Advertentie

Kamer wil plan om drugstoerisme tegen te gaan

Aanleiding is de constatering dat er een duidelijke verwevenheid is tussen softdrugshandel en de zware criminaliteit.

ANP
21 juni 2022
drugs-drugshandel.jpg

De Tweede Kamer wil dat het kabinet aan de slag gaat met gemeenten, de toerismesector en de luchtvaartbranche om drugstoerisme in Nederland tegen te gaan. Een motie daartoe van ChristenUnie en CDA is aangenomen door een meerderheid. Daarnaast wil de Kamer dat particulieren en natuurorganisaties meer geld krijgen om drugsafval op te kunnen ruimen dat criminelen hebben gedumpt, vaak in buitengebieden of op grond van boeren. Ook moeten aan nieuwe verdovende middelen sneller beperkingen kunnen worden gesteld.

Programmamanager Sociaal Domein

JS Consultancy
Programmamanager Sociaal Domein

Juridisch adviseur Toezicht en Handhaving

Werkorganisatie BUCH
Juridisch adviseur Toezicht en Handhaving

Criminaliteit

Aanleiding voor een actieve aanpak van drugstoerisme is de constatering van Amsterdam dat er een duidelijke verwevenheid is tussen softdrugshandel en de zware criminaliteit in de stad. De hoofdstad heeft veel te lijden onder overlastgevende toeristen, vaak mensen die afkomen op de verkoop van softdrugs die in Nederland is toegestaan. Volgens de indieners van de motie blijft dit fenomeen niet beperkt tot Amsterdam maar hebben ook andere gemeenten, onder meer in de grensregio, daar last van. Ook daar leidt het drugstoerisme tot allerlei problemen met georganiseerde criminaliteit.

Ontraden

De twee andere coalitiepartijen VVD en D66 waren tegen de motie, maar partijen als PvdA en GroenLinks steunden het verzoek. Justitieminister DilanYeşilgöz had de motie ontraden.

Opruimen

Verder ziet de Kamer dat er steeds meer drugsdumpingen zijn en dat onschuldige eigenaren van deze plek opdraaien voor de hoge kosten van het opruimen. Dat kost gemiddeld 50.000 tot 200.000 euro. De kosten moeten op de daders worden verhaald. Als dat niet lukt, kunnen gedupeerden nu maximaal 25.000 euro vergoeding krijgen van de overheid, maar de Kamer vindt dat niet genoeg. Een motie van VVD, CU en PvdA roept het kabinet op om deze compensatieregeling te verruimen, en dat te doen in overleg met de koepelorganisaties van de provincies, gemeenten en waterschappen.

Sneller ingrijpen

Ook wil de Kamer dat er een 'lijst 0' wordt toegevoegd aan de Opiumwet, waar nieuwe middelen tijdelijk aan toegevoegd kunnen worden. Op die manier kan sneller worden ingegrepen bij de verkoop en het bezit van risicovolle middelen. Nu duurt die procedure lang waardoor aan nieuwe middelen, zoals lachgas, niet snel beperkingen of voorwaarden kunnen worden gesteld. Een aangenomen D66-motie roept op deze mogelijkheid te onderzoeken. (ANP)

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Bestrijding van drugsgebruik begint bij een aanpak van de drugshandel en drugsproductie bij de bron (i.c. havens, luchthavens, industrieterreinen, loodsen, verloederde vakantieparken en regelmatige controle grensverkeer). Zonder gedegen beleid blijft het dweilen met de kraan open.
Advertentie