Advertentie
sociaal / Nieuws

Chaos jeugdzorg loopt uit de hand

Zorgaanbieders, vooral gespecialiseerde, trekken zich terug uit gemeentelijke aanbestedingsprocedures voor 2018 of schroeven hun aanbod dit jaar zelfs al terug. Ze moeten werken tegen te lage tarieven die gemeenten willen vergoeden, waardoor kwaliteit van zorg niet meer kan worden gegarandeerd en de werkdruk voor medewerkers onverantwoord hoog oploopt.

03 oktober 2017

Zorgaanbieders, vooral gespecialiseerde, trekken zich terug uit gemeentelijke aanbestedingsprocedures voor 2018 of schroeven hun aanbod dit jaar zelfs al terug. Ze moeten werken tegen te lage tarieven die gemeenten willen vergoeden, waardoor kwaliteit van zorg niet meer kan worden gegarandeerd en de werkdruk voor medewerkers onverantwoord hoog oploopt.

Werkdruk
GGZ-instelling Mondriaan in Limburg stopt al binnen enkele weken met de zorg aan een nog onbekend aantal kinderen. De werkdruk is te hoog voor de psychiaters en verpleegkundigen, jeugdpsychiaters moeten vanuit de nachtelijke crisisdienst meteen de dagdienst weer in. De GGZ-organisatie moet vanwege gemeentelijke bezuinigingen met steeds minder mensen dezelfde zorg leveren. En in Zuid-Holland-Zuid – 17 gemeenten, waaronder Dordrecht – trekken twee aanbieders van jeugdzorg zich terug uit de aanbestedingsprocedure voor 2018.

 

Leger des Heils
Het Leger des Heils (jeugdbescherming en reclassering) houdt het in Zuid-Holland-Zuid voor gezien, in navolging van de William Schrikker Groep, enkele dagen geleden. Zij vinden de door de regio Zuid-Holland-Zuid geboden vergoedingen voor 2018 te laag om goede kwaliteit van zorg te bieden. Voor 300 kinderen van de Schrikker Groep in Zuid-Holland-Zuid is nu onduidelijk of zij vanaf 2018 hun vertrouwde jeugdzorgbeschermer kunnen houden of een goedkopere zullen krijgen. Hoe het de 120 kinderen van het Leger des Heils in en rond de Drechtsteden zal vergaan is nog onduidelijk. Eerder, eind 2016, dreigden de Schrikker Groep en het Leger des Heils in de regio Arnhem zich terug te trekken uit de levering van jeugdhulp en jeugdreclassering. Ook toen vonden zij het door gemeenten aangeboden tarief te laag.

 

Tariefstellingen

Vooral vooraf vastgestelde te lage tariefstellingen in aanbestedingsprocedures en te kortlopende contracten zijn de zorgaanbieders een doorn in het oog. Veel gemeenten en hun regio’s voelen zich daartoe gedwongen omdat zij de zorgvraag en de zorgzwaarte van jeugdigen zien stijgen, terwijl de budgetten door rijksbezuinigingen jaarlijks lager worden. Een beeld dat ook uit het gezamenlijk onderzoek door Binnenlands Bestuur en NOS onder 228 gemeenten naar voren komt. Bij de helft is het geld voor jeugdzorg voor 2017 nu al op, deze gemeenten hevelen momenteel in veel gevallen middelen uit hun reserves over naar jeugdzorg.

 

Limburg

In Limburg, waar GGZ-instelling Mondriaan werkt, komt inmiddels tweederde van de gemeenten in 2017 bijna 29 miljoen euro tekort. In Venlo is het tekort het hoogst, 11 miljoen euro. Dat is vier ton meer dan in mei werd gedacht, toen er over de jeugdzorg een grote politieke crisis ontstond in de stad. Ook Heerlen (6 miljoen), Roermond (2,7 miljoen), Landgraaf (1,6 miljoen) en Kerkrade (1,5 miljoen) verwachten dit jaar te moeten bijpassen. De Limburgse GGZ-instelling Mondriaan zoekt momenteel uit hoeveel van de 500 kinderen in behandeling binnen enkele weken geen zorg meer zullen ontvangen. Het gaat vooral om kinderen in de regio Limburg-Zuid, waar de financiële problemen het grootst zijn. Mondriaan kijkt daar naar verkleining van het zorgaanbod, vooral op klinisch vlak. Mondriaan participeert in Zuid-Limburg nog wel in een vorm van bestuurlijke aanbesteding voor 2018, waarbij gemeenten en aanbieders gezamenlijk de contractering voorbereiden.

 

Groningen

De jeugdzorgproblematiek zien we overal terug in het land. In het noorden stevenen bijvoorbeeld de Groninger gemeenten dit jaar af op een tekort van 10 tot 14 miljoen euro. De gemeenten merken dat de sociale problematiek van kinderen toeneemt door meer vechtscheidingen en psychische stoornissen. Vooral de gemeente Groningen duikt in 2017 flink in het rood (-4,1 miljoen euro).

Ook de gemeente Oldambt moet enkele tonnen bijleggen dit jaar. Een bedrag dat nog veel hoger zou zijn als Oldambt alleen zou moeten opdraaien voor de kosten. De Groninger gemeenten hanteren nu nog het solidariteitsprincipe, ze betalen allemaal mee aan te hoog opgelopen kosten van jeugdzorg bij andere gemeenten. Tien van de 23 gemeenten willen daar echter in 2018 vanaf, een krak in de gemeentelijke solidariteit.

 

Brabant

Het zijn vooral de door het rijk opgelegde bezuinigingen van 200 miljoen euro op jeugdtaken die gemeenten steeds meer parten spelen. Bezuinigingen die te fors en te snel zijn doorgevoerd door het rijk, stellen wethouders in Zuidoost Brabant vast. De wethouders van jeugdzaken van onder meer Eindhoven, Helmond en Deurne hebben daarom een brief aan het (nieuwe) kabinet geschreven, waarin zij pleiten voor alsnog extra overgangsbudget voor vier jaar, om de transitie van jeugdzorg naar de gemeenten te kunnen laten slagen. ‘De huidige budgetten voor jeugdzorg zijn, nu en in de toekomst, niet toereikend’, zegt wethouder Marnix Schlösser van Deurne in het Eindhovens Dagblad. Zuidoost Brabant sluit daarbij aan bij het door de VNG voorgestelde transformatiefonds, waarover momenteel met het rijk wordt onderhandeld.

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ineke / voormalig gezinsvoogd
Zeker Jan! de grootste fout is gemaakt met de decentralisatie, expertise van de werkers door elkaar geschud, nog meer rompslomp door weer nieuwe(nog ingewikkelder) registratiesystemen te introduceren etc, met als resultaat enorme demotivatie van werkers, die de verspillingen gezien hebben in al die jaren maar ook weten hoe en waar er beter bezuinigd had kunnen worden. Echter de hang naar geld, alsmaar expertises en dure nieuwe methoden introduceren, heet alles de nek omgedraaid! en de kids in de kou gezet!
Ries Oonk
De kortingen zijn niet het probleem, maar het gegeven dat de meeste gemeenten niet of nauwelijks regie voeren op de zorgvraag van cliënten. Overschrijdingen worden niet veroorzaakt door zorgaanbieders, maar door toegangen die gouden verwachtingen hebben met jeugdzorg terwijl jeugdproblemen juist een oorzaak hebben in schulden, armoede, gebrekkig onderwijs en werk. Neem de oorzaken weg en je blijft ruim binnen budget.
Erik G.
#Meldingshysterie, het is de Gecertificeerde instellingen vooral te doen om hun begrotingen, gebouwen en personeel. Immers die leveren geen zorg en hulp dat mogen ze ook helemaal niet artikel 3.2 van de jeugdwet. Maar deze organisaties slokken wel een groot deel van het budget op (vast gestelde vergoedingen) En eenmaal de kinderen in hun web wordt aangestuurd om ouders zo snel mogelijk uit het gezag te zetten daardoor, lijkt het aantal ots en uhp's af te nemen maar is inkomenszekerheid voor de GI's tot de kinderen 18 jaar zijn.
W.F.Willems / pensionado
We begrijpen wel, dat het voor de psychiaters een grote narcistische krenking is om te moeten afdalen naar het nivo van de gemeente, waartegen vanaf het begin- door een aantal voormalige RIAGG-ambulanterfanters wordt geageerd, dit heet ook wel kinderachtig.Deze budget-tombola moet zo snel mogelijk verdwijnen in plaats daarvan regio-budgetten.?
Jan
Geef nu allemaal eens toe: die hele decentralisatie van de zorg is een totale flop. En zeker van de jeugdzorg.
Jolanda
Het is beter om ze niet nog meer geld te geven er is zoveel onnodig personeel zoveel rare functies die geen dienst doen.Sociale werkers e de ggz zitten alleen maar te roddelen,filmpjes door te appen en privezaken te verhullen. en de buurt op te ruien.Echt een beoep om trots op te zijn.

Ze liegen ook verschrikkelijk ze dikken aan en zien alleen maar geld en macht.Het zijn hoogtijdagen voor ze. De gemeente moet dit gedrag ook niet tolereren.Een goed bestuur weet wat nodig is en wat goed en slecht is,toont respect en kent de wet.De jeugdzorg en de ggz zijn hier niet de baas.
p.van der laan / relatiebeheerder
We moeten terug naar de bedoeling, zo veel mogelijk ondersteuning bieden aan jongeren om belemmeringen die een normaal bestaan in de maatschappij in de weg staan weg te nemen of ze toe te rusten deze aan te kunnen. De professional weet wat hiervoor nodig is. dus daar moet het budget naar toe en niet naar onnodige administratieve zaken
Bram
Het budget moet niet rechtstreeks in handen vallen van de jeugdzorg en de ggz.En wat is een professionel eigenlijk heden ten dage ? Wat een gedrag zeg.Algemene voorlichting en cursussen is veel beter dat heet toch eigen kracht ? Zelf doen en niey afhankelijk maken met verplichte begeleiding wat een onzin allemaal het leven is hard dat hoort er bij.Via de jeugdzorg kleeft er voor altijd een stoornis aan ze bedenken altijd wat.
Jan / Jeugdbeschermer
Ik ben ervan overtuigd dat de huidige aandacht en energie van de geleverde diensten binnen de jeugdzorg instellingen gericht zijn op kwantiteit en het afvinken van kernafspraken tussen de gecertificeerd instellingen en gemeenten. Een perverse geldprikkel die de kern / kwaliteit van de zorg voor kinderen reduceert tot een vage term “ goed genoeg”. Goed genoeg moet bereikt zijn binnen een periode van hooguit zes maanden met multy problem gezinnen. Een byzare Idee die zich uitsluitend bezig houdt met symptoom bestrijding
g laan / ambtenaar en mantelzorger
Het is een ingecalculeerd risico door de overheid en politiek dat hierdoor het aantal doden en gewonden, zelfmoorden en overlast toeneemt in de maatschappij. Gevalletje colleteral damage.Degene in de jeugd GGZ, GGZ en ouderen hebben nu eenmaal te weinig economische waarde. En doden zijn goedkoop.Savannah, Romy en Anne Faber zijn al lang weer uit het nieuws verdwenen.Mijn zoon was 10 toen hij in de jeugdzorg kwam en ik hoopte op hulpverlening. Op zijn 14e moest hij naar een instelling. En nu 18 jaar oud ondanks een beschikking verlengde jeugdzorg is hij dakloos, verslaafd, psychotisch, werkloos en zonder diploma. Een 18+ plusser levert nu eenmaal minder geld op voor een instelling dan een 18-.Dat er bij de gemeente personeel werkt dat ook maar enig benul heeft van ggz problematiek, heb ik ze niet op kunnen betrappen.Advertentie