of 63998 LinkedIn

Schuldhulp niet op orde in Hoorn

Hoorn heeft haar schuldhulpverlening niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek van de rekenkamercommissie. In 2018 besteedde Hoorn 770.000 euro aan schuldhulpverlening.

Hoorn heeft haar schuldhulpverlening niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek van de rekenkamercommissie. In 2018 besteedde Hoorn 770.000 euro aan schuldhulpverlening. Door onder meer gebrekkige communicatie tussen uitvoering en beleid wordt niet iedereen met problematische schulden even goed geholpen. 

Daarnaast wordt schuldhulpverlening geïsoleerd opgepakt, waardoor eventuele onderliggende of bijkomende psychosociale problemen mogelijk over het hoofd worden gezien. Er is te weinig concrete sturings- en verantwoordingsinformatie over schuldhulpverlening, concludeert de rekenkamercommissie verder. Er wordt niet (goed) in kaart gebracht wat de schuldensom voor en na de trajecten is, welke andere problemen een rol bij het ontstaan van schulden speelden en hoeveel inwoners met problematische schulden niet worden bereikt. De doelen van de gemeentelijke schuldhulpverlening zijn nogal eenzijdig gericht op beoogde aantallen te bereiken mensen, stelt de rekenkamercommissie verder.

‘Het is de vraag of de aandacht niet teveel uitgaat naar beoogde, genormeerde aantallen mensen en te weinig naar kwaliteit van de hulpverlening.’ Over die kwaliteit worden nauwelijks gegevens bijgehouden. Ook worden door de gemeente geen tevredenheidsonderzoeken naar schuldhulpverlening gedaan. Hoorn moet zorgen voor een duidelijke en integrale aanpak van problemen van inwoners met problematische schulden, luidt een van de aanbevelingen van de rekenkamercommissie. De raad moet het college vragen om gerichte managementinformatie over aantallen, maar ook over meer kwalitatieve aspecten van schulphulpverlening. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.