Advertentie

Provinciale besluitvorming komt weer op gang

De provinciale beraadslaging en besluitvorming begint ook weer op gang te komen. Dat gebeurt op verschillende manieren. De Groningse Statencommissies vergaderen ‘schriftelijk’. Met de emailuitwisseling van vragen en reacties is donderdag gestart. Zuid-Holland heeft woensdag zijn eerste digitale commissievergaderingen gehad. Ook Flevoland, Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel zijn of gaan digitaal. Noord-Holland en Zeeland zijn net zoals Groningen de digitale mogelijkheden aan het onderzoeken.

10 april 2020
e-mail.jpg

Quorum

Groningen hoopt de Statenvergadering die voor 27 mei op de agenda staat digitaal te kunnen organiseren. Als dat niet lukt, komen de Staten in een zo klein mogelijke samenstelling bijeen om besluiten te nemen. De voorzitter, de griffier, een lid van de coalitie en een lid van de oppositie geven dan acte de presence. Dat kan door bij een eerste vergadering niet een quorum te bereiken, zodat een tweede vergadering kan worden uitgeschreven waarvoor geen quorum is vereist. Tijdens die tweede vergadering worden alleen besluiten genomen waarover politieke consensus is, benadrukt een medewerker van de griffie.   

Tweede mailronde

De behandeling van de agendapunten in de Groningse Statencommissie bestaat deze maand uit een vraag- en antwoordronde tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. De Statenleden krijgen twee weken de tijd om technische vragen te stellen aan de ambtenaren en vervolgens per mail vragen en/of een reactie aan GS te sturen over de punten die op de commissieagenda staan. GS hebben op hun beurt twee weken de tijd om daarop te reageren. Op basis van die reactie besluiten PS of er een tweede mailronde nodig is, of dat het onderwerp zonder tweede termijn naar de Statenvergadering kan worden doorgeleid. ‘Inspreken’ kan via een mail aan de griffie. Inwoners en belangenorganisaties kunnen ook telefonisch of per mail rechtstreeks contact zoeken met de Statenleden. Vragen en reacties van de Staten, antwoorden van het college van GS en eventuele inbreng van inwoners en belangenorganisaties zijn op de website van de betreffende commissie te vinden.

Digitale bijpraatsessies

In Zuid-Holland zijn woensdag de eerste commissievergaderingen digitaal gehouden. ‘Het was even wennen, maar het ging over het algemeen goed en de Statenleden waren tevreden’, aldus een medewerker van de griffie. Op 22 april vindt in Den Haag de eerste digitale Statenvergadering plaats. In Gelderland staat woensdag de eerste digitale Statenvergadering op de agenda. Na het meireces zullen ook de BOB-sessies (beeldvorming, oordeelvorming, besluitvorming) digitaal worden hervat, vertelt griffier Bob Roelofs. Die (fysieke) sessies waren tot nu toe vanwege de coronacrisis geannuleerd. Flevoland start woensdag met haar eerste digitale BOB-sessies, gevolgd door de eerste digitale Statenvergadering op 22 april. In Overijssel is woensdag begonnen met digitale bijpraatsessies. ‘Dat is goed bevallen’, aldus griffier Renée Wiggers. Voor woensdag staan de eerste digitale commissievergaderingen op het programma en als dat goed gaat vergaderen de Staten op 22 april digitaal.  

Hybride

Noord-Brabant is ‘hybride’. De Staten komen op 22 april fysiek bijeen, om te besluiten over de profielschets voor een nieuwe commissaris van de koning. Dat is nodig om geen vertraging op te lopen in de zoektocht naar een opvolger van de huidige cdk Wim van de Donk, die per 1 oktober begint als rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van Tilburg University. Er is afgesproken dat iedere fractie – er zijn er twaalf – een Statenlid afvaardigt. Een quorum is niet nodig, omdat er twee vergaderingen zijn uitgeschreven, waarvan er voor de eerste (17 april) is afgesproken dat er te weinig Statenleden komen opdagen. Voor de tweede vergadering, die van 22 april, is dan geen quorum nodig om besluiten te kunnen nemen. Op 24 april vergaderen de 55 Brabantse Statenleden voor de eerste keer digitaal, bij de drie themavergaderingen (commissievergaderingen) die dan op agenda staan. Op 8 mei staat de eerste plenaire digitale Statenvergadering op de agenda.

Testen

In Noord-Holland en Zeeland wordt momenteel onderzocht hoe commissievergaderingen en Statenvergaderingen digitaal kunnen plaatsvinden. Het Noord-Hollandse presidium heeft al wel digitaal vergaderd. ‘De Statengriffie voert deze week testen uit om te onderzoeken hoe de commissievergaderingen van donderdag 16 april en maandag 20 april 2020 digitaal op een goede manier kunnen plaatsvinden. De vergaderingen moeten openbaar zijn en live gevolgd kunnen worden’, meldt de provincie op haar website. De Zeelandse Statenvergadering van volgende week vrijdag is vanwege 'corona' geannuleerd. De provincie hoopt de commissievergaderingen van 8 en 15 mei, digitaal, te kunnen opstarten. Na 13 mei zijn de Staten niet meer bijeengekomen.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Henk
Niet gemerkt dat de provincie dicht was :). Kan dus weg.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
rotterdamse burger / inwoner rotterdam
We hebben jou ook niet gemist, Henk
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie