• digitaal

  Google Good GovernanceTM(=Topic Maps)

  Nederland blijkt niet ‘rampenproof’, ondanks de 200.000 professionals ‘voor het veilige gevoel’. Probleem komt deels door de chaos van onbetrouwbare data, verspreid over tienduizenden databases die verwerkt wordt door nauwelijks communicerende applicaties. Automatiseerders bieden complexe ‘oplossingen’. Echter met standaard zoektechnologie en Topic Maps kan eenvoudig op grote schaal informatie georganieerd en kennis geaggregeerd worden.

  31 augustus 2007
  Google Good GovernanceTM(=Topic Maps)
 • digitaal

  Overheid zet MKB buiten spel

  ‘Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd.’ Stichtelijke woorden, die in sommige ambtelijke kringen in de vergetelheid zijn geraakt. De overheid zet bij het vergeven van opdrachten het MKB vaak buiten spel. Dat is ronduit onverstandig. MKB-bedrijven zijn vaak innovatief, bieden veelal specialistische kennis, flexibiliteit en creativiteit.

  24 augustus 2007
  Overheid zet MKB buiten spel
 • digitaal

  Durf te innoveren!

  Een gemiddelde overheidsinstelling is aan meer veranderingen onderhevig dan menig andere organisatie. Dit komt door veranderende wetgevingen en politieke prioriteiten, maar ook door de grote diversiteit aan interne belangen en de daaruit voortvloeiende budgetgedreven conflicten. Al deze zaken hebben een serieuze impact op de manier waarop overheidsorganisaties kijken naar en omgaan met veranderingen.

  10 augustus 2007
  Durf te innoveren!
 • digitaal

  Markt en Overheid anno 2007 : kan het ook een beetje minder?

  De geo-infrastructuur in Nederland maakt een snelle ontwikkeling door. Niet alleen inhoudelijk, maar ook organisatorisch moeten de bakens worden verzet.

  27 juli 2007
  Markt en Overheid anno 2007 : kan het ook een beetje minder?
 • digitaal

  Falend regeringsbeleid afgewenteld op de softwarebranche

  Zowel het vorige als dit kabinet hebben gefaald (met WALVIS en XBRL) in het terugdringen van administratieve lasten. De rekening wordt gepresenteerd aan softwareleveranciers en ondernemers.

  26 juli 2007
  Falend regeringsbeleid afgewenteld op de softwarebranche
 • digitaal

  Gemankeerde kwantiteitslijst

  Onlangs publiceerde de Economist Intelligence Unit ‘The 2007 e-readiness rankings’. In het algemeen klassement is ons land gezakt van de zesde naar de achtste plaats. De vraag is natuurlijk of zo’n positie iets betekent.

  12 juli 2007
  Gemankeerde kwantiteitslijst
 • digitaal

  Stel de burger centraal!

  Met het streven naar outcomegericht prestatiebeheer is de overheid op de goede weg. Maar er moeten nog wel wat haltes worden aangedaan: de burger centraal stellen in beleid en uitvoering; en ondanks de korte begrotingscycli de beleidsblik op een langere termijn richten.

  08 juni 2007
  Stel de burger centraal!
 • digitaal

  Software is een gevaarlijk goedje!

  We staan aan de vooravond van een tsunami van automatiseringsproblemen, betoogt professor Chris Verhoef. De reden hiervoor is dat werkelijk alles om ons heen tjokvol zit met dat gevaarlijke goedje dat software heet. Productie ervan is noch gelicentieerd, noch geprotocolleerd, noch gereguleerd, noch geprofessionaliseerd.

  18 mei 2007
  Software is een gevaarlijk goedje!
 • digitaal

  Mag het één project zijn?

  Regelmatig verschijnen er analyses over de elektronische overheid. De deskundigen zijn kritisch gestemd. Een gebrekkige regie is altijd één van de klachten. De kritiek komt vanuit de politiek, vanuit het bestuur en de techniek. Herinrichting volgens best practices kan de elektronische overheid nog redden, meent Henk Bos.

  18 mei 2007
  Mag het één project zijn?
 • digitaal

  Webapplicaties vormen risico

  Steeds meer overheden automatiseren hun bedrijfsprocessen via het web. Dat komt de efficiency van hun bedrijfsvoering ten goede. Maar als zij verzuimen om hun IT-beleid aan te passen, dreigen de voordelen om te slaan in nadelen. Deze trend van nieuwe webapplicaties met een verschillende platformsignatuur brengt voor de overheid namelijk ook grote risico’s mee.

  10 mei 2007
  Webapplicaties vormen risico
 • digitaal

  Voorrang

  Digitale technologie biedt alom mogelijkheden voor informatieverkeer. Dat is een integraal aspect van maatschappelijke ontwikkeling op alsmaar ruimere schaal, zoals de meeste burgers met hun communicatiegedrag allang beseffen. De baanbrekende schaalvergroting van informatieverkeer noodzaakt echter tot principiële heroverweging van maatschappelijke voorzieningen.

  10 mei 2007
  Voorrang
 • digitaal

  Huisarts betaalt - door Antoine Fonville en Theo Eikenhorst

  In het aprilnummer van Digitaal Bestuur verhaalt koploperregio Twente over de pilot voor het Waarneem Dossier Huisartsen (WHD). ‘Wie gaat dat betalen?’ Twente voorspelt dat de landelijke uitrol van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) zonder ingrijpen een drama wordt. De landelijke richtlijnen sluiten namelijk niet aan op de praktijk en aanpassing kost een manjaar werk per praktijk. Antoine Fonville en Theo Eikenhorst van UZR Friesland hebben heel andere ervaringen. De meeste Friese huisartsen registreren wel volgens die richtlijnen. En aanpassen kost hooguit 6000 euro. Wie gaat dat betalen? De huisarts natuurlijk!

  20 april 2007
  Huisarts betaalt - door Antoine Fonville en Theo Eikenhorst
 • digitaal

  Salaris in Second Life - door David Nieborg en Ewoud de Ruiter

  In de wereld van Second Life is een heuse arbeidsmarkt ontstaan. Randstad vraagt spelers een bank of een uitzendbureau te bemannen of als boer te werken en adverteert daarom met virtuele banen in Second Life. Er wordt geadverteerd voor banen die in Linden Dollars respectievelijk in euro’s worden betaald. Linden Dollars zijn direct inwisselbaar naar euro’s. De barkeeper –in Linden Dollars uitbetaald– verdient omgerekend 1 euro per uur, maar de (virtuele) hostess voor ABN Amro gaat minimaal 1750 euro per maand verdienen. Gaat het hier nog wel om virtuele banen?

  13 april 2007
  Salaris in Second Life - door David Nieborg en Ewoud de Ruiter
 • digitaal

  Patiënt niet gediend met dit EPD - door Koos Dirkse

  Door gebrekkige communicatie en de vele papieren dossiers per patiënt ontstaan er (overdrachts)fouten. Het elektronisch patiëntendossier (EPD) zou daar een oplossing voor moeten bieden. Volgens Koos Dirkse kleven er echter teveel nadelen aan de beoogde opzet van het EPD. Iedere zorgverlener blijft zijn eigen dossiers bijhouden en muteren en/of aanvullen is onmogelijk. De patiëntveiligheid is niet gediend met meerdere dossiers en dan nog zonder een adequaat versiebeheer.

  13 april 2007
  Patiënt niet gediend met dit EPD - door Koos Dirkse
 • digitaal

  Het nieuwe stelen - door Chris Verhoef

  Jacob Kohnstamm maakt zich hierboven druk omdat de overheid een bewakingssamenleving creëert terwijl Lex van den Ham meent dat de burger wel privacy wil inleveren voor slimme dienstverlening. Professor Chris Verhoef betoogt echter dat het meest directe gevaar van onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens ligt in identiteitsfraude. In de VS bedraagt de schade al vele tientallen miljarden dollars per jaar!

  30 maart 2007
  Het nieuwe stelen - door Chris Verhoef
 • digitaal

  Ikformatie - door Pieter Wisse

  De kwaliteit van patiëntdossiers is gebrekkig, meldt de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Verrassend? Nee, hoor. Jammer genoeg vind ik de aanbevelingen voor verbeteringen evenmin verrassend. De voorgestelde maatregelen blijven allemaal binnen het kader, waarvan gebrekkige informatie nu juist aantoont dat het domweg niet meer werkt. In medische termen, ook de IGZ doet helaas aan symptoombestrijding, niets meer.

  16 maart 2007
  Ikformatie - door Pieter Wisse
 • digitaal

  Verbind beleid en uitvoering! - door René Matthijsse

  Roel Bekker gaat als programma-SG de rijksdienst vernieuwen, Hij moet de aanzet geven tot een kleinere en betere overheid. René Matthijsse legt uit hoe de ‘verkokering’ van de publieke sector kan worden ontmanteld door samenwerking, door beleid en uitvoering in lijn te brengen. Informatisering is daarbij cruciaal. Maar het strategisch belang van informatiestromen tussen organisaties en met de omgeving wordt echter nog steeds onderschat.

  01 maart 2007
  Verbind beleid en uitvoering! - door René Matthijsse
 • digitaal

  Digitale bloeiperiode - door Pieter Wisse

  Wat ik me ervan herinner, is dat onderzoek vorig jaar uitwees dat maatschappelijke activiteiten behoorlijk succesvol zijn zolang de overheid zich er maar niet mee bemoeit. Zo beschouwd gaat het met de informatiemaatschappij geheid de goede kant op. Het verse coalitieakkoord rept er immers met geen woord over. Kortom, ongehinderd door de overheid ligt bloeiende ontwikkeling in het verschiet. Het idee dat het aandeel van digitale voorzieningen in maatschappelijke interactie sterk groeit, blijft volkomen onvermeld. Dat gaat dus lukken!

  22 februari 2007
  Digitale bloeiperiode - door Pieter Wisse
 • digitaal

  Aanbestedingswetsvoorstel tast de rechtsbescherming aan - door Peter van Schelven

  Leveranciers en opdrachtgevers die bijvoorbeeld over de uitvoering van een contract een conflict krijgen, zoeken doorgaans naar een snelle, goedkope en informele oplossing, bijvoorbeeld via arbitrage en ICT-mediation. Het wetsvoorstel voor de nieuwe Aanbestedingswet echter bepaalt dat geschillen uit de aanbestedingspraktijk niet aan arbitrage mogen worden onderworpen. ICT~Office bepleit een laagdrempelige wijze van geschilbehandeling, zoals arbitrage. Het is onjuist dat de wet die mogelijkheid bij voorbaat volledig uitsluit.

  05 februari 2007
  Aanbestedingswetsvoorstel tast de rechtsbescherming aan - door Peter van Schelven
 • digitaal

  Nederland 2.0 - door Ralf Meelker

  Nederland worstelt met de samenhang van haar e-overheidprogramma’s. De veelgehoorde roep om sterkere regie blijkt ijdele hoop, simpelweg omdat het openbaar bestuur zich niet laat vangen in eenvoudige structuren. Het is tijd voor een maatschappelijk debat, waarin de bevolking zich nadrukkelijker uitspreekt over wat zij van haar overheid verwacht én wat zij daar voor wenst te betalen. Ik vraag om Nederland 2.0 en u?

  03 februari 2007
  Nederland 2.0 - door Ralf Meelker
Advertentie