of 59345 LinkedIn

Plan openstelling Wlz voor ggz-cliënten ongewijzigd

Ondanks aandringen van de VNG is een wetsvoorstel van staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ChristenUnie) dat voorziet in de uitstroom van tienduizend Wmo-cliënten naar de Wet langdurige zorg (Wlz) ongewijzigd richting de Tweede Kamer gestuurd. Die uitstroom gaat mogelijk gepaard met een budgetverlaging van 495 miljoen euro voor gemeenten.

Ondanks aandringen van de VNG is een wetsvoorstel van staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ChristenUnie) dat voorziet in de uitstroom van tienduizend Wmo-cliënten naar de Wet langdurige zorg (Wlz) ongewijzigd richting de Tweede Kamer gestuurd. Die uitstroom gaat mogelijk gepaard met een budgetverlaging van 495 miljoen euro voor gemeenten.

Intensieve zorg

Een woordvoerder van de VNG laat desgevraagd weten dat het wetsvoorstel voorafgaand aan de behandeling in de ministerraad niet is gewijzigd ondanks kritiek van de VNG, de G4, G40 en de gemeentelijke werkgroep ggz. Onder het wetsvoorstel van Blokhuis krijgen ongeveer 11.000 mensen met psychische klachten die nu zorg krijgen onder de Wmo of de Zorgverzekeringswet (Zvw) toegang tot de Wlz. Onder de Wlz is het voor de doelgroep makkelijker om toegang te krijgen tot intensieve zorg voor langere duur.

 

Uitname

De VNG waarschuwde er in augustus in de internetconsultatie onder meer voor dat de openstelling van de Wlz voor ggz-cliënten onvoorziene financiële gevolgen kan hebben; zo maakt de VNG zich zorgen om een risico op hogere bijstandskosten voor gemeenten. De door het kabinet geschatte budgetuitname van 495 miljoen euro die gepaard gaat met de overgang, is volgens de VNG – en dan vooral volgens centrumgemeenten – te hoog. ‘Een hoge uitname als uitgangspunt nodigt uit om veel mensen voor te dragen voor een Wlz-indicatie’, redeneerden de gemeenten in augustus. ‘Het risico is dat de instroom groter is dan nodig en herstelmogelijkheden daardoor onbenut blijven.’

 

Budgeteffecten onvoorspelbaar

Een ander bezwaar dat werd genoemd in de reactie, mede namens de G4, de G40 en de gemeentelijke werkgroep GGZ, is dat nog niet duidelijk is hoe de budgetuitname wordt verdeeld. Er zouden per regio grote verschillen zijn in de percentages cliënten voor wie de Wlz wordt opengesteld. Omdat in 2021 ook een nieuw verdeelmodel voor het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang van kracht wordt, zijn de budgeteffecten voor gemeenten onvoorspelbaar.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Peter op
Ik vind dit een heel goed idee. Uit eigen ervaring merk ik dat financiering vanuit de WMO erg lastig is. Elke gemeente heeft met zijn eigen hulpverleners een contract. Hierdoor is het erg lastig om de juiste zorg te krijgen als je nog geen vaste woonplek hebt. De huidige financiering betekent een extra drempel bij het vinden van (tijdelijke) woonruimte.
Door Spijker (n.v.t.) op
Hier wordt weer aardig met budgetten geschoven door het Rijk. De kosten van de Wlz en de premie(s) gaan met deze actie dus met 450 miljoen euro stijgen. En zo wordt de burger weer in het pak genaaid. Wie stopt dit Kabinet: de wereldkampioen lasten- en belasting verhogingen? De kiezer?