sociaal / Partnerbijdrage

Sociaal team BUCH-gemeenten werkt preventief

Problemen van inwoners in een vroeg stadium signaleren.

27 mei 2024
BUCH

Het sociaal team van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo wilde inwoners éérder helpen. Er al zijn op het moment dat problemen nog klein zijn. Om de preventie-aanpak naar een hoger plan te tillen, huurde de werkorganisatie BUCH RadarAdvies in. Nu staat er een toegankelijk sociaal team dat bestaat uit maatschappelijk partners, consulenten die focussen op maatwerkvoorzieningen én consulenten die zich volledig richten op preventie. 

Nederland vergrijst en de samenleving wordt steeds complexer en digitaler. Dat zorgt ervoor dat een steeds grotere groep ouderen niet meer mee kan komen, waardoor de vraag naar hulp toeneemt. Dat geldt ook voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.

Een toegankelijk en zichtbaar sociaal team stelt de gemeente in staat om de problemen van inwoners in een vroeg stadium te signaleren. Bovendien blijkt dat als consulenten van het sociaal team verder kijken dan de hulpvraag en ook focussen op het welzijn van inwoners, dat inwoners vaak met laagdrempelige activiteiten of lichte ondersteuning al geholpen zijn.

Een nieuwe manier van werken

Een preventieve-aanpak vraagt om een andere manier van werken. Er moet binnen een team een structurele verandering plaatsvinden, zowel operationeel als beleidsmatig. RadarAdvies is gevraagd om binnen het sociaal team de preventieve taak anders in te richten, waardoor:

  • problemen van inwoners zo klein mogelijk blijven
  • de gemeente inwoners goed ondersteunt in het behouden van de regie
  • persoonlijk leed wordt voorkomen
  • er minder zorgkosten zijn

Aanpak met reflectie

Complexe organisatieveranderingen gaan niet zonder slag of stoot. Interim-manager David Sondorp van RadarAdvies liet het proces soepel verlopen. Zijn leiderschapskwaliteiten waren nodig, omdat in de besluitvorming rondom de organisatieontwikkeling van het sociaal team de maatschappelijke partners onvoldoende waren meegenomen. David: “Tijdens onze eerste kennismakingsbijeenkomst kwamen er ergernissen naar boven en was een gedeelte van de maatschappelijke partners afgehaakt. Ik heb de tijd genomen voor reflectie en fouten erkend. Dat zorgde ervoor dat we toch weer gezamenlijk vooruit konden kijken.”

David heeft een menselijke leiderschapsstijl. Hij stond naast ons, gaf ons vertrouwen en verantwoordelijkheid. Hij bouwde een team dat goed samenwerkt.”

Gerben Slippens, consultent preventieteam de BUCH

Resultaat: Team BUCH nieuwe stijl

De verantwoordelijkheid voor het bouwen van een nieuw team lag aanvankelijk op het bord van Mary Bezuijen, manager van domein Samenleven. Dat was een tijdelijke oplossing omdat de sturing van het team nog niet geregeld was. Mary: “Het vormen van een nieuw team vraagt aandacht. In combinatie met het traject van organisatieontwikkeling van het hele domein, kon ik die aandacht onvoldoende geven. David kon dat wel.” Binnen het nieuwe team zijn de volgende resultaten geboekt:

  • duidelijk georganiseerde werkprocessen 
  • vertrouwen van medewerkers herwonnen
  • daling verloop eerste jaar indiensttreding
  • grotere bereidheid van medewerkers om te reflecteren op eigen handelen
  • mensgerichte visie en aanpak van bestuurders

Opdrachtgever over nieuwe focus

Inwoners die steeds ouder worden vragen om preventieve oplossingen die nauw aansluiten bij de uitdagingen waar zij mee te maken krijgen. Een voorbeeld hiervan is het verhoogde risico om te vallen. Mary: “We organiseren nu voorlichtingsavonden waar ouderen elkaar, als positieve bijkomstigheid, ook ontmoeten. Dat is prettig voor inwoners en voor de gemeente is het uiteindelijk ook minder kostbaar.”

Meer weten?

Wil je als organisatie ook op een andere manier werken? Neem dan contact op met David Sondorp of bel: 06 - 5352 8267.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.