Advertentie
sociaal / Nieuws

Zorg thuis niet goedkoper dan verpleeghuis

Langer thuis blijven wonen is qua zorgkosten niet of nauwelijks goedkoper dan wonen in een verpleeghuis, blijkt uit onderzoek. Sinds de decentralisaties van 2015 is er door rijk en gemeenten juist flink ingezet op het langer thuis laten wonen van mensen om de zorgkosten te drukken. Of dat doel zo bereikt kan worden is dus maar de vraag.

09 juli 2018

Langer thuis blijven wonen is qua zorgkosten niet of nauwelijks goedkoper dan wonen in een verpleeghuis, blijkt uit onderzoek. Sinds de decentralisaties van 2015 is er door rijk en gemeenten juist flink ingezet op het langer thuis laten wonen van mensen om de zorgkosten te drukken. Of dat doel zo bereikt kan worden is dus maar de vraag.

Nooit hard gemaakt

Het vergelijkend onderzoek naar zorgkosten bij thuis wonen of wonen in een verpleeghuis is uitgevoerd door het CPB, het RIVM en de Erasmus School of Economics en is gepubliceerd in Economisch Statistische Berichten. Volgens de onderzoekers is nooit goed hard gemaakt dat zorg thuis goedkoper is, terwijl op die gedachtegang wel veel beleid gestoeld is.

Nauwelijks besparingen

Des te meer opvallend is dan ook de bevinding dat het terugschroeven van zogeheten intramurale zorg (zorg in een instelling) mogelijk nauwelijks besparingen zal opleveren. Ouderen met een indicatie voor intramurale zorg gebruiken in de eerste twee jaar na hun indicatie gemiddeld 12.450 euro aan die intramurale zorg. Daartegenover gebruiken ouderen die thuis blijven wonen in dezelfde tijdsspanne na hun indicatie voor thuiszorg gemiddeld 11.140 euro. Ouderen in een instelling gebruiken gemiddeld 1.420 euro minder aan curatieve zorg, wat het verschil tussen intramurale zorg en thuis wonen, gemiddeld op 110 euro brengt. De onderzoekers keken naar een populatie van 51.000 mensen die tussen 2009 en 2013 een aanvraag voor intramurale zorg indienden. De aanvragers kregen daarop de gevraagde indicatie of een indicatie voor thuiszorg, wat de vergelijking mogelijk maakte.

Decentralisaties

Gemeenten en zorgverzekeraars zijn sinds 2015 samen verantwoordelijk voor de intramurale zorg die tot dat jaar onder de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) viel. Het deel waarvoor de gemeenten nu verantwoordelijk zijn, valt sinds de decentralisaties onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Wim Klei / senior organisatieadviseur
Opname in verpleeghuizen niet duurder dan mensen thuis zorg bieden? Kijk niet alleen naar de kosten. Voor veel mensen is thuis kunnen blijven in plaats van opgenomen worden van grote waarde, juist in de laatste levensfase. Gelukkiger oud worden kost niet meer dan verpleeghuiszorg.Toine Goossens
Dan is dit de zoveelste politiek gemotiveerde massaverandering die niet eerst afdoende is getoetst en niet voldoende in opschalingstrajecten is uitgebouwd en geëvalueerd.

Het is nationale politieke ziekte om te denken dat massaverandering in een handomdraai te verwezenlijken is.Hoe zou de situatie op de woningmarkt zijn geweest als het aantal intramurale bedden was uitgebreid in plaats van beperkt. Niet alleen zou de bouwsector dan in een minder diep dal zijn gevallen, maar zou het gezinswoningenaanbod veel ruimer zijn dan dat het nu is.Het wordt hoog tijd dat alle politieke ideetjes in het vervolg aan een ex ante evaluatie worden onderworpen. Dat scheelt miljarden per jaar. Te beginnen met het traject ´gasloos´.Hoeveel politici en partijorganisaties zouden eigenlijk kennis nemen van de opeenstapeling van negatieve gevolgen van voorbarige politieke besluitvorming? Het zal niet ver van de nul af zitten.
E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
Stellingen ("bevobbold" over besparing van kosten), dienen vooraf getoetst te worden. Politieke stellingen mogen niet zomaar standpunten worden. Het beroemdste voldongen feit, is het politieke voldongen feit. Zo een hoort men terug in "bevobbold" de beroemde september dinsdag.
Jan
Het is ook een misvatting dat iedereen maar zolang mogelijk thuis wil wonen. Vele ouderen verlangen juist naar een (echt) bejaardenverzorgingstehuis. Meer aanspraak in plaats van eenzaamheid en meer zekerheid over tijdige hulp bij een val e.d. spreken veel oude mensen juist aan. Maar nee, de politici wisten het weer beter. En nu blijkt ook het financieel argument niet op te gaan. Kortom: stop met het omzetten van bejaardenverzorgingstehuizen naar verpleegtehuizen en ga weer de omgekeerde richting in. Ook goed voor de doorstroming op de woningmarkt!
doeterniettoe / -
Er is dus enorm veel geld uitgegeven om het goedkoper te maken "omdat dat wel zo zou zijn" terwijl dat helemaal niet duidelijk was en is.

Fijn om te weten, dat de belastingbetaler dit soort grapjes betaald.@Wim Klei: er zijn ook veel ouderen die maar wat graag naar een verzorgings-/verpleeghuis zouden willen gaan maar niet kunnen/mogen. Bijvoorbeeld omdat 'ze maar thuis moeten blijven' of simpelweg omdat het tehuis is wegbezuinigd. Maatwerk.
Petra
Met andere woorden: het zou mooi zijn als ouderen een keuze zouden hebben tussen thuis blijven wonen (eventueel met aanpassingen en extra zorg) of verhuizen naar een verzorgingshuis.Hadden we dat vroeguh ook al niet zo geregeld? :-(
Advertentie