Advertentie
sociaal / Nieuws

Zorgen om financiële consequenties Participatiewet

Ook maakt de VNG zich zorgen over de economisch zwakkere regio’s.

04 januari 2013

De VNG, Cedris en Divosa blijven zich zorgen maken over de financiële consequenties van de nieuwe Participatiewet. Dat zeggen ze in een reactie op de contouren van de wet die staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken onlangs presenteerde.

In gesprek
De invoering van de Participatiewet moet in 2014 een besparing van 60 miljoen opleveren, oplopend tot 400 miljoen euro in 2017 en 1,8 miljard euro structureel. Gemeenten krijgen dus fors minder geld om een groeiende groep mensen aan het werk te helpen. Als de financiële middelen niet toereikend zijn, zullen  gemeenten hun ambities  bijstellen, verwacht de VNG. ‘We zijn nog met het kabinet in gesprek over de uitwerkingen van het regeerakkoord, maar de vraag is toch “wat kun je nog” als de bezuinigingen doorgevoerd worden’, aldus de woordvoerder van de VNG.

Zwakke regio's

Ook maakt de VNG zich zorgen over de economisch zwakkere regio’s waar de werkloosheid nu al hoog is. Daar zijn de mogelijkheden beperkt om mensen uit de Wajong, Wsw of de bijstand aan het werk te krijgen, simpelweg omdat er niet veel werk is. Volgens de VNG moeten gemeenten in dat geval kijken of ze hulp kunnen bieden als die mensen bijvoorbeeld in een andere gemeente wel aan de slag kunnen. 'Te denken valt dan aan het makkelijker maken van het verhuren van een eigen woning als verkopen niet lukt', aldus de woordvoerder.

Samenhang
De VNG is er een groot voorstander van het in samenhang oppakken van de drie decentralisaties (naast Werk ook jeugdzorg en de begeleiding in de Wmo). Het is dan ook belangrijk dat gemeenten zicht hebben op de totale impact van deze drie transities op de financiën en de uitvoering van gemeenten, vindt de VNG.


Sleutel tot succes
Belangenvereniging van werkgevers in de sociale werdvoorziening Cedris maakt zich eveneens zorgen over de vraag of er voldoende budget blijft om mensen vanuit de Sw-sector naar werk te begeleiden. ‘Begeleiding is de sleutel tot het succes van deze wet. De Participatiewet gaat ervan uit dat meer mensen aan de slag gaan bij gewone werkgevers. Dat gaat niet vanzelf, werkgevers geven aan dat dit alleen lukt als mensen voldoende worden begeleid.’ aldus Cedris.

Quotum
In de Participatiewet komt een quotum voor werkgevers om ze te prikkelen meer mensen met een arbeidshandicap aan te nemen. Hoe dat er precies uit gaat zien, is nog onderwerp van gesprek. Cedris vindt het belangrijk dat het quotum wordt uitgewerkt op een manier dat het ook echt gaat werken. Daarom zouden ook flexibele dienstverbanden en detachering onder het quotum moeten vallen.

Goede start 

Cedris is, net als de vereniging van directeuren van sociale diensten Divosa blij dat Klijnsma samen met de sociale partners de contouren voor de nieuwe wet verder wil uitwerken. In een tijd waarin er ‘nauwelijks over geld valt te praten’, vindt Divosa-voorzitter René Paas het belangrijk dat de nieuwe wet gemeenten alle ruimte geeft om kansen te creëren voor mensen die het op eigen kracht niet redden. ‘Dit kabinet wil meer mogelijkheden en minder bureaucratie. Het kabinet maakt daarmee een goede start met de Participatiewet’, aldus Paas. 

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Het lijkt niet onredelijk als het Rijk de uitvoeringskosten van de Participatiewet richting gemeenten volledig garandeert, dit onder aftrek van een efficiencykorting voor de synergie-effecten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie