sociaal / Partnerbijdrage

Burgerparticipatie nieuwe stijl

Burgerparticipatie nieuwe stijl. De aanpak van de gemeente Aalten in coronatijd.

06 juli 2021

De coronatijd heeft de manieren waarop gemeenten kunnen omgaan met burgerparticipatie verrijkt. In de toekomst zullen deze methodieken zich verder ontwikkelen en in samenhang met fysieke bijeenkomsten kan dit zorgen voor een betere vorm van burgerparticipatie. Een succes maken van deze combinatie vergt bewuste keuzes die goed aansluiten bij de context, de vraag en de doelgroep. Het gaat erom een goede balans aan te bieden om zo nog beter invulling te geven aan burgerparticipatie nieuwe stijl.

De coronamaatregelen stelden gemeenten voor nieuwe vragen op welke manier de burgerparticipatie vorm moest krijgen bij belangrijke besluitvorming. Ook in het sociaal domein zijn er in de afgelopen periode nieuwe digitale manieren ontwikkeld om toch goed in contact te komen met inwoners.


Key bij burgerparticipatie: juiste balans tussen digitaal en fysiek

Van de ervaringen en leerpunten die hierbij zijn opgedaan, hebben we nu profijt. RadarAdvies ondersteunt gemeenten bij het vinden van de juiste balans tussen digitaal en fysiek enerzijds en het doorontwikkelen van aanpakken die werken in de lokale context.


Een voorbeeld: burgerparticipatie nieuwe stijl gemeente Aalten

Een team van RadarAdvies ondersteunde de gemeente Aalten bij het vormgeven van de burgerparticipatie voor het ontwikkelen van een nieuwe nota sociaal domein. Het thema van de nota: ‘Zo persoonlijk mogelijk blijven meedoen’. Zonder coronamaatregelen zouden thematisch tal van fysieke bijeenkomsten hebben plaatsgevonden, maar nu werd gekozen voor het organiseren van digitale gesprekstafels. Klein van opzet met veel ruimte voor interactie.


Digitale gesprekstafels

Voor Aalten heeft de vorm van digitale gesprekstafels goed uitgepakt. Deelnemers werden verworven uit informele netwerken. Aan de digitale gesprekstafel zaten jongeren, ouderen, ouders van jongere kinderen en pubers, maar ook jeugd- en zorgprofessionals. Ook de wethouders Hans te Lindert (Jeugd, Sport, Onderwijs) en Joop Wikkerink (Werk en Inkomen, WMO en Welzijn en publieke gezondheid) deden mee.

 

Opvallend was hoe verdiepend de digitale gesprekken verliepen en daarmee ook veel nieuwe input opleverden over de uitvoering van het beleid. De inhoudelijke inbreng is ten goede gekomen aan de nieuwe nota sociaal domein van de gemeente.

 

Naast de digitale gesprekstafels werd er ook een online omgeving ingericht om mee te doen en lieten de wethouders zich niet onbetuigd: ze riepen actief mensen op via sociale media, filmpjes en krantenberichten om mee te doen. Naderhand gaven ze hun indrukken door aan de plaatselijke krant.


E-zine: Meedoen!

Het materiaal over de digitale burgerparticipatie van de gemeente Aalten is samengevat in het E-zine ‘Meedoen!’. Inspirerend voor gemeenten die aan de slag willen met online participatie.

Download het E-zine op: www.aalten.nl/meedoen.


Meer weten over burgerparticipatietrajecten?

Bel gerust. Gewoon even sparren kan ook altijd. Neem voor dit onderwerp contact op met senior adviseur Bert Otten.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.