Duurzame infra en SEB

Samen met de hele sector werken het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen aan duurzame infra en aan schoon en emissieloos bouwen.

De overheid heeft doelen en ambities opgesteld op het gebied van stikstof, CO₂ en circulair bouwen. Dat is belangrijk voor de natuur, het klimaat en onze gezondheid, en ook voor de voortgang van bouw- en infraprojecten. Daarom gaan we deze projecten sterk verduurzamen: door minder en anders te bouwen, met schoon en emissieloos materieel, met hergebruik van materialen en minder gebruik van primaire grondstoffen.

Het Rijk, de provincies en de waterschappen werken samen op onderwerpen met de meeste klimaatimpact om het grootste effect te realiseren. Ook individuele gemeenten sluiten aan. Ze zorgen gezamenlijk voor een voorspelbare en uniforme vraag naar duurzame opdrachten, die helderheid geeft aan de markt. Dat gaat resulteren in versnelling!

Duurzame infra en SEB
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijnstraat 8
  • 2515 XP Den Haag
Duurzame infra video

Duurzame infra, zo pakken we het aan

Klimaatneutrale en circulaire infra in 2030 en circulaire infra in 2030, daar werken we met de hele sector aan.
In de roadmaps staat wat er nu al kan en welke innovaties nog nodig zijn.
Duurzame infra en SEB
website duurzame infra

Klimaatneutrale en circulaire infraprojecten

Overheden en bouwbedrijven zijn volop bezig met duurzame innovaties in de infrastructuur. Het Rijk, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (Unie) hebben afspraken gemaakt om de omslag naar klimaatneutrale en circulaire infraprojecten gezamenlijk te versnellen. Ook individuele gemeenten sluiten zich aan. 
Lees verder

Duurzame infra en SEB
SEB

Schoon en emmissieloos bouwen doen we samen

Nederland is op weg naar schoon en emissieloos bouwen. Dat is in het belang van de natuur, het klimaat en onze gezondheid. Om dat te bereiken moeten de emissies van bouwmaterieel zoals mobiele werk-, voer- en vaartuigen, omlaag. Zo dragen we bij aan de voortgang van bouwprojecten. Nu en in de toekomst. Lees verder.

Duurzame infra en SEB