of 62812 LinkedIn

Gemeentelijke deelname gezond gewicht jongeren gratis

170 van de 355 gemeenten doen mee aan het landelijke programma Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Om de drempel tot deelname te verlagen, heeft het ministerie van VWS besloten de jaarlijkse deelnamekosten voor gemeenten per januari te schrappen.

Ongeveer de helft van de gemeenten doet mee aan het landelijke programma JOGG; gezonde jeugd gezonde toekomst. Omdat steeds vaker het signaal binnenkwam dat gemeenten niet meedoen omdat ze aanhikken tegen de jaarlijkse deelnamekosten, heeft het ministerie van VWS besloten deze per januari te schrappen.

Financiële drempel

Voor gemeenten met minder dan 50.000 inwoners was de jaarlijkse bijdrage 5.000 euro, gemeenten met meer dan 50.000 inwoners betaalden 10.000 euro. Met het schrappen van de eigen bijdrage verdwijnt die financiële drempel, zo is de verwachting. ‘Dit moet ertoe bijdragen dat nog meer gemeenten aan de slag gaan om de fysieke en sociale omgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken’, schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. Ook voor de gemeenten die al aan het JOGG-programma deelnamen, wordt de jaarlijkse bijdrage per januari geschrapt.

 

Terugdringen overgewicht

Dat schrijft Blokhuis in een brief over de voortgang van het Nationaal Preventieakkoord, waarin een groot aantal partijen zich heeft gecommitteerd aan het terugdringen van overgewicht en problematisch alcoholgebruik in 2040 en de verwezenlijking van een rookvrije generatie. Het streven was om voor het einde van dit jaar de helft van alle gemeenten aan het JOGG te laten deelnemen. Dat zijn er nu 170.

 

Waterpunten

In onder meer Alkmaar, Katwijk en Lelystad is JOGG een pilot gestart rond scholen van het voortgezet onderwijs en het mbo-scholen, om gezonder eten op de scholen aan te bieden. JOGG hoopt dat bij veel meer gemeenten te kunnen bereiken, schrijft Blokhuis. Ook in Limburg doen verschillende gemeenten mee. In de regio Twente ‘wordt hard gewerkt aan het inlopen van hardnekkige gezondheidsachterstanden’, aldus Blokhuis in zijn Kamerbrief. Ook het plaatsen van waterpunten draagt bij aan de strijd tegen overgewicht bij jongeren. Tijdens de tweede ronde van de subsidieregeling watertappunten hebben 687 scholen aangegeven een tappunt te willen aanleggen.

 

Minder zorg

De JOGG-aanpak is succesvol, stelt Blokhuis. In 31 gemeenten is er een significante daling te zien van het BMI (body mass index) bij jongeren. In buurten waar al vier jaar met de JOGG-aanpak wordt gewerkt, ligt het gemeten percentage kinderen en jongeren met overgewicht negen procent lager dan in andere buurten zonder die aanpak. ‘JOGG heeft succes. Dus hoe meer JOGG-gemeenten hoe beter’, aldus Blokhuis. ‘Als we jongeren al vroeg helpen om gezond te leven, plukken zij daar zelf de vruchten van en wij als samenleving natuurlijk ook. Bijvoorbeeld omdat jongeren lekkerder in hun vel zitten en minder bij de zorg aankloppen.’

 

Fruit en water

Zodra een gemeente zich aansluit bij JOGG, gaat een lokaal team aan de slag om de aanpak door te voeren. Samen met het onderwijs, de kinderopvang, de sport, welzijn en het bedrijfsleven werkt JOGG in gemeenten aan het gezonder maken van de fysieke en sociale omgeving. Elke gemeente krijgt een aanpak die is toegespitst op de specifieke gemeentelijke aanpak. Er wordt onder meer naar gestreefd dat kinderen op de fiets naar school gaan en dat in de kantine fruit en water zijn te verkrijgen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.