Alle whitepapers

Aanbevelingen op basis van onderzoek werkzame bestandsdelen PTO

Re-integreren en ondernemen

Het parttime ondernemen is het opdoen van werkervaring en opbouwen van een netwerk. Het opzetten van de parttime onderneming is daarmee een belangrijk onderdeel van het re-integratietraject. De term ‘(parttime) ondernemen’ heeft bij veel mensen een heel andere connotatie (namelijk: een ondernemer is initiatiefrijk, heeft ambitie om te groeien en maakt winst) dan wat bedoeld wordt in het project PTO (namelijk: PTO als ingroeimogelijkheid naar een Bbz-traject of een opstap naar een baan bij een werkgever). Dit heeft effect op de bereidheid van de uitvoerende organisaties (gemeenten) om het instrument in te zetten en op (potentiële) deelnemers aan de PTO-trajecten. Door meer de nadruk te leggen op ondernemen als het opdoen van werkervaring en minder op ondernemen als persoonlijkheidskenmerk, kan PTO als re-integratie instrument effectiever worden ingezet.

Inhoudsopgave

Re-integreren en ondernemen
Communicatie
Begeleiding
Maatwerk en samenwerken
Kosten en baten
Doelgroep
Winstverwachtingen

Whitepaper aanvragen

Aanhef