zijn, verschilt van waterschap tot waterschap. Dat komt vooral doordat gebieden van elkaar verschillen, zegt Lokin. Een gezin met een eigen huis met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalde in dit jaar gemiddeld 353 euro. In 2023 wordt dat volgens de huidige tariefsvoorstellen, die eind oktober in de besturen van de 21 waterschappen werden besproken, gemiddeld 381 euro. Voor een woning van 325.000 euro gaat het om een gemiddelde stijging van 376 naar 405 euro. En voor een woning van 400.000 euro stijgt het bedrag gemiddeld van 398 naar 429 euro. Voor een alleenstaande huurder gaat het om een stijging van gemiddeld 156 euro dit jaar naar 168 euro in 2023. De definitieve tarieven moeten overigens nog worden vastgesteld.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Het is de allerhoogste tijd voor een totale herziening van de waterschapslasten in die zin dat ALLE burgers en bedrijven op eenzelfde manier voor de kosten worden aangeslagen. Als grote delen van ons land onder water komen te staan hebben we daar immers allemaal last van. Het voordeel is dat de inning veel efficiënter kan verlopen (minder bureaucratie, minder personeel). De verdeling van de inkomsten kan naar rato plaatsvinden.
Toine Goossens
Wat is de stand van zaken voor het veranderen van de verontreinigingsheffing? Er zijn inmiddels legio Nederlanders die sterk op hun waterverbruik bezuinigen. Toch betalen zij nog steeds hetzelfde als waterverspillers voor het reinigen van afvalwater. De data zijn er. Van iedere woning is bekend hoeveel kuub water er wordt verbruikt. De verontreinigingsheffing kan daar aan gerelateerd worden.
Advertentie