Advertentie

‘Trek integriteitsnormen rijk en lokaal bestuur gelijk’

Bij gemeenten ontstaat het beeld dat het rijk meer en strengere integriteitsnormen aan decentrale overheden oplegt dan aan zichzelf.

08 mei 2023
Omkopen - niet integer
Shutterstock

Normen die door het rijk worden opgelegd hebben niet automatisch een hoog draagvlak onder gemeentebestuurders en -ambtenaren. Om het draagvlak te vergroten stelt de VNG voor om tussen het rijk en de lokale overheid de gestelde integriteitsnormen en -eisen gelijk te trekken.

Brief minister

De vereniging reageert hiermee op de brief van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van eind april met daarin voornamelijk voorstellen voor verscherpingen van de regelgeving voor het decentraal bestuur. ‘Bij gemeenten ontstaat het beeld dat het rijk meer en strengere integriteitsnormen aan decentrale overheden oplegt dan aan zichzelf’, schrijft de VNG in een brief aan Tweede Kamerleden.

Dezelfde randvoorwaarden

De Tweede Kamer debatteert op dinsdag 9 mei over integriteit in het openbaar bestuur. Pas als de lokale overheid over dezelfde randvoorwaarden beschikt, kan het rijk de zelfde integriteitsnormen van lagere overheden verwachten, geeft de VNG alvast een voorzet voor het debat. Als voorbeeld noemt de vereniging het concept van de Wet op de Politieke Partijen, ‘waarbij de regels voor politieke partijen voor alle lagen van het bestuurlijk bestel dezelfde uitgangspunten hebben’.

De voorstellen van de minister komen voor de gemeenten uit de lucht vallen

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Spreek mét gemeenten

De cijfers over integriteit gaan daarnaast eenzijdig over decentrale politieke ambtsdragers, merkt de VNG op. Om te voorkomen dat er een scheef beeld ontstaat is juist gelijke informatie over centrale politieke ambtsdragers ‘onmisbaar’. Om het integriteitsbeleid te verbeteren steunt de VNG ‘het doel en de richting van het beoogde integriteitsbeleid op basis van meer kwantitatieve informatie’. Wel moet er dan ook mét de gemeenten worden gesproken in plaats van over, want de voorstellen van de minister komen voor de gemeenten ‘uit de lucht vallen’.

Draagvlak onbekend

De meeste verbetermogelijkheden zijn nieuw voor de gemeenten, zoals het voornemen om de wettelijke regeling omtrent onverenigbare betrekkingen en verboden handelingen tegen het licht te houden, een lobby- en draaideurregeling en de concretere wettelijke zorgplicht voor burgemeesters. Volgens de VNG valt en staat integriteitsbeleid met draagvlak onder de bestuurders en ambtenaren die onderwerp zijn van het beleid. ‘Er is bij ons nu niet bekend of er draagvlak is voor deze en enkele andere voorstellen.’ De VNG wil  graag in overleg met de minister over de verbetervoorstellen.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Nico Bos
Die ad hoc brief komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen... Uitspraak "De Mos c.s." 21 april jl. en de brief van de minister op 25 april (20 kantjes A4), die zag de bui al hangen. De VNG constateert terecht dat er nu 2 definities van integriteit bestaan, 1 voor de ministeriële ambtenaren, regering en witte boorden en 1 voor het lagere voetvolk dat het "overheidsbeleid" probeert uit te voeren. En sinds het OM alle namen van klokkenluiders tegenwoordig openbaar maakt (vandaar dat het OM heet) is ook deze weg niet meer effectief om corruptie te bestrijden.
Gert Timmerman
Hoe luidt dan de enige echte definitie van Integriteit als integriteit per gremium of bestuurslaag verschilt?
Nico Bos
Dat is nu precies wat de VNG hier aan de minister vraagt, maak een aangepast wetsvoorstel die (zonder uitzonderingen) geldt voor alle bestuurlijke categorieën.
Advertentie