Trees van der Schoot

Trees van der Schoot heeft een bureau voor ruimtelijke ordening en duurzaamheid. Ze was ambtenaar en is inmiddels al jaren adviseur en auteur van diverse boeken, waaronder ‘Werken in de geest van de Omgevingswet’, 'De gemeenteraad en de Omgevingswet’ en ‘Functietoedeling met de Omgevingswet: theorie en praktijk van ruimtelijke ordening nieuwe stijl’. Van der Schoot werkt mee aan de implementatie van de Omgevingswet bij verschillende gemeenten en provincies, geeft strategisch advies en verzorgt opleidingen en trainingen.
 • ruimte en milieu / Column

  Ministerie moet eigen Omgevingswet nog ontdekken

  Op 29 juni jongstleden zag ik het Webinar Nota Ruimte van het ministerie van BZK. Ik viel van mijn stoel: de klok leek wel jaren teruggezet.

  21 juli 2023
  Ministerie moet eigen Omgevingswet nog ontdekken
 • ruimte en milieu / Column

  Programma helpt initiatiefnemer vooruit

  De omslag naar integraal gebiedsgericht werken is voor gemeenten een cultuuromslag. Het programma biedt hulp.

  12 mei 2023
  Programma helpt initiatiefnemer vooruit
 • ruimte en milieu / Column

  De willekeur van het principebesluit (2)

  Hoeveel zekerheid bieden vooraf gestelde randvoorwaarden van de gemeenteraad? Meer dan je denkt.

  17 maart 2023
  De willekeur van het principebesluit (2)
 • ruimte en milieu / Column

  De willekeur van het principebesluit

  Hoeveel juridische zekerheid krijgt een initiatiefnemer van een gemeente bij een 'principebesluit' over zijn plan? Veel is nog onduidelijk.

  03 maart 2023
  De willekeur van het principebesluit
 • ruimte en milieu / Column

  Omgevingswet vereist meer inlevingsvermogen

  De Omgevingswet is vooral een cultuurverandering. Ambtenaren moeten vanuit het perspectief van de gebruiker leren denken. Kunnen ze dat?

  20 januari 2023
  Omgevingswet vereist meer inlevingsvermogen
 • ruimte en milieu / Column

  Omgevingsbeleid vraagt om moed

  Een programma is bewust beperkt verplicht gesteld. Maar wie integraal, samenhangend en gebiedsgericht wil werken, kan niet zonder.

  11 november 2022
  Omgevingsbeleid vraagt om moed
 • ruimte en milieu / Column

  Wat er op het platteland wel kan

  Laten we het uitkopen van boeren overslaan en leren van ervaringen van 30 jaar geleden, betoogt Trees van der Schoot.

  14 oktober 2022
  Wat er op het platteland wel kan
 • ruimte en milieu / Column

  De Floriade als gemeentelijke inspiratiebron

  Ondanks alle negatieve publiciteit is een bezoek aan de Floriade een inspirerend avontuur, aldus Trees van der Schoot

  29 september 2022
  De Floriade als gemeentelijke inspiratiebron
 • ruimte en milieu / Column

  Houdgreepbestrijding

  De aanhoudende berichtgeving over de resterende problemen van het DSO leiden af van waar het bij de Omgevingswet echt om gaat.

  19 augustus 2022
  Houdgreepbestrijding
 • ruimte en milieu / Column

  Geen regels, dan mag het. Of toch niet?

  Onlangs was de jaarvergadering van onze Volkstuinvereniging. Grondbezit in welke vorm  dan ook veroorzaakt heftige emoties.

  29 juli 2022
  Geen regels, dan mag het. Of toch niet?
 • ruimte en milieu / Column

  Invoering Omgevingswet?

  De praktische bezwaren tegen de Omgevingswet snijden hout, maar de wet zal meer bieden dan de huidige wetten en verordeningen.

  24 juni 2022
  Invoering Omgevingswet?
 • ruimte en milieu / Column

  Omgevingswet is mensenwerk

  De problemen met het DSO verhullen waar het bij de Omgevingswet echt om gaat: het is mensenwerk.

  13 mei 2022
  Omgevingswet is mensenwerk
 • ruimte en milieu / Column

  Van advocaat naar diplomaat

  De focus van de Omgevingswet ligt niet bij de advocaat, maar bij de diplomaat, aldus Trees van der Schoot.

  15 april 2022
  Van advocaat naar diplomaat
 • ruimte en milieu / Column

  Burgerparticipatie en verkiezingsopkomst

  Hardnekkig leeft bij veel bestuurders en raadsleden het idee dat ze al aan de participatie-eis voldoen met een concept-plan.

  25 maart 2022
  Burgerparticipatie en verkiezingsopkomst
 • ruimte en milieu / Column

  Over ons natuurlijk kapitaal en de Omgevingswet

  19 februari was de Dag van het Natuurlijk Kapitaal. Er vielen ook lessen te trekken over de invoering van de Omgevingswet.

  25 februari 2022
  Over ons natuurlijk kapitaal en de Omgevingswet
 • ruimte en milieu / Column

  Participatie is meer dan het genereren van tegengas

  Zeven jaar later blijkt integraal benaderen niet eenvoudig. Gezondheid, veiligheid, omgevingskwaliteit en natuurwaarden zijn politiek beladen thema’s, die leiden tot belangentegenstellingen en harde standpunten. Tata Steel de wacht aanzeggen, oei. Groningse huizen versterken en toch gas moeten produceren, ai.

  10 januari 2022
  Participatie is meer dan het genereren van tegengas
 • ruimte en milieu / Column

  Het grote verschil tussen niet fout en goed

  Morele verontwaardiging van burgers ontstaat vaak juist daar waar regels niet worden overtreden, maar de bedoeling van de regels niet uit de verf komt. Bijvoorbeeld vanwege een creatieve uitleg van de regels die vooral goed is voor het eigen belang van de bestuurder.

  12 oktober 2021
  Het grote verschil tussen niet fout en goed
 • ruimte en milieu / Column

  Ik geef de Omgevingswet het voordeel van de twijfel

  Echt eenvoudig is de Omgevingswet niet. Iedereen is ook erg blij met de lijst van de VNG wat minimaal nodig is. Ik hoor ook vaak: ‘we gaan beleidsneutraal over’. Ofwel: we gaan niet te veel veranderen. Maar er zijn ook andere signalen.

  10 september 2021
  Ik geef de Omgevingswet het voordeel van de twijfel
 • ruimte en milieu / Column

  Burgerparticipatie: burger en gemeenteraad aan zet.

  Kortom: de raad moet weer van de burger worden. Raden en raadsleden moeten verbinding maken met bewoners, ondernemers, kunstenaars, maatschappelijke instellingen in hun lokale samenleving. Verbinding door ruimte te durven geven, door een andere houding in te durven nemen en door hun rol in het veranderende lokale samenspel bewust in te vullen

  26 augustus 2021
  Burgerparticipatie: burger en gemeenteraad aan zet.
 • ruimte en milieu / Column

  De twee werelden van de Omgevingswet

  Ik krijg vragen als: hoe vaak moeten wij evalueren? Dat raakt aan de controlerende rol van de gemeenteraad. Dankzij de Toeslagenaffaire krijgt dat nu ook op lokaal niveau aandacht. De Omgevingswet geeft de raad daar dus een mooi handvat voor.

  21 juni 2021
  De twee werelden van de Omgevingswet