Sjoerd Willen Redacteur Sociaal Domein

 • digitaal / Nieuws

  Integraal werken botst met privacy

  Avg-stress in het sociaal domein, zo’n beetje elke gemeente heeft ermee te maken. Onterecht, moet de lezer van het onlangs verschenen boek 'Privacy in het sociaal domein' concluderen.

  16 augustus 2019
  Integraal werken botst met privacy
 • sociaal / Nieuws

  Nieuwe kennistoets voor pgb-houders

  Gemeenten kunnen vanaf eind augustus pgb-houders en hun vertegenwoordigers toetsen op hun kennis en vaardigheden rond pgb’s. Dat heeft de Vereniging van ­Nederlandse Gemeenten bekendgemaakt op haar website.

  16 augustus 2019
  Nieuwe kennistoets voor pgb-houders
 • sociaal / Nieuws

  Beschermd wonen staat op de tocht

  Schaarse specialistische voorzieningen voor beschermd wonen lopen gevaar als de financiering ervan zonder verdere aanpassingen van de regio naar gemeenten gaat. Daarvoor waarschuwt het Centraal Planbureau (CPB).

  16 augustus 2019
  Beschermd wonen staat op de tocht
 • sociaal / Nieuws

  Gemeenten behandelden werklozen mogelijk crimineel

  FNV Uitkeringsgerechtigden wil dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onderzoek instelt naar werkleerbedrijf Voorne-Putten Werkt bv (VPW). Dat bleek jarenlang wederrechtelijk vingerafdrukken van tewerkgestelde uitkeringsgerechtigden te verzamelen. Zij werden niet op bezwaarmogelijkheden gewezen en er werd gedreigd met korting op de uitkering. VPW en de betrokken gemeenten hebben mogelijk zelfs crimineel gehandeld. Centrumgemeente Nissewaard geeft ondanks een Wob-verzoek geen openheid over de gang van zaken over de periode waarin de vingerafdrukken werden verzameld. Voor de schending van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) door VPW, zijn nooit straffen uitgedeeld.

  15 augustus 2019
  Gemeenten behandelden werklozen mogelijk crimineel
 • sociaal / Nieuws

  VNG en Divosa delen CPB-conclusies beschermd wonen niet

  De VNG en Divosa zijn het niet eens met de conclusie van het Centraal Planbureau (CPB) dat een deel van het beschermd wonen-aanbod op de tocht komt te staan bij doordecentralisatie. Dat zeggen de twee verenigingen in een gezamenlijke reactie op de CPB-policy brief die gisteren uitkwam.

  15 augustus 2019
  VNG en Divosa delen CPB-conclusies beschermd wonen niet
 • sociaal / Nieuws

  Het zwartepieten over de Wab is begonnen

  De mogelijke gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) brengen meerdere partijen in een spagaat en leggen ook spanningen tussen de verschillende betrokken partijen bloot. Het wetsvoorstel kan in de huidige vorm immers verstrekkende gevolgen hebben voor de arbeidsmarktpositie de doelgroepen van de banenafspraak en beschut werk. Hoe wordt hierover gedacht in de burelen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), vakbond FNV en de VNG?

  14 augustus 2019
  Het zwartepieten over de Wab is begonnen
 • sociaal / Nieuws

  Plannen Wab funest voor banenafspraak en beschut werk

  Cedris waarschuwt dat de huidige voorgestelde Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) serieuze negatieve gevolgen kan hebben voor de werkgelegenheid voor mensen met een arbeidshandicap. Door een duurder payroll-regime wordt het voor werkgevers veel minder aantrekkelijk om mensen uit deze doelgroep werk te geven en kunnen SW-bedrijven extra kosten tegemoet zien.

  13 augustus 2019
  Plannen Wab funest voor banenafspraak en beschut werk
 • sociaal / Nieuws

  Belangrijke stap richting eerlijke algoritmen

  UvA-student Rik Helwegen heeft een model ontwikkeld dat eraan bijdraagt dat algoritmen in de toekomst geen ongewenste discriminerende effecten meer met zich meebrengen. Helwegen deed dat in samenwerking met de gemeente Amsterdam en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

  12 augustus 2019
  Belangrijke stap richting eerlijke algoritmen
 • sociaal / Nieuws

  Eisen extra info bij aanvraag bijzondere bijstand mag

  Gemeenten mogen bij een aanvraag voor bijzondere bijstand bij schuldenbewind aanvullende informatie over een plan van aanpak eisen voordat zij een aanvraag in behandeling nemen. Dat oordeelt de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in een Enschedese zaak. De uitspraak is opvallend omdat de CRvB daarmee een streep door een eerdere eigen uitspraak zet.

  12 augustus 2019
  Eisen extra info bij aanvraag bijzondere bijstand mag
 • ruimte en milieu / Nieuws

  Thuiskappers gekortwiekt in 7 gemeenten

  Er woedt een strijd tussen thuiskappers en kappers die gevestigd zijn in winkelpanden. Inmiddels hebben de winkelkappers die in zeven gemeenten gewonnen, meldt BNR Nieuwsradio. Die gemeenten staan geen nieuwe thuiskappers meer toe.

  09 augustus 2019
  Thuiskappers gekortwiekt in 7 gemeenten
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  Openbare orde online vergt humor en vindingrijkheid

  Burgemeesters zitten met de handen in het haar bij online incidenten die een uitstraling kunnen hebben op de openbare orde, vertelt NHL Stenden-onderzoeker Willem Bantema. Hij onderzoekt of burgemeesters behoefte hebben aan meer instrumenten voor het bewaken van de openbare orde online, en welke dat dan moeten zijn.

  09 augustus 2019
  Openbare orde online vergt humor en vindingrijkheid
 • sociaal / Nieuws

  Gemeenten blieven prestatiebekostiging inburgering niet

  Gemeenten zitten niet te wachten op de prestatiebekostiging die minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en werkgelegenheid, D66) voor ogen heeft voor 25 procent van het inburgeringsbudget. Dat blijkt uit reacties op de internetconsultatieronde voor de nieuwe Wet inburgering. Ook zien gemeenten het niet zitten dat zij de handhavingstaken gaan delen met DUO.

  07 augustus 2019
  Gemeenten blieven prestatiebekostiging inburgering niet
 • sociaal / Nieuws

  Vier gemeenten gaan weer indiceren op uren in Wmo

  De Noord-Brabantse gemeenten Boxtel, Haaren, Sint Michielsgestel en Vught gaan per 2020 stoppen met resultaatgericht indiceren in de Wmo, meldt Zorgvisie. Die methode van inkoop en indiceren leidt tot veel onduidelijkheid bij zorgaanbieders en mensen met een ondersteuningsbehoefte. Wmo-cliënten krijgen weer een uren-indicatie.

  07 augustus 2019
  Vier gemeenten gaan weer indiceren op uren in Wmo
 • sociaal / Nieuws

  Disneyverzamelaar ‘moet niet te stijfkoppig zijn’

  De gemeente Westland hoeft geen uitkering te verstrekken aan een Disneypoppetjes- en stripboekenverzamelaar. De Haagse rechtbank oordeelt dat man kan de hoogte van zijn inkomen en vermogen niet kan aantonen. Wordt hier de overheid beschermd in plaats van de burger, zoals ’s mans advocaat beweert, of heeft deze aanvrager zijn eigen ruiten ingegooid?

  06 augustus 2019
  Disneyverzamelaar ‘moet niet te stijfkoppig zijn’
 • sociaal / Nieuws

  Eindhovenaren die op herindicatie wachten ontzorgd

  Eindhovense zorgbehoevenden en zorgaanbieders kunnen opgelucht ademhalen. Het college besluit met het oog op de achterstand bij het stellen van herindicaties om de zorg onder de huidige verlopen indicaties te verlengen. Daardoor is er sprake van continuïteit van zorg voor de cliënten en betaling door de gemeente.

  06 augustus 2019
  Eindhovenaren die op herindicatie wachten ontzorgd
 • sociaal / Nieuws

  Gemeenten en OM koppelen databases verplichte zorg

  De informatiesystemen rond verplichte opnames in de ggz van gemeenten en het Openbaar Ministerie (OM) zijn sinds afgelopen week gekoppeld. Daarmee moet de informatie-uitwisseling efficiënter worden met het oog op de Wet verplichte ggz (Wvggz) die vanaf komend jaar van kracht is.

  05 augustus 2019
  Gemeenten en OM koppelen databases verplichte zorg
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  Woningsluitingen Opiumwet ‘uit de hand gelopen’

  Burgemeesters proberen te pas en te onpas woningen te sluiten waar illegale (hoeveelheden) drugs worden aangetroffen en gaan daarbij vaak voorbij aan het oorspronkelijke doel van artikel 13b van de Opiumwet, zegt hoogleraar algemene rechtswetenschap Jan Brouwer (Rijksuniversiteit Groningen). De recente uitspraak door de rechtbank Zeeland-West-Brabant, waarmee de burgemeester van Terneuzen werd terugfloten, is daarvoor illustratief, vindt Brouwer.

  01 augustus 2019
  Woningsluitingen Opiumwet ‘uit de hand gelopen’
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  Bergse boa’s slaan brug met burgers

  Moeten boa’s zich bezighouden met hondenpoep, ondermijning of irritante hangjongeren die lege energydrink-blikjes op straat gooien? In Bergen op Zoom mogen de inwoners in het kader van de pilot Rent-a-boa meedenken over de gemeentelijke handhaving.

  31 juli 2019
  Bergse boa’s slaan brug met burgers
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  Terneuzen mag woning met 40 wietplanten niet sluiten

  De burgemeester van Terneuzen mag een woning waarin maar liefst 40 wietplanten zijn aangetroffen, niet sluiten. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant vindt dat de eigenaar aannemelijk heeft gemaakt dat hij de wiet voor eigen, medicinaal gebruik teelde.

  31 juli 2019
  Terneuzen mag woning met 40 wietplanten niet sluiten
 • sociaal / Nieuws

  Privacywaakhond: voorstel schuldenwet niet Avg-proof

  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) adviseert staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) om haar wijzigingsvoorstel voor de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) aan te passen. Het voorstel bevat nog te weinig privacywaarborgen.

  30 juli 2019
  Privacywaakhond: voorstel schuldenwet niet Avg-proof