of 63966 LinkedIn

Van Dam&Oosterbaan

Van Dam & Oosterbaan is hét adviesbureau dat opereert op het snijvlak van Beleid, IT & Financiën. Wij maken het verschil omdat we optreden als communicatief vaardige sparringpartners tussen deze disciplines. We ondersteunen organisaties in de publieke sector op het gebied van business intelligence en informatiemanagement. Dit doen we door middel van advisering, onderzoek en detachering.

Wij brengen data op orde en inventariseren informatiebehoeften op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Naar aanleiding van de informatiebehoeften vanuit de business creëren we rapportages, monitors, dashboards en andere informatieoplossingen. Hierbij krijgen we de juiste data boven tafel en maken we de vertaalslag van data naar informatie om handvatten te creëren ten behoeve van sturingsvraagstukken en praktische beheersmaatregelen. We faciliteren de beleidscyclus optimaal doordat we zowel de taal van Beleid als IT spreken. Beleidsmedewerkers zijn door onze dienstverlening in staat om beleid op te stellen op basis van data en informatie in plaats van een onderbuikgevoel. Daarnaast koppelen we beleidsdoelen aan meetbare indicatoren. Met behulp van interne ICT-processen kunnen effecten van het beleid zo worden gemeten. Dit schept de mogelijkheid om beleid op een onderbouwde wijze bij te stellen. Wij zijn inhoudelijk op de hoogte van maatschappelijke opgaven en werken met ICT producten zoals: Power BI, Tableau, Excel, Access, SPSS, Python en R.


 • Dashboard Sociaal Domein o.b.v. het volwassenheidsmodel van Gartner.

  Dashboard Sociaal Domein o.b.v. het volwassenheidsmodel

  Van Dam & Oosterbaan Reageer
  De afgelopen periode hebben verschillende adviesbureaus en overheidsinstanties stukken gepubliceerd over het volwassenheidsmodel van Gartner. Ondanks dat dit model al langere tijd bestaat, sluit dit …
 • Datagedreven werk

  Van Dam & Oosterbaan Reageer
  Een oplossing voor de black box van het sociaal domein. Black box : Letterlijk: zwarte doos. Een algemene definitie: ondoorzichtig, iets waarvan de inhoud of werking onduidelijk of onbekend is. …
 • Woonplaatsbeginsel Jeugd 2022. Eerste implementatiefase van start gegaan

  Woonplaatsbeginsel 2022

  Van Dam & Oosterbaan Reageer
  Deze week (9 februari 2021) vond het webinar van de VNG plaats over het nieuwe woonplaatsbeginsel. Onze adviseurs Jinke Akkerman, Marloes Janssen en Kim Sommer – Oude Egberink waren erbij en …
 • Impactanalyse MOBW in de regio Lekstroom. Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

  Impactanalyse MOBW in de regio Lekstroom

  Van Dam & Oosterbaan Reageer
  Sinds 2013 hebben gemeenten Nieuwegein, Houten, Lopik, Vijfheerenlanden en IJsselstein – de regio Lekstroom – hun krachten gebundeld middels een samenwerking op het Sociaal Domein. Om …
 • Toenemende verwevenheid criminaliteit en zorg

  Van Dam & Oosterbaan Reageer
  In recent onderzoek van Het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) en het Regionale Informatie en Expertise Centrum Oost Nederland (RIEC ON) is in de regio Twente de verwevenheid tussen criminaliteit …
 • In 4 stappen naar kostenbesparing binnen het sociaal domein.

  In 4 stappen naar kostenbesparing binnen het sociaal domein

  Van Dam & Oosterbaan Reageer
  Sinds de decentralisaties in 2015 is de verantwoordelijkheid voor de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet overgedragen van het Rijk naar de gemeenten. Het doel …

Contactgegevens

Van Dam & Oosterbaan
Orteliuslaan 871

3528 BE Utrecht

085 112 43 71

info@vandamoosterbaan.nl

Online masterclasses

Gemeentelijk informatiehuishouding (verder) op orde!

Het nut van datagedreven werken

 

Meld je nu aan voor onze online masterclasses!

Datum: Tijd: Onderwerp:
14-09-2021 09:30-11:00 Masterclass Datagedreven Werken binnen V&O
29-09-2021 13:00-15:00 Masterclass MOBW
07-10-2021 09:00-13:00 Training Power BI Verdieping (dagdeel I)
12-10-2021 09:00-17:00 Training Excel Basis
13-10-2021 09:00-11:00 Masterclass MOBW
14-10-2021 09:00-13:00 Training Power BI Verdieping (dagdeel II)
18-10-2021 09:00-17:00 Training Excel Verdieping
27-10-2021 09:00-11:00 Masterclass MOBW
02-11-2021 10:00-12:00 Masterclass Jeugddomein
16-11-2021         13:00-14:30         Masterclass Veiligheid & Ondermijning

Whitepapers

Bloggers