Van Dam & Oosterbaan

Van Dam & Oosterbaan is hét adviesbureau dat opereert op het snijvlak van Beleid, IT & Financiën.

Wij maken het verschil omdat we optreden als communicatief vaardige sparringpartners tussen deze disciplines. We ondersteunen organisaties in de publieke sector op het gebied van business intelligence en informatiemanagement. Dit doen we door middel van advisering, onderzoek en detachering.

Wij brengen data op orde en inventariseren informatiebehoeften op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Naar aanleiding van de informatiebehoeften vanuit de business creëren we rapportages, monitors, dashboards en andere informatieoplossingen. Hierbij krijgen we de juiste data boven tafel en maken we de vertaalslag van data naar informatie om handvatten te creëren ten behoeve van sturingsvraagstukken en praktische beheersmaatregelen. We faciliteren de beleidscyclus optimaal doordat we zowel de taal van Beleid als IT spreken. Beleidsmedewerkers zijn door onze dienstverlening in staat om beleid op te stellen op basis van data en informatie in plaats van een onderbuikgevoel. Daarnaast koppelen we beleidsdoelen aan meetbare indicatoren. Met behulp van interne ICT-processen kunnen effecten van het beleid zo worden gemeten. Dit schept de mogelijkheid om beleid op een onderbouwde wijze bij te stellen. Wij zijn inhoudelijk op de hoogte van maatschappelijke opgaven en werken met ICT producten zoals: Power BI, Tableau, Excel, Access, SPSS, Python en R.

Van Dam&Oosterbaan
  • Euclideslaan 201
  • 3584BS Utrecht
Trainingen

Digitale Training | 30 augustus

Jeugdwet & Dataset Deel I

09:00 – 13:00 uur

Deze training is bedoeld voor professionals die in hun werkzaamheden te maken (zullen) krijgen met taken en werkzaamheden op het gebied van de Jeugdwet.

Van Dam & Oosterbaan

Digitale Masterclass | 31 augustus

Datagedreven werken binnen het Fysiek Domein

13:00 - 14:30 uur

Deze masterclass is bedoeld voor professionals werkzaam zijn in het fysiek domein bij gemeentes, provincies en omgevingsdiensten. Deze masterclass is niet bedoeld voor commerciële partijen.

Van Dam & Oosterbaan

Digitale Training | 6 september

Jeudgwet & Dataset Deel II

09:00 - 13:00 uur

Deze training is bedoeld voor professionals die in hun werkzaamheden te maken (zullen) krijgen met taken en werkzaamheden op het gebied van de Jeugdwet. 

Van Dam & Oosterbaan