Advertentie
sociaal / Nieuws

Migratiestromen zullen altijd blijven

Hoogleraar Tineke Strik bepleit regulering van arbeidsmigratie.

27 december 2023
Dagelijks leven rondom aanmeldcentrum Ter Apel. Foto: Eva Plevier (ANP).
Dagelijks leven rondom aanmeldcentrum Ter Apel. Foto: Eva Plevier (ANP).

Nederland verzet zich meer en meer tegen migratie. Maar migratie is nauwelijks te sturen, zegt Tineke Strik, Europarlementariër voor GroenLinks en hoogleraar migratierecht aan de Radboud Universiteit. ‘Migratie is niet iets wat je aan of uit kunt zetten. Structureel migreert ongeveer 3 procent van de wereldbevolking, dat is een gegeven.’

Zorgmakelaar Jeugdhulp Gecertificeerde Instellingen

JS Consultancy
Zorgmakelaar Jeugdhulp Gecertificeerde Instellingen

Medewerker Personeelsadministratie

JS Consultancy
Medewerker Personeelsadministratie

Zelf heeft Strik met verzet tegen migratiebeleid ervaring als Wagenings wethouder, zo’n twintig jaar geleden. Destijds ging het tegen restrictief Haags beleid. Uitgeprocedeerden belandden toen aan het eind van hun procedure op straat. Of kregen een enkeltje België zodat ze het land uit waren. Zowel de bevolking als de gemeente Wageningen wilde daar niet aan meewerken, met als gevolg burgerlijke en bestuurlijke ongehoorzaamheid.

De mantel uit te vegen

Wageningen besloot een flat­gebouw in te zetten om uitgeprocedeerden op te vangen in afwachting van een generaal pardon. Tegelijkertijd weigerde de burgemeester de politie te machtigen uitgeprocedeerde asielzoekers uit het asielzoekerscentrum te verwijderen. Dat was tegen de wens van de Tweede Kamer, die de verantwoordelijk bewindspersoon opdracht gaf de burgemeester van Wageningen op het matje te roepen. ‘Ik heb de opdracht van de Kamer u de mantel uit te vegen, dat was de boodschap naar de burgemeester,’ lacht Strik. ‘Meer kon Den Haag niet doen. Toen is de burgemeester weer naar Wageningen gereisd.’

Suriname en Brexit

Migratiestromen zullen altijd blijven. Ongeveer 3 procent van de wereldbevolking migreert zegt ze onder verwijzing naar migratie-expert Hein de Haas. ‘Dat doen ze om allerlei redenen. En dat zullen ze blijven doen. Je brengt dat nooit tot nul terug.’ ‘Sterker nog,’ zegt Jeroen Doomernik die aan de Universiteit van Amsterdam onderzoek doet naar ongewenste gevolgen van restrictief migratiebeleid, ‘als je migratie probeert te beperken, krijg je juist meer migratie. Het klassieke voorbeeld is Suriname. Nederland wilde onder meer van Suriname af, omdat er angst was voor grote groepen die naar Nederland zouden willen komen. Uiteindelijk is een derde van de inwoners van het land gemigreerd naar Nederland.’ De Brexit is nog zo’n voorbeeld. ‘Dat ging vooral om minder immigratie. Momenteel moet de Britse regering pijnlijk vaststellen dat de immigratie alleen maar is toegenomen.’

Afbraak

Tineke Strik denkt dat je hooguit kunt proberen te sturen op onderdelen die wel stuurbaar zijn. Dat betekent volgens haar dat qua studiemigratie er wat sturingsruimte zou kunnen zitten, evenals in arbeidsmigratie. Op het gebied van asielzoekers is volgens haar en andere deskundigen zoals Doomernik, daarvoor geen ruimte. Asielzoekers migreren vanwege een beschermingsbehoefte. Dat is ook verdragsrechtelijk beschermd, dus daar kom je als land niet zomaar onderuit. Daarnaast kent EU-recht ook regels voor gezinshereniging mits er aan voorwaarden wordt voldaan, door de statushouder of door EU-burgers of derdelanders die hier legaal verblijven. Voor een aanvraag voor gezinshereniging moet er bijvoorbeeld een ziektekostenverzekering zijn en inkomen, tenzij het gaat om vluchtelingen.

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 24. (inlog)

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
Het “recht op asiel” in de huidige vorm is failliet. Het idee dat iedereen op aarde naar jouw land kan wandelen en daar een “recht” kunnen claimen op een volledige toetsing met bezwaar- en beroepsmogelijkheden functioneert niet voor het doel waarvoor het is geschapen. Dan krijg je een specifiek laagje “vluchtelingen”. Mensen die het al wat beter hebben, meer geld hebben, fysiek sterk zijn en dan meestal mannen als vooruitgeschoven post. Het is niet te handhaven, niet toekomstbestendig. Dat we het begrip “vluchteling” volledig hebben gejuridiseerd is een uitvinding van het westen. Het begrip vluchteling is maar zeer beperkt juridisch te benaderen. Ook het nieuwe EU migratiepact verandert daar niets aan. Dat is voornamelijk politiek. “Linkse” hoogleraren als mevrouw Strik zou het sieren om aan te geven hoe West Europa wel een bijdrage kan leveren aan het mondiale vluchtelingenvraagstuk. Het beroep verdragen is erg slap. Verdragen, wetten en regels die volgen als het goed is de maatschappelijke opvatting. Als dat niet meer zo is en politici zijn te bang om de juridische kaders aan te passen, dan krijg je . . . het EU migratiepact. Het VN vluchtelingenverdrag en alle toeters en bellen vanuit de EU en Nederland zelf, zijn dringend aan algehele herziening toe. Waarbij de politiek zich moet gaan afvragen of Nederland een bijdrage wil leveren, zo ja wat Nederland ervoor over heeft en ten derde HOE. Asiel als instrument van vluchtelingenhulp heeft dan in de huidige vorm afgedaan. De bijdrage van de universitaire wereld ter oplossing van problemen is zeer gering. Als dit de bijdrage is van mevrouw Strik, nou, schrap dan haar leerstoel maar.
Hans Bakker
Het handhaven van het asiel”recht” in de huidige vorm is te vergelijken met grachtengordel types die rijden in een elektrische SUV. De auto sust het geweten van een bepaalde elite in Nederland, maar het heeft geen enkele meerwaarde voor het milieu. Het maakt het milieu zelfs slechter. Zo heeft het asielrecht geen enkele meerwaarde voor het mondiale vluchtelingenvraagstuk. Het is zeer disfunctioneel, duur, oneerlijk en heeft vele negatieve bijwerkingen zoals mensensmokkel. De juridische kaders van het asielrecht staan nog overeind, maar de inhoud is volledig verdwenen. Het is hol en leeg.
T. Simpelmans
Bekende deuntje van een Groenlinks politica. Denemarken bewijst het tegendeel
Nico Bos
Tja, koekje van eigen deeg... zijn Australië, India, Zuid, Centraal en Noord Amerika en grote delen van Afrika ook niet op deze wijze gekolonialiseerd door wat dipjes in de kwaliteit van ons Europese leefomgeving? Gewoon stilzitten als je wordt geschoren, met dank aan alle wapenfabrikanten die overal ter wereld grensverleggende onrust en vluchtelingen creëren om potentaten van dienst te zijn.
Hielco Wiersma
Via goed doordacht beleid is migratie wel degelijk te sturen. Dat blijkt ook uit de voorbeelden die deze hoogleraar zelf noemt (denk aan omvang en opvang migratie en studiemigratie, migratie uit veilige landen e.d.) en die op dit forum al jaren worden aangedragen.
Het is echter wel zo dat onze nationale politiek (met name ook Groenlinks) en de EU de laatste 15 jaar schromelijk in gebreke zijn gebleven om migratie op een verantwoorde wijze te regelen. Dat valt toch niet te ontkennen en zeker niet met een zoetsappig intervieuw.
Er zijn genoeg voorbeelden die wel beter werken Denemarken, Oostenrijk e.d. Uit recente beleidsvoornemens blijkt ook dat de grotere landen Duitsland en Frankrijk beginnen door te krijgen wat er allemaal misgaat. De urgentie om nieuw migratiebeleid te creëren is er al gedurende een groot aantal jaren (quata, verbetering voorzieningenniveau migranten, spreidingswet e.d.). Maar zoals ook bij andere dossiers loopt politiek Den Haag ook hier achter de feiten aan.
Hans Bakker
We zitten in de situatie dat de verdragen, wetten en regels er nog maar zijn, maar de inhoud, de ideologie, het draagvlak, die is verdwenen. Er krampachtig onderuit proberen te komen, zonder de verdragen wetten en regels aan te passen, is een doodlopende weg. Het EU migratieakkoord is een doodlopende weg. De reactie van de huidige politieke leiders op de onvrede in de samenleving vertoont een grote mate van massa psychose. Er is geen enkele politicus die durft te zeggen dat het asielrecht in de huidige vorm niets meer te maken heeft met vluchtelingenhulp. Een heel klein laagje een asielstatus verlenen als oorlogsvluchteling, veelal alleenstaande mannen, die vervolgens hun familie gewoon met het vliegtuig laten overkomen, iedereen snapt dat dat niet klopt. Dat het stelsel zelf, het asielrecht, failliet is en dat een herijking noodzakelijk is vanuit het doel wat we willen bereiken, dat is wat er op de politieke agenda moet komen. Aan politiek correcte mevrouw Strik-ken hebben we niets.
Advertentie