of 64204 LinkedIn

Van Dam&Oosterbaan

Van Dam & Oosterbaan is hét adviesbureau dat opereert op het snijvlak van Beleid, IT & Financiën. Wij maken het verschil omdat we optreden als communicatief vaardige sparringpartners tussen deze disciplines. We ondersteunen organisaties in de publieke sector op het gebied van business intelligence en informatiemanagement. Dit doen we door middel van advisering, onderzoek en detachering.

Wij brengen data op orde en inventariseren informatiebehoeften op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Naar aanleiding van de informatiebehoeften vanuit de business creëren we rapportages, monitors, dashboards en andere informatieoplossingen. Hierbij krijgen we de juiste data boven tafel en maken we de vertaalslag van data naar informatie om handvatten te creëren ten behoeve van sturingsvraagstukken en praktische beheersmaatregelen. We faciliteren de beleidscyclus optimaal doordat we zowel de taal van Beleid als IT spreken. Beleidsmedewerkers zijn door onze dienstverlening in staat om beleid op te stellen op basis van data en informatie in plaats van een onderbuikgevoel. Daarnaast koppelen we beleidsdoelen aan meetbare indicatoren. Met behulp van interne ICT-processen kunnen effecten van het beleid zo worden gemeten. Dit schept de mogelijkheid om beleid op een onderbouwde wijze bij te stellen. Wij zijn inhoudelijk op de hoogte van maatschappelijke opgaven en werken met ICT producten zoals: Power BI, Tableau, Excel, Access, SPSS, Python en R.


 • De decentralisatie van Beschermd Wonen 2022 ev.

  Van Dam & Oosterbaan Reageer
  Sturen in de mist! Afgelopen jaar schreef ik een blog over de  black box van de Wmo  en de impact van de doordecentralisatie van Beschermd Wonen. Ik vertel daarin op welke manier …
 • Data Ethiek (Masterclass)

  Van Dam & Oosterbaan Reageer
  Masterclass Datadonderdag.  Met deze maand de focus op: Data Ethiek! Donderdag 28 oktober, 11.00 uur. Alles wat je over data wilt weten!
 • Opleiden trainees van de Toekomst van Brabant

  Van Dam & Oosterbaan Reageer
  Vanaf september 2021 zal Van Dam & Oosterbaan de trainees twee jaar lang opleiden op het gebied van data. De toekomst van Brabant heeft sinds september 2021 een nieuw traineeship …
 • Model systematische analyse Jeugd & Wmo. Kosten vs. Zorgwaarde

  Model systematische analyse Jeugd & Wmo

  Van Dam & Oosterbaan Reageer
  Kosten vs. Zorgwaarde. Sinds de decentralisaties in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Het doel van de …
 • Datagedreven werken binnen Beschermd Wonen: mooie kansen!

  Van Dam & Oosterbaan Reageer
  Het uitstel van de doordecentralisatie van Beschermd Wonen naar 2023 biedt gemeenten de kans om zaken goed in te regelen, en bovenal de kans om datagedreven aan het werk te gaan binnen dit domein! …
 • Datageletterdheid – Verdieping: Datakwaliteit

  Van Dam & Oosterbaan Reageer
  In deze reeks artikelen neem ik je mee hoe datageletterdheid centraal staat in het proces van datagedreven werken. Elke paar weken post ik een artikel en daarin komt stap voor stap het belang van …
 • Datakwaliteit in de praktijk!

  Van Dam & Oosterbaan Reageer
  Masterclass Datadonderdag. Datakwaliteit in de praktijk! Donderdag 30 september, 11.00 uur.  Alles wat je over data wilt weten!
 • Datageletterdheid – Stap 3: Informatiebehoeften bepalen

  Van Dam & Oosterbaan 1 reactie
  In deze reeks artikelen laat ik je zien hoe datageletterdheid centraal staat in het proces van datagedreven werken. Elke 2 tot 3 weken post ik een artikel en neem je daarin stap voor stap mee in het …

Contactgegevens

Van Dam & Oosterbaan

Euclideslaan 201

3584 BS Utrecht

085 112 43 71

info@vandamoosterbaan.nl

Online masterclasses

Gemeentelijk informatiehuishouding (verder) op orde!

Het nut van datagedreven werken

 

Meld je nu aan voor onze online masterclasses!

Datum:

Tijd:

Onderwerp:

27-10-2021

09:00-11:00

Masterclass MOBW

02-11-2021

10:00-12:00

Masterclass Jeugddomein

16-11-2021        

13:00-14:30        

Masterclass Veiligheid & Ondermijning

Whitepapers

Bloggers