of 59345 LinkedIn

ARCADIS

Arcadis is een wereldwijd opererende ontwerp- en consultancyorganisatie. Actief op het gebied van de natuurlijke en gebouwde omgeving. Al 130 jaar stevig verankerd in Nederland. Met opdrachtgevers en partners werken we samen aan duurzame oplossingen en resultaten die de vitaliteit, verbondenheid en veerkracht van steden en regio's vergroten. Oplossingen die ervoor zorgen dat publieke en private organisaties optimaal kunnen (blijven) voldoen aan de verwachtingen van hun klanten en stakeholders.


 • Mobility Fast Forward - het jaarlijkse platform over ontwikkelingen in mobiliteit - brengt beslissers en professionals uit mobiliteitssector, overheden en bedrijfsleven samen

  Mobility Fast Forward

  Arcadis Reageer
  Mobility Fast Forward - het jaarlijkse platform over ontwikkelingen in mobiliteit - brengt beslissers en professionals uit mobiliteitssector, overheden en bedrijfsleven samen om ervaringen uit te …
 • Evaluatie droogteperiode voor Ministerie van IenW. De evaluatie moet helder krijgen of verbeteringen en/of aanpassingen nodig zijn in de samenwerking tussen betrokken partijen en in het Landelijk Draaiboek Waterverdeling en Droogte

  Evaluatie droogteperiode voor Ministerie van IenW

  Arcadis Reageer
  De zomer van 2018 was de warmste van de laatste drie eeuwen. De droogte en een (dreigend) watertekort waren aanleiding een landelijke crisisorganisatie in te richten. Diverse partijen in de …
 • Masterclass Smart Rivers, Masterclassses 1 april 2019 - 31 oktober 2019 op diverse locaties in het rivierenland. Extremer weer en grilliger verloop van hoge en lage rivierstanden maakt dat we daarop moeten anticiperen

  Masterclass Smart Rivers

  Arcadis Reageer
  Het rivierengebied is sterk in ontwikkeling. De KRW-opgave, het Deltaprogramma met opgave voor hoogwaterveiligheid en droogte, Natura2000 en het natuurnetwerk Nederland zijn belangrijke opgaven in …
 • Ontwikkelstrategie Amstelwijck, Dordrecht. Klimaatadaptieve woningen versterken het menselijk kapitaal

  Ontwikkelstrategie Amstelwijck, Dordrecht

  Arcadis Reageer
  De gemeente Dordrecht wil komende jaren meer dan 10.000 woningen bouwen. Een nieuwe ontwikkelstrategie voor de locatie Amstelwijck draagt bij aan deze ambitie.
 • Droogt de watertoets op?

  De droogte van de zomermaanden tikt nog steeds door in Nederland Waterland. De droogteberichten stapelden zich de afgelopen periode op. Bij waterschap Aa en Maas gingen duizend stuwen open om water …
 • Circulair en snel een beetje!

  Nederland moet circulair worden en snel een beetje! Circulaire economie (CE) is een ‘hot topic’ in onze samenleving en zoekt ook haar weg binnen mijn werkgebied, de gebouwde …
 • Het watererfgoed van de Noordoostpolder

  De Noordoostpolder ziet er op het eerste gezicht niet bijzonder uit: een vlakke, ingerichte polder zoals we er zo veel hebben. Toch is hij uniek, bijvoorbeeld doordat hij ontworpen is in de …

Contactgegevens

Arcadis Nederland BV

Piet Mondriaanlaan 26

3812 GV AMERSFOORT

Postbus 220

3800 AE AMERSFOORT

 

Tel +31 88 4261261

E-mail info@arcadis.nl

www.arcadis.com

Meest gelezen

AGENDA

 

Bloggers

Whitepapers