Advertentie
sociaal / Nieuws

'Zonder nieuwe ingrepen neemt armoede toe in 2024'

De koopkracht gaat in 2023 wat achteruit: 1,1 procent. Maar in 2024 hebben huishoudens juist weer wat meer te besteden, is de verwachting.

ANP
17 augustus 2023
Hoge hoed met geld
Shutterstock

Als het kabinet op Prinsjesdag geen maatregelen aankondigt om vooral de armere huishoudens te helpen met het betalen van de rekeningen, neemt de armoede flink toe. Volgens het Centraal Planbureau zou zo'n 5,7 procent van de totale bevolking en 7 procent van de kinderen zonder extra beleid in armoede komen, omdat lopende regelingen veelal aflopen vanaf 1 januari 2024.

Structureel beleid nodig

'Ook op de middellange termijn blijft de armoede licht oplopen', aldus het planbureau in de voor het voor de politiek belangrijke economische vooruitzicht. 'Om dit tegen te gaan is structureel beleid nodig.' Tegelijkertijd moet het kabinet wel geld vinden voor deze maatregelen door te bezuinigen of belastingen te verhogen. Het is volgens het CPB onverstandig om geld voor het beleid te vinden door de staatsschuld, die toch al groeit, verder te laten oplopen.

Koopkracht groeit in 2024

De koopkracht gaat in 2023 wat achteruit: 1,1 procent. Maar in 2024 hebben huishoudens juist weer wat meer te besteden, is de verwachting. Volgens jaar groeit de koopkracht met 1,9 procent, aldus het CPB in de raming. Deze vooruitblik is belangrijk voor het kabinet, omdat het de basis vormt voor de onderhandelingen over de begroting van volgend jaar. Deze gesprekken beginnen volgende week.

Overheidsfinanciën verslechteren

Het huishoudboekje van de overheid verdient specifiek aandacht, zegt het CPB: de overheidsfinanciën verslechteren op korte termijn. Het volgen van de begrotingsregels is dus belangrijk, om te voorkomen dat het kabinet straks te weinig buffers heeft om klappen van eventuele crises op te vangen. De afgelopen jaren was niet alleen sprake van hoge rentes, ook bleef veel overheidsgeld op de plank liggen omdat het kabinet het niet uitgegeven kreeg. Het planbureau gaat er in zijn augustusraming vanuit 'dat de overheid er steeds beter in zal slagen de geplande uitgaven te realiseren, waardoor het overheidstekort verder toeneemt tot 3,9% in 2028 en de overheidsschuld stijgt'.

Lichte recessie

Het CPB verwacht dat de economie in 2023 'slechts' met 0,7 procent groeit, hoewel de groei weer toeneemt in 2024 naar 1,4 procent. Het CBS kondigde woensdag al aan dat Nederland in een lichte recessie is terechtgekomen. Hoewel de groei terugvalt, benadrukt het CPB dat de Nederlandse economie de afgelopen jaren 'veerkrachtig' was en meerdere grote schokken goed kon opvangen. Het tekort aan arbeidskrachten in veel sectoren zorgde ervoor dat massaontslagen uitbleven. 'Deze economische afkoeling zorgt er voor dat de krapte op de arbeidsmarkt en de hoge inflatie enigszins afnemen', voegt het CPB daaraan toe.

FNV wil verhoging minimumloon

In een reactie op de publicatie van het CPB pleit de FNV voor een verhoging van het minimumloon naar € 16,- bruto per uur. Dat komt overeen met de Europese armoederisicogrens van 60 procent van het mediane loon. Ook wil de vakbond de huur- en zorgtoeslag en het kindgebonden budget verhoogd. ‘Geen maatregelen nemen is ook een politieke keuze: een keuze vóór armoede en een keuze om niet te voldoen aan je grondwettelijke taak’, zegt voorzitter Tuur Elzinga.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Wie in ons land arm is en wie niet is vanwege de omvang van het toeslagenstelsel steeds moeilijker te doorgronden. Om hiervan af te komen kunnen sommige toeslagen het beste worden verminderd en afgebouwd. Daar tegenover kunnen andere instrumenten worden ingezet, zoals o.a. verhoging van het minimumloon, verlaging van belasting in schaal 1 voor (gezamenlijke) inkomens tot een nader te bepalen brutobedrag, incidentele energietoeslag voor uitkeringsgerechtigden onder overlegging van jaarafrekening voorgaande jaar .
P. Smit
Kunnen we de voorspellingen van het CPB nog wel serieus nemen?

https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/verkiezingsprogrammas-zijn-geen-beleidsvoorstellen
Advertentie