Advertentie
sociaal / Nieuws

Arbeidsbeperkten verdienen 445 euro minder dan minimumloon

De sociaal ontwikkelbedrijven hebben vorig jaar wederom minder mensen aan het werk geholpen.

12 september 2023
Vakbonden FNV en CNV organiseerden in juni een actie voor een betere cao Wsw (Wet sociale werkvoorziening) en Aan de Slag (Participatiewet). Foto: Maarten Hartman (ANP)
Vakbonden FNV en CNV organiseerden in juni een actie voor een betere cao Wsw (Wet sociale werkvoorziening) en Aan de Slag (Participatiewet). Foto: Maarten Hartman (ANP)

Mensen met een arbeidsbeperking verdienen gemiddeld 445 euro minder dan het minimumloon. Dat blijkt uit een rapportage van Cedris. Vanwege hun arbeidsbeperking kunnen zij vaak niet voltijd werken. De brancheorganisatie voor sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie stelt dat er vorig jaar wederom minder mensen met een beperking aan het werk zijn geholpen. Het verschilt bovendien per gemeente welke ondersteuning mensen met een arbeidsbeperking krijgen.

Afdelingsmanager Huisvesting en Services

Gemeente Ede
Afdelingsmanager Huisvesting en Services

Realisatiemanager Watersysteem

JS Consultancy in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe
Realisatiemanager Watersysteem

Gebruikmakend van de inbreng van sociaal ontwikkelbedrijven onderzocht Cedris welke landelijke trends zichtbaar zijn, hoe de doelgroep eruitziet en hoe de sector er financieel voorstaat.

Extra kosten

Hieruit blijkt dat de sociaal ontwikkelbedrijven vorig jaar wederom minder mensen aan het werk hebben geholpen. Het gaat ten opzichte van 2021 om 3.400 mensen. Deze groep heeft intensieve begeleiding nodig, maar de bijbehorende kosten zijn niet altijd gedekt. Deze financiële reden kan meespelen in het besluit van gemeenten om geen ondersteuning aan te bieden. Terwijl iedereen passende hulp om aan het werk te kunnen verdient, vindt Cedris-voorzitter Mohamed el Mokaddem. ‘Het zou niet van belang moeten zijn of die extra begeleiding eventueel extra kosten bij gemeenten veroorzaakt.’

Overal is behoefte aan extra personeel, deze groep draagt graag een steentje bij

Mohamed el Mokaddem, voorzitter Cedris

Tekort

Volgens de brancheorganisatie ziet de toekomst er niet rooskleurig uit. De sector kende in 2022 een tekort van 102 miljoen euro. Omdat er steeds minder mensen vanuit de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) werken, acht Cedris de kans groot dat dit tekort gaat toenemen. ‘Er is snel actie nodig vanuit Den Haag’, zegt El Mokaddem. De voorzitter is van mening dat niet alleen de mensen met een arbeidsbeperking de dupe zijn: het gaat ook ten koste van de hele economie. ‘Overal is behoefte aan extra personeel, deze groep draagt graag een steentje bij’, aldus El Mokaddem. Met de schreeuwende arbeidstekorten is het volgens hem niet uit te leggen dat er een groep gedwongen aan de zijlijn staat.

Verschillen gemeenten

Daarbij bestaan er grote verschillen tussen gemeenten. Neem de inzet van de loonkostensubsidie. Dit is bedoeld voor mensen die in hun werk niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, bijvoorbeeld vanwege een beperking. De werknemer ontvangt een gewoon salaris en de werkgever wordt gecompenseerd voor de verminderde productiviteit. Gemeenten die deze financiële regeling het meest inzetten doen dat ongeveer drie keer vaker dan de gemeenten die dit het minste doen. ‘Hiermee zijn sociaal ontwikkelbedrijven en de inwoners per gemeente afhankelijk van de politieke en beleidsmatige keuzes van gemeenten’, is te lezen in de rapportage. El Mokaddem wil af van deze ‘postcodeongelijkheid’. ‘Ieder mens moet kunnen rekenen op passende hulp en daarbij moet het niet uitmaken in welke gemeente je woont.’

10.000 euro per werkplek

Er is veel onzekerheid over de toekomst van sociaal ontwikkelbedrijven. Begin juli maakte minister Carola Schouten (Armoedebeleid en Participatie) bekend ruim 120 miljoen euro te investeren in beschut werk en sociaal ontwikkelbedrijven. Per 2024 krijgen gemeenten een aanvullend bedrag van 2.157 euro per beschutte werkplek. Het is echter de vraag of dat voldoende is. Uit een onderzoek van Significant APE blijkt dat gemeenten tot 10.000 euro per werkplek moeten bijleggen.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

P. Smit
" Per 2024 krijgen gemeenten een aanvullend bedrag van 2.157 euro per beschutte werkplek."

Hoeveel krijgen ze nu?
Bert Bakker
Dus je staat voor inclusie maar je hele team is blank. Duidelijk. Die lieden geloven hun eigen verhaal niet.
Bert Bakker
https://cedris.nl/over-ons/team/
Advertentie