Alle whitepapers

Leercirkels

Leercirkels zijn een veranderkundige benadering om te innoveren in het sociale domein. Innoveren staat hier voor: het vernieuwen en verbeteren van je dienstverlening. De benadering van de Leercirkels kenmerkt zich door een grote focus op de buitenwereld (de gemeente en de inwoner) en een prominente rol van de uitvoerende professional als change agent. Versa Welzijn heeft met steun van In voor zorg! Leercirkels gebruikt om te komen tot innovatieve vormen van lichte zorg, zogenaamde arrangementen voor kwetsbare groepen. In deze notitie beschrijven we de ervaring die Versa Welzijn met deze benadering heeft opgedaan, zodat anderen er hun voordeel mee kunnen doen.

Whitepaper aanvragen

Aanhef